Cursusaanbod voor tolken en vertalers

Zoeken
Doelgroep
Lestype
Lestijd
Lesduur
Sorteren op:

Individueel leertraject Nederlands

Dit leertraject is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid en gespreksvaardigheid van tolken van wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is. Het traject bestaat uit 6 online lessen (plus een intake). Tijdens dit traject verbetert de deelnemer zijn spreekvaardigheid en de manier waarop hij overkomt en ook zijn luistervaardigheid. Onmisbare elementen voor het beroep van tolk.

450,00 (excl. BTW)

Individual English Training Sessions

Dit leertraject is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid en gespreksvaardigheid van tolken die veel in het Engels werken. Het traject bestaat uit 6 online lessen (plus een intake). Tijdens dit traject verbetert de deelnemer zijn of haar spreek- en luistervaardigheid en de manier waarop hij of zij overkomt. Na afloop kunt u onder andere de juiste werkwoordstijden en woordvolgorde gebruiken, makkelijker spreken en met meer vertrouwen een gesprek voeren in het Engels. 

 

475,00 (excl. BTW)
ma
25
sep
2017

Strafuitsluitingsgronden (deel 1, verdieping strafrecht)

Dit webinar is bedoeld voor tolken en vertalers die ervaring hebben binnen het strafrecht, en graag een verdiepingsslag willen maken ten aanzien van het onderwerp strafuitsluitingsgronden.

65,00 (excl. BTW)
ma
25
sep
2017

Webinarserie Verdieping Strafrecht

Deze webinarserie Verdieping Strafrecht is bedoeld voor tolken en vertalers die beschikken over een ruime kennis van het straf(proces)recht en die graag een verdieping willen ten aanzien van vrijheidsbeperkende maatregelen, strafuitsluitingsgronden en DNA in strafzaken. Door middel van deze 3 verdiepingswebinars krijgt de deelnemer een goed inzicht in deze drie onderdelen van het strafrecht.

175,00 (excl. BTW)
ma
02
okt
2017

Vrijheidsbeperkende maatregelen (deel 2, verdieping strafrecht)

Dit webinar is bedoeld voor tolken en vertalers die ervaring hebben binnen het strafrecht en graag een verdiepingsslag willen maken ten aanzien van het onderwerp dwangmiddelen persoonlijke vrijheid.

65,00 (excl. BTW)
di
03
okt
2017

Mengen van gesproken taal en gebarentaal: meer dan NmG

Bij de aanvraag voor een tolk moet een keuze worden gemaakt  tussen NGT en NmG. Tolken profileren zichzelf ook in deze tweedeling: ze zijn bereid NGT en/of NmG te tolken, en hebben een voorkeur voor het een of het ander. Ook in de tolkenopleiding aan de Hogeschool Utrecht staat dit contrast centraal. In dit webinar kijken we naar recent onderzoek naar de rol van gesproken Nederlands in Nederlandse Gebarentaal, met het doel om tolken meer houvast te geven bij het stemtolken en meer flexibiliteit te geven bij het communiceren in de doeltaal.

70,00 (excl. BTW)
do
05
okt
2017

Meertaligheid

Iedereen weet wel wat van meertaligheid, maar misschien niet meteen hoe complex dit verschijnsel is en wat de consequenties ervan zijn. In dit webinar wordt een aantal aspecten van meertaligheid besproken: de soorten meertalige landen en gemeenschappen, de soorten meertaligen, meertaligheid in de levensloop (kind, jongere, volwassene, oudere),  de consequenties en effecten van meertaligheid voor het individu en de talen die zij of hij gebruikt, alsook taalvermenging.

65,00 (excl. BTW)
ma
09
okt
2017

DNA in strafzaken (deel 3, verdieping strafrecht)

Tolken/vertalers die beschikken over een ruime kennis van het straf(proces)recht en die graag een verdieping willen ten aanzien van het onderwerp ‘DNA in strafzaken’.

65,00 (excl. BTW)
do
12
okt
2017

Uitstel van vertrek vanwege medische redenen (Artikel 64)

Artikel 64 van de Vreemdelingenwet luidt: 'Uitzetting blijft achterwege zolang het gelet op de gezondheidstoestand van de vreemdeling of die van een van zijn gezinsleden niet verantwoord is om te reizen.' Ook onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen worden zwanger, ziek of bereiken de terminale levensfase. Van een ziektekostenverzekering is dan geen sprake. Dus hoe moet het dan verder? Wanneer is artikel 64 Vw van toepassing en op wie? Dit en meer komt aan de orde tijdens dit webinar.

75,00 (excl. BTW)
di
24
okt
2017

Handbewegingen en taalbegrip

Hoe zorgen jouw hersenen ervoor dat je taal kunt horen én zien? Wat dragen handbewegingen bij aan begrip van taal, en wat maakt die handbewegingen communicatief? In dit webinar duiken we in de verschillende manieren waarop visuele communicatie kan bijdragen aan taalbegrip, en hoe het komt dat visuele communicatie die communicatief is er anders uitziet dan niet-communicatief, in zowel het produceren als het begrijpen van taal.

60,00 (excl. BTW)
do
26
okt
2017

Tolken: wetenschappers aan het woord (webinarserie)

In vijf webinars presenteren wetenschappers onderzoek op het gebied van het gesprekstolken. De focus ligt op ‘wat er gebeurt in gesprekken die via een tolk worden gevoerd’. Verbale en non-verbale aspecten van deze gesprekken worden in detail geanalyseerd. Elk onderzoek heeft zijn eigen aandachtspunten, gebaseerd op de onderzoeksvraag. In deze masterclasses worden de subtiele aspecten van getolkte gesprekken behandeld. Dit leidt tot een beter begrip van de dynamiek van dergelijke gesprekken en daarmee tot een betere taakuitoefening. Elk webinar eindigt met conclusies gericht op de dagelijkse praktijk van het tolken.

300,00 (excl. BTW)