Arabische spreekwoorden

Arabische spreekwoorden, spreuken en idiomatische uitdrukkingen komen uit het standaard Arabisch. Ze worden vrijwel in alle Arabische landen gebruikt. Enkel de uitspraak van die spreekwoorden verschilt van land tot land. De boodschap en de context waarbinnen die spreekwoorden gebruikt worden, is bijna identiek in alle Arabische landen.

In dit webinar wordt u de vaardigheid van de 'dynamische equivalentie' aangeleerd en aangereikt. U leert de spreekwoorden, spreuken en idiomatische uitdrukkingen niet letterlijk te vertalen, maar hun equivalenten in de doeltaal paraat te hebben.

Spreekwoorden, spreuken en idiomatische uitdrukkingen maken onlosmakelijk deel uit van een goed taalgebruik. Ze zijn taal- en cultuurgebonden en kunnen daarom niet letterlijk vertaald en/of vertolkt worden. Men moet de context waarbinnen de spreekwoorden gebruikt worden én de boodschap die ze uitdrukken kennen, eer men ze correct weergeeft met corresponderende spreekwoorden in de doeltaal. Het correct vertalen en/of vertolken van spreekwoorden, spreuken en idiomen is absoluut nodig om de boodschap, die de vertaler of de tolk in een andere taal omzet, volledig te maken. 

Op interactieve wijze worden tijdens dit webinar ongeveer 25 courante spreekwoorden in de Syrische, Iraakse en Marokkaanse dialecten en hun Nederlandse equivalenten behandeld. Met ‘Nederlandse equivalenten’ wordt bedoeld: de Nederlandse spreekwoorden die in de Nederlandse context dezelfde boodschap uitdrukken als de boodschap die de Arabische spreekwoorden in de Arabische context (in casu: Syrische, Iraakse en Marokkaanse context) uitdrukken. 

Naast spreekwoorden worden ook courante spreuken en idiomatische uitdrukkingen behandeld die veel in het Syrische, Iraakse en Marokkaanse dialect voorkomen.

Prof. dr. Abied Alsulaiman is docent aan de KU Leuven (Campus Antwerpen). Hij doceert er juridisch en literair vertalen in de Master Vertalen, en algemeen tolken Arabisch in de Master Tolken. Hij is ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de kandidaten gerechtstolken en –vertalers (Arabisch - Nederland).

Zijn onderzoek bestrijkt de volgende domeinen: vertaalwetenschap & vertaaltechnologie; gerechtstolken & sociaal tolken; juridisch vertalen & juridische terminologie; literair & religieus vertalen; Arabische taal & taalkunde; islamitische studies & geschiedenis; Semitische talen & taalkunde; Hebraïstiek & Judeo-Arabische Literatuur.

Hij heeft vijfentwintig jaar ervaring in het juridisch vertalen uit het Arabisch en het Nederlands en omgekeerd. Momenteel stelt hij onderzoek in naar de problematiek van het juridisch vertalen uit de verschillende rechtssystemen die het Arabisch benutten, in het Belgische, Nederlandstalige rechtssysteem en – in ondergeschikte orde – in het Nederlands rechtssysteem, en rechtssysteemgebonden rechtsterminologie.

Publicaties van Abied Alsulaiman

Contacturen

2

Competentie

Vertaalcompetentie
Linguïstische en tekstuele competentie
Culturele competentie

Voorbereiding

-

Totaal te registreren pe-punten

2

 

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Het webinar wordt gehouden op donderdag 9 november 2017 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).

Hoe werkt het?
Om een webinar bij te wonen, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. U kunt tijdens en na het webinar vragen stellen aan de spreker(s); dit kan schriftelijk via een chatfunctie op het webinarplatform. Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Het gaat hierbij om interactieve live-presentaties, die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
 
LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Opties bij deze cursus

  • Opname: + € 10,00

    In eigen tijd luisteren naar het webinar? Binnen 24 uur na het live-webinar ontvangt u de opname per mail. U heeft dan 7 dagen (x 24 uur) de tijd om de opname terug te luisteren en heeft gewoon recht op pe-punten.

NIEUW

Arabische spreekwoorden
60,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
09-11-2017
Locatie:
Online
Lestype:
Live webinar