Cursusaanbod voor tolken en vertalers

Zoeken
Doelgroep
Lestype
Lestijd
Lesduur
Sorteren op:
ma
02
okt
2017

Vrijheidsbeperkende maatregelen (deel 2, verdieping strafrecht)

Dit webinar is bedoeld voor tolken en vertalers die ervaring hebben binnen het strafrecht en graag een verdiepingsslag willen maken ten aanzien van het onderwerp dwangmiddelen persoonlijke vrijheid.

65,00 (excl. BTW)
di
03
okt
2017

Mengen van gesproken taal en gebarentaal: meer dan NmG

Bij de aanvraag voor een tolk moet een keuze worden gemaakt  tussen NGT en NmG. Tolken profileren zichzelf ook in deze tweedeling: ze zijn bereid NGT en/of NmG te tolken, en hebben een voorkeur voor het een of het ander. Ook in de tolkenopleiding aan de Hogeschool Utrecht staat dit contrast centraal. In dit webinar kijken we naar recent onderzoek naar de rol van gesproken Nederlands in Nederlandse Gebarentaal, met het doel om tolken meer houvast te geven bij het stemtolken en meer flexibiliteit te geven bij het communiceren in de doeltaal.

70,00 (excl. BTW)
di
03
okt
2017

Het Nederlands in België en Nederland: hoe zit dat nu precies?

Dat er verschillen zijn tussen het Nederlands in België en dat in Nederland, is intussen wel bekend. Minder duidelijk is op welke manier vertalers en tolken hiermee rekening moeten en kunnen houden. Waar zitten die verschillen nu precies? Welke zijn belangrijk en welke minder? Gaat het enkel om woordjes, of ook om grammatica? Hoe vertaal je ‘landneutraal’? En hoe zit het eigenlijk met het Nederlands in Nederland? Deze en andere vragen komen aan bod in deze reeks van 9 webinars.

295,00 (excl. BTW)
di
03
okt
2017

Het Nederlands in België en Nederland: een inleiding

Iedereen die professioneel in het Nederlands schrijft of vertaalt, weet het intussen wel: tussen het Nederlands in Nederland en dat in België zijn wel wat verschillen. Soms is dat gewoon leuk, maar ze kunnen ook voor misverstanden zorgen. Soms denken we zelfs ten onrechte dat we met slecht, fout Nederlands te maken hebben, of omgekeerd, beschouwen we fouten als ‘waarschijnlijk goed in het andere deel van het taalgebied’.

35,00 (excl. BTW)
do
05
okt
2017

Meertaligheid

Iedereen weet wel wat van meertaligheid, maar misschien niet meteen hoe complex dit verschijnsel is en wat de consequenties ervan zijn. In dit webinar wordt een aantal aspecten van meertaligheid besproken: de soorten meertalige landen en gemeenschappen, de soorten meertaligen, meertaligheid in de levensloop (kind, jongere, volwassene, oudere),  de consequenties en effecten van meertaligheid voor het individu en de talen die zij of hij gebruikt, alsook taalvermenging.

65,00 (excl. BTW)
ma
09
okt
2017

DNA in strafzaken (deel 3, verdieping strafrecht)

Tolken/vertalers die beschikken over een ruime kennis van het straf(proces)recht en die graag een verdieping willen ten aanzien van het onderwerp ‘DNA in strafzaken’.

65,00 (excl. BTW)
di
10
okt
2017

Provérbios: O sal do discurso!

A um bom tradutor ou intérprete não basta conhecer o vocabulário e as estruturas gramaticais das línguas com que trabalha, precisa de ”estar atento às combinações das palavras, ao contexto em que elas surgem e à mensagem que, por vezes, escondem para além do que está visível”.

65,00 (excl. BTW)
di
10
okt
2017

Taalrealiteit en taalregisters in Nederland en Vlaanderen

Iedereen die professioneel in het Nederlands schrijft of vertaalt, weet het intussen wel: tussen het Nederlands in Nederland en dat in België zijn wel wat verschillen. Soms is dat gewoon leuk, maar ze kunnen ook voor misverstanden zorgen. Soms denken we zelfs ten onrechte dat we met slecht, fout Nederlands te maken hebben, of omgekeerd, beschouwen we fouten als ‘waarschijnlijk goed in het andere deel van het taalgebied’. 

35,00 (excl. BTW)
do
12
okt
2017

Uitstel van vertrek vanwege medische redenen (Artikel 64)

Artikel 64 van de Vreemdelingenwet luidt: 'Uitzetting blijft achterwege zolang het gelet op de gezondheidstoestand van de vreemdeling of die van een van zijn gezinsleden niet verantwoord is om te reizen.' Ook onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen worden zwanger, ziek of bereiken de terminale levensfase. Van een ziektekostenverzekering is dan geen sprake. Dus hoe moet het dan verder? Wanneer is artikel 64 Vw van toepassing en op wie? Dit en meer komt aan de orde tijdens dit webinar.

75,00 (excl. BTW)
di
24
okt
2017

Handbewegingen en taalbegrip

Hoe zorgen jouw hersenen ervoor dat je taal kunt horen én zien? Wat dragen handbewegingen bij aan begrip van taal, en wat maakt die handbewegingen communicatief? In dit webinar duiken we in de verschillende manieren waarop visuele communicatie kan bijdragen aan taalbegrip, en hoe het komt dat visuele communicatie die communicatief is er anders uitziet dan niet-communicatief, in zowel het produceren als het begrijpen van taal.

60,00 (excl. BTW)
di
24
okt
2017

Spreektaal in Vlaanderen

Iedereen die professioneel in het Nederlands schrijft of vertaalt, weet het intussen wel: tussen het Nederlands in Nederland en dat in België zijn wel wat verschillen. Soms is dat gewoon leuk, maar ze kunnen ook voor misverstanden zorgen. Soms denken we zelfs ten onrechte dat we met slecht, fout Nederlands te maken hebben, of omgekeerd, beschouwen we fouten als ‘waarschijnlijk goed in het andere deel van het taalgebied’. 

35,00 (excl. BTW)