Alle cursussen

Sorteren op:
wo
27
sep
2017

Tolkdilemma's in het onderwijs

Een schrijf- of gebarentolk in het onderwijs kan op tientallen dilemma's stuiten. Tijdens deze training gaat u hiermee aan de slag. We bespreken de verschillende dilemma's, reiken oplossingen aan en kijken naar situaties waarin de tolksituatie (met vaste klanten) in de klas conflicteert met de beroepscode.

220,00 (excl. BTW)
zo
01
okt
2017

Institutionele kennis, procedures en jargon

Het werken voor de verplichte afnemers van Rbtv-tolken stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid van de tolk. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk de achtergrond en kaders de gespreksvoerders begrijpt en ze in de juiste context kan plaatsen. Dit is een webinarserie van 16 lezingen (opnames). De serie maakt deel uit van de Algemene gesprekstolkenopleiding.

550,00 (excl. BTW)
ma
02
okt
2017

Vrijheidsbeperkende maatregelen (deel 2, verdieping strafrecht)

Dit webinar is bedoeld voor tolken en vertalers die ervaring hebben binnen het strafrecht en graag een verdiepingsslag willen maken ten aanzien van het onderwerp dwangmiddelen persoonlijke vrijheid.

65,00 (excl. BTW)
di
03
okt
2017

Mengen van gesproken taal en gebarentaal: meer dan NmG

Bij de aanvraag voor een tolk moet een keuze worden gemaakt  tussen NGT en NmG. Tolken profileren zichzelf ook in deze tweedeling: ze zijn bereid NGT en/of NmG te tolken, en hebben een voorkeur voor het een of het ander. Ook in de tolkenopleiding aan de Hogeschool Utrecht staat dit contrast centraal. In dit webinar kijken we naar recent onderzoek naar de rol van gesproken Nederlands in Nederlandse Gebarentaal, met het doel om tolken meer houvast te geven bij het stemtolken en meer flexibiliteit te geven bij het communiceren in de doeltaal.

70,00 (excl. BTW)
VOL

Tolken ontmoeten ouders: een gesprek over pesten

Tijdens deze avondbijeenkomst die georganiseerd wordt in samenwerking met Fodok, gaan gebaren- en schrijftolken die werkzaam zijn met dove kinderen, in gesprek met ouders van dove schoolgaande kinderen. Ervaringen, belangen, zorgen, dilemma’s, behoeftes en verwachtingen worden tussen de twee deelnemende groepen uitgewisseld.

Volgeboekt
75,00 (excl. BTW)
VOL

Uitspraak en spreken met expressie

In deze training wordt accentloos spreken en spreken met een goede dictie behandeld. Dit laatste wil zeggen dat de spraakbewegingen actief en soepel gemaakt worden en klinken. Daarnaast wordt stilgestaan bij stemexpressie. Door stemexpressie te gebruiken voorkomt u niet alleen dat u monotoon klinkt, maar kan er ook een onderliggende boodschap toegevoegd worden aan de talige boodschap. Soms doet dit afbreuk aan wat u wilt zeggen en soms versterkt deze expressie de boodschap juist.

Ook als tweedaagse te boeken in combinatie met Stem en presentatie

Volgeboekt
275,00 (excl. BTW)
za
07
okt
2017

Masterclass Nederlands

'Hij behoort tot een van de grootste schrijvers ter wereld.' Wat ging hier mis? Wat zijn de laatste stappen naar een prachtig en foutloos geschreven Nederlands?

225,00 (excl. BTW)
ma
09
okt
2017

DNA in strafzaken (deel 3, verdieping strafrecht)

Tolken/vertalers die beschikken over een ruime kennis van het straf(proces)recht en die graag een verdieping willen ten aanzien van het onderwerp ‘DNA in strafzaken’.

65,00 (excl. BTW)
wo
11
okt
2017

Mensenhandel & mensensmokkel: terminologie en wetgeving

Tolken worden bij onderzoeken naar mensenhandel / mensensmokkel op verschillende momenten in het opsporingsonderzoek ingezet. Om de klant optimaal van dienst te kunnen zijn is het van belang dat men de elementen van wetsartikelen bij het vertalen of tolken op de juiste manier herkent en interpreteert. U kunt dit webinar los boeken óf in combinatie met de training van Comensha.

OPGELET! ALS U ZICH INSCHRIJFT VOOR DE SPECIALISATIE VOOR TOLKEN BIJ EEN GESPREK OVER MENSENHANDEL OP 20 OKTOBER OF 3 NOVEMBER, HOEFT U DIT WEBINAR NIET APART TE BOEKEN.

9,75 (excl. BTW)
VOL

Geheugentraining

Voor veel professionals is het onthouden en verwerken van informatie dagelijkse kost. Maar hoe kunt u informatie zo goed en efficiënt mogelijk onthouden? Hoe kunt u uw eigen brein zo inzetten dat u informatie makkelijker verwerkt en sneller terughaalt uit uw geheugen wanneer nodig? U leert het tijdens deze studiedag.

Volgeboekt
225,00 (excl. BTW)