Nederlands naar perfectie

Beheerst u het Nederlands al goed, maar moet u nog de puntjes op de i zetten? Dat kan in deze intensieve en interactieve cursus. Er wordt gewerkt met de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’, van niveau B2 naar C1. Dat is het niveau dat u moet hebben om als tolk in het Rbtv te worden opgenomen.

In de cursus is er veel aandacht voor spreken, uitspraak en grammatica. Ook breidt u uw woordenschat flink uit en leert u veel nieuwe uitdrukkingen. Op naar perfectie dus!

Inhoud van het programma

Het doel van de cursus is om uw Nederlandse taalvaardigheid van niveau B2 naar C1 brengen. Alle vaardigheden – d.w.z. lezen, luisteren, spreken en schrijven – komen in de cursus aan bod.

Er wordt gewerkt met de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’. De onderwerpen die hierin behandeld worden, zijn:

 1. Taal en cultuur
 2. Onderwijs
 3. Economie en bedrijfsleven
 4. Gezondheid en voeding
 5. Filosofie en ethiek
 6. Psychologie
 7. Rechten
 8. Mens en techniek

Elk hoofdstuk zal twee lessen beslaan. Onder het kopje ‘Voorbereiding’ vindt u meer informatie over het boek.

In de ochtend bespreken we de schrijfopdracht die u als huiswerk hebt gemaakt. Daarnaast werken we aan de uitbreiding van het vocabulaire, waaronder veelgebruikte uitdrukkingen, en besteden we veel aandacht aan grammatica. In de middag staan spreken en uitspraak centraal.

De cursus is interactief, wat betekent dat er een grote betrokkenheid van u wordt verwacht. De werkvormen in de les zijn afwisselend en nodigen uit tot actie. Er is veel mogelijkheid tot spreken, zodat u de verworven kennis in praktijk kunt brengen. Omdat de groepsgrootte beperkt is, is er voldoende aandacht voor alle deelnemers.

Dagindeling

De lessen vinden wekelijks plaats (met uitzondering van schoolvakanties), van 9.30-16.15 uur. Er is een lunchpauze van drie kwartier.
Tussen de lessen door moet u rekenen op ongeveer drie uur voor zelfstudie.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus beheerst u het Nederlands op niveau C1. Een voorwaarde hiervoor is dat u de lessen hebt bijgewoond en de huiswerkopdrachten naar behoren hebt gemaakt. De laatste les is een ‘prestatiedag’: de deelnemers laten door middel van een monoloog zien dat zij het Nederlands inderdaad op niveau C1 beheersen. Ook maken ze een schrijfopdracht die beoordeeld wordt. Als u als tolk beschikt over het taalniveau C1, dan kunt u worden ingeschreven in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (het Rbtv). Met deze cursus bent u voorbereid om aan een taaltoets op C1-niveau deel te nemen.

Lesmateriaal

Alle cursisten ontvangen het boek ‘Nederlands naar perfectie’.

De onderwerpen die hierin behandeld worden, zijn:

 1. Taal en cultuur
 2. Onderwijs
 3. Economie en bedrijfsleven
 4. Gezondheid en voeding
 5. Filosofie en ethiek
 6. Psychologie
 7. Rechten
 8. Mens en techniek

 Elk hoofdstuk wordt verspreid over twee lessen behandeld.

De teksten in het boek zijn populairwetenschappelijk van aard en bieden de mogelijkheid uw woordenschat te vergroten op een academisch niveau. Daarnaast bevat het boek interessante luisterfragmenten. In de spreek- en schrijfopdrachten wordt u uitgedaagd uw beste beentje voor te zetten.

Bovendien wordt er in het boek aandacht besteed aan belangrijke studievaardigheden. Zo oefent u met het schrijven van een samenvatting en een verslag, maar ook onderwerpen als presenteren en onderhandelen komen aan bod. De nadruk ligt hierbij op de talige kant, dus niet zozeer op het aanleren van de vaardigheid op zich.

Tot slot hoort er bij het boek een uitgebreide website met de audiobestanden van de leesteksten, oefeningen voor het trainen van de uitspraak, extra oefeningen met het vocabulaire en de uitdrukkingen en woordgroepen uit de teksten, grammatica- en prepositie-oefeningen, liedjes en sketches en links naar leerzame sites over academische vaardigheden.

 

Voorbereidende opdrachten

Vóór iedere bijeenkomst dient u een tekst uit het boek te lezen en de bijbehorende vocabulaireopdrachten te maken. Ook maakt u een schrijfopdracht.

Emily Palmer

De  cursus wordt gegeven door Emily Palmer, de vrouw achter Taalzeker. Zij geeft al vijftien jaar met veel enthousiasme NT2-les aan hoogopgeleiden. Daarnaast geeft ze schrijfvaardigheidstrainingen en ontwikkelt en redigeert ze educatief materiaal. Ze is auteur van de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’ (niveau B2 naar C1).

Emily is doctorandus in de Franse taal en cultuur en heeft daarnaast een vertaalopleiding en een specialisatie juridisch vertalen gevolgd (ITV en SIGV). Ze is bevoegd om beëdigde vertalingen te verzorgen, maar het lesgeven en andere werkzaamheden op het gebied van educatie hebben het vertaal- en correctiewerk de laatste jaren naar de achtergrond verplaatst.

 

 

Contacturen

88

Competentie

linguïstische en tekstuele competentie
culturele competentie

Voorbereiding

5,5

Totaal te registreren pe-punten

93,5

 

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier

 

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Maximaal 12 deelnemers
 • Catering en boek bij de prijs inbegrepen
 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 16:15 uur.


LESDAGEN

 • 28 september 2017
 • 5 oktober 2017
 • 12 oktober 2017
 • 26 oktober 2017
 • 2 november 2017
 • 9 november 2017
 • 16 november 2017
 • 23 november 2017
 • 30 november 2017
 • 7 december 2017
 • 14 december 2017
 • 21 december 2017
 • 11 januari 2018
 • 18 januari 2018
 • 25 januari 2018
 • 1 februari 2018

Opties bij deze cursus

 • Betaalregeling: + € 25,00

  U kunt de opleiding in maximaal drie termijnen betalen. Indien u voor deze optie kiest, neemt de administratie contact met u op.

''Als beëdigd juridisch vertaler Engels moet ik mij regelmatig laten bijscholen. Als alle bijscholingscursussen zo leuk, interactief, doeltreffend en nuttig waren als die van Emily Palmer van Taalzeker, zou ik veel vaker met een lach op mijn gezicht naar bijscholing gaan. Bedankt voor de leerzame dagen, Emily!''

2.750,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
28-09-2017
Locatie:
Nijkerk
Lestype:
Op locatie
Lestijd:
Hele dag