Terminologie in de vertaalpraktijk

Terminologie vormt een essentiële parameter in de kwaliteitsbepaling van vertalingen over gespecialiseerde onderwerpen. Tegelijk is terminologie een belangrijke sleutel tot het verwerven van domeinkennis, wat als noodzakelijke voorwaarde geldt voor het kunnen aanbieden van kwaliteitsvol vertaalwerk. Terminologisch werk – zoals het opzoeken, beschrijven of creëren en beheren van terminologie – is dan ook sterk verweven met de vertaalpraktijk, zelfs in die mate dat vertalers in sommige gevallen ook een rol als terminoloog vervullen. 

Deze dagopleiding staat helemaal in het teken van terminologie in de vertaalpraktijk. 

Het programma is opgebouwd uit twee modules. Tijdens het ochtendprogramma krijgt u een inleiding tot de terminologieleer en verwerft u inzichten in belangrijke kernbegrippen en theoretische benaderingen die voor vertalers relevant zijn. Deze theoretische inzichten zijn noodzakelijk om praktische vertaalkwesties te kunnen bespreken zoals:

 • Hoe moet je een term vertalen? Welke strategieën kunnen vertalers met andere woorden toepassen? Hoe gebeurt dit in de praktijk?
 • Hoe verhouden ‘terminologische equivalentie’ en ‘vertaalequivalentie’ zich tot elkaar?
 • Wat is terminologische variatie precies en hoe kan je als vertaler hiermee omgaan?

Dergelijke vragen worden besproken en concreet gemaakt aan de hand van voorbeeldmateriaal. Vervolgens zoomen we in op de implicaties van theoretische inzichten en benaderingen in de terminologieleer op het werk van de vertaler als terminoloog. We stellen ons in de eerste plaats de vraag wat vertaalgericht terminologiewerk precies inhoudt (of kan inhouden) en verwijzen als voorbeeld naar het werk van vertalers die werkzaam zijn binnen of voor de EU vertaaldiensten.

Tijdens het namiddagprogramma duiken we meer in de praktijk en gaat u zelf – gewapend met pen, papier en een computer – aan de slag als vertaler-terminoloog. Stapsgewijs leert u hoe u met behulp van allerlei technologische tools en uitgaande van een verzameling van teksten (ook wel een ‘corpus’ genoemd) zelf een terminologieproject kan uitvoeren, rekening houdend met de inzichten die aan bod kwamen tijdens het ochtendprogramma.

De belangrijkste leerdoelstellingen van deze dagopleiding kunnen we als volgt samenvatten:

 • u verwerft inzichten in kernbegrippen en theoretische benaderingen in de terminologieleer die relevant zijn voor vertalers
 • u begrijpt de implicaties van theoretische inzichten uit de terminologieleer voor het werk van de vertaler als terminoloog
 • u kan op systematische wijze – uitgaande van een verzameling van teksten en met behulp van specifieke technologische tools – een terminologieproject uitvoeren, rekening houdend met de eerder verworven inzichten

Het werkmateriaal voor deze opleiding bestaat uit:

 • slides/hand-outs;
 • reader met teksten als achtergrondmateriaal; en
 • computer (er wordt nog meegedeeld of u van tevoren een account moet aanmaken om tijdens de training aan de slag te kunnen met specifieke webtools).

Prof. dr. Koen Kerremans is als docent terminologie, gespecialiseerd vertalen en vertaaltechnologie verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij ook coördinator is van de masteropleiding Vertalen. In zijn doctoraatsonderzoek bestudeerde hij de manier waarop terminologische variatie in Engelse bronteksten van EU instellingen werd vertaald naar het Nederlands en het Frans en stelde op basis daarvan een prototype van terminologisch naslagwerk voor vertalers voor. Zijn onderzoeksinteresses situeren zich op het snijvlak van vertalen, tolken, terminologie en technologie. Zo bestudeert hij o.a. de inzetbaarheid van technologie in de vertaal-, tolk- en terminologiepraktijk. Als stagecoördinator binnen de masteropleiding Vertalen staat hij ook in nauw contact met organisaties in de vertaalsector en volgt hij op die manier van zeer nabij de impact van digitalisering en technologische ontwikkelingen op de vertaalworkflow.

 

Contacturen

6

Competentie

linguïstische en tekstuele competentie
technische competentie
zoekstrategieën en onderzoekscompetentie

Voorbereiding

 N.v.t.

Totaal te registreren punten

6

 

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Maximaal 20 deelnemers;
 • Deelnemers ontvangen een reader met achtergrondmateriaal;
 • Deelnemers dienen een laptop mee te nemen met daarop (Open) Office, dan wel een KTV-laptop te huren;
 • Deelnemers dienen van tevoren een aantal webtools te installeren (gratis). De instructies hiervoor worden uiterlijk één week voor de training toegestuurd.
 • Catering bij de prijs inbegrepen;
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt omstreeks 17:00 uur.

Opties bij deze cursus

 • Laptop huren met Office en webtools: + € 25,00

  Wilt u bij de training een KTV-laptop gebruiken? Dan kunt u er bij uw inschrijving één reserveren.

NIEUW!

225,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
12-12-2017
Locatie:
Nijkerk
Lestype:
Op locatie
Lestijd:
Hele dag