Alle cursussen

Sorteren op:
vr
01
sep
2017

Institutionele kennis, procedures en jargon

Het werken voor de verplichte afnemers van Rbtv-tolken stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid van de tolk. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk de achtergrond en kaders de gespreksvoerders begrijpt en ze in de juiste context kan plaatsen. Dit is een webinarserie van 16 lezingen (opnames). De serie maakt deel uit van de Algemene gesprekstolkenopleiding.

550,00 (excl. BTW)
vr
01
sep
2017

Stem en presentatie

Om de stem gezond te houden en de hele dag door te kunnen spreken zonder stemklachten, moeten we spreken met een gezonde ademhouding- en stemtechniek. Deze technieken worden uitgelegd en getraind. Deze training leert tolken hoe ze met stem en lichaamstaal een boodschap kunnen overbrengen met autoriteit, met vriendelijkheid of juist met een lage status en hoe ze deze technieken kunnen toepassen.

Ook als tweedaagse te boeken in combinatie met Uitspraak en spreken met expressie

275,00 (excl. BTW)
vr
01
sep
2017

Tweedaagse uitspraak en stemgebruik

In deze tweedaagse worden verschillende technieken besproken en geoefend om de stem gezond te houden en te kunnen spreken zonder stemklachten. De goede basistechnieken van stemgebruik worden getraind, maar ook het professioneel overkomen op basis van dit stemgebruik en de wijze van presenteren. Door middel van luisteroefeningen en groepsoefeningen worden op de tweede dag accentloos spreken, auditieve vaardigheden en stemexpressie getraind. 

460,00 (excl. BTW)
za
16
sep
2017

Arabische rechtssystemen & vertaalproblematiek

Juridisch vertalen gebeurt niet alleen tussen twee talen, maar ook tussen twee rechtsstelsels. Daarom start deze tweedaagse training met een algemene inleiding over de rechtsstelsels in de verschillende Arabische staten, waarbij veel aandacht besteed wordt aan het 'institutionele aspect' van het juridisch vertalen, aan de systeemgebonden rechtsterminologie en idiomen alsook aan de sociaal-culturele aspecten en referentiekaders nodig voor een correct en succesvol vertaalwerk.

400,00 (excl. BTW)
ma
18
sep
2017

memoQ 8.1 voor beginners

MemoQ is zeer gebruiksvriendelijk en snel onder de knie te krijgen. Deelnemers gaan naar huis met voldoende kennis over de software en kunnen direct aan de slag met het maken van nieuwe vertalingen in memoQ. Ook leert u werken met vertaalgeheugens en het hergebruiken van oude vertalingen!

275,00 (excl. BTW)
do
21
sep
2017

NGT-tolken: Van kinderwens tot peutertijd

Tijdens deze training voor tolken NGT zal het hele proces van kinderwens tot en met de gesprekken op het consultatiebureau onder de loep worden genomen. Hierbij ligt de focus op specifieke tolkvaardigheden en het gebarenlexicon die hiermee gemoeid zijn.
Op cruciale momenten moet je keuzes maken, waarbij ouders en verloskundige met geheel andere zaken bezig zijn. Welke beslissing neem je en op basis waarvan? Wat zijn zaken en lexicon waar u als tolk op bedacht moet zijn?

230,00 (excl. BTW)
vr
22
sep
2017

Tweedaagse uitspraak en stemgebruik

In deze tweedaagse worden verschillende technieken besproken en geoefend om de stem gezond te houden en te kunnen spreken zonder stemklachten. De goede basistechnieken van stemgebruik worden getraind, maar ook het professioneel overkomen op basis van dit stemgebruik en de wijze van presenteren. Door middel van luisteroefeningen en groepsoefeningen worden op de tweede dag accentloos spreken, auditieve vaardigheden en stemexpressie getraind. 

376,70 (excl. BTW)
ma
25
sep
2017

Financiƫle documenten vertalen

U vertaalt nog geen financiële documenten of juist wel, en twijfelt aan bepaalde termen. Begrijpt u ze goed, en geeft u ze goed weer in de doeltaal? Tijdens deze studiedag wordt u in de ochtend wegwijs gemaakt in de financiële terminologie horend bij boekhoudkundige documenten: jaarrekeningen, jaarverslagen, winst- en verliesrekeningen, etc. Hoe worden dergelijke stukken geredigeerd, welke soort informatie bevatten ze en wat vertellen al die cijfers over een bedrijf? In de middag gaat u met uw collega's aan de slag met een lexicon met als doel gezamenlijk tot een bevredigende tweetalige terminologielijst te komen.
De middagworkshop wordt gegeven in de volgende talen: Nederlands > Duits, Russisch, Engels, Chinees, Albanees en Spaans. 

225,00 (excl. BTW)
ma
25
sep
2017

Strafuitsluitingsgronden (deel 1, verdieping strafrecht)

Dit webinar is bedoeld voor tolken en vertalers die ervaring hebben binnen het strafrecht, en graag een verdiepingsslag willen maken ten aanzien van het onderwerp strafuitsluitingsgronden.

65,00 (excl. BTW)
ma
25
sep
2017

Webinarserie Verdieping Strafrecht

Deze webinarserie Verdieping Strafrecht is bedoeld voor tolken en vertalers die beschikken over een ruime kennis van het straf(proces)recht en die graag een verdieping willen ten aanzien van vrijheidsbeperkende maatregelen, strafuitsluitingsgronden en DNA in strafzaken. Door middel van deze 3 verdiepingswebinars krijgt de deelnemer een goed inzicht in deze drie onderdelen van het strafrecht.

175,00 (excl. BTW)