Kinderontvoering: de procedures

In de huidige mondialisering en met de toegenomen (vluchtelingen)migratie ontstaan steeds meer internationale relaties; dit proces is al geruime tijd gaande en goed zichtbaar. Er komt derhalve steeds meer internationale familieproblematiek. Dit webinar focust op deze problematiek en geeft de tolk/vertaler theoretische kennis, maar ook handvatten voor de werkpraktijk.

Als je bedenkt dat er steeds meer bi-culturele echtscheidingen zijn of dat er vaker vanuit één van de ouders de behoefte komt om naar het buitenland te verhuizen, zul je inzien dat deze (relatie)problemen steeds meer leiden ook tot internationale kinderontvoering. Dit betekent dat ook steeds vaker tolken betrokken worden in kwesties over kinderontvoering, echtscheidingen, verhuiszaken en kinderontvoering. Niet alleen in gerechtelijke procedures, maar ook door andere hulpverleners en in mediation.

Kennis van deze problematiek kan u helpen in uw werkzaamheden.

Tijdens het webinar over internationale kinderontvoering komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • U krijgt zicht op wat een internationale kinderontvoering is.
  • U krijgt een beeld van de problematiek waar ouders in verkeren.
  • U krijgt zicht op de gerechtelijke procedure rond kinderontvoering (speciale procedure).
  • In alle kinderontvoeringszaken wordt mediation aangeboden door de rechtbank en de Centrale autoriteit (Ministerie van Veiligheid en Justitie), deze wordt georganiseerd door het Mediation Bureau van het Centrum IKO.
  • U krijgt globaal zicht op wat mediation is en wat de tolk hierin voor rol speelt. Dit wordt toegespitst op de speciale werkwijze waarin mediation in internationale familiezaken / kinderontvoering door het Mediation Bureau is georganiseerd.

Dhr. mr. A.M. (Mathijs) Storm is werkzaam als senior jurist voor het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO). Als jurist adviseert hij ouders en professionals die te maken krijgen met internationale kinderontvoering. Wanneer een ouder geen Nederlands spreekt wordt er soms via de hulpverlening een tolk ingeschakeld.

Tevens is hij werkzaam als internationaal opgeleide cross border mediator in internationale familiezaken en kinderontvoeringen. Tijdens deze mediations heeft hij tevens ervaring in de samenwerking met tolken.

Contacturen

2

Competentie

Vertaal- en tolkcompetentie

 Specialisatiepunten

Ja: Tolk en vertaler in strafzaken

Totaal te registreren pe-punten

2

 

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 14 november 2017 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).

Hoe werkt het?
Om een webinar bij te wonen, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. U kunt tijdens en na het webinar vragen stellen aan de spreker(s); dit kan schriftelijk via een chatfunctie op het webinarplatform. Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Het gaat hierbij om interactieve live-presentaties, die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

 

Opties bij deze cursus

  • Opname: + € 10,00

    In eigen tijd luisteren naar het webinar? Binnen 24 uur na het live-webinar ontvangt u de opname per mail. U heeft dan 7 dagen (x 24 uur) de tijd om de opname terug te luisteren en heeft gewoon recht op Rbtv pe-punten. Of de Stg. RTGS daaraan ook punten toewijst moet u zelf nagaan.

NIEUW!

60,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
14-11-2017
Locatie:
Online
Lestype:
Live webinar
Lestijd:
Avond