Cursusaanbod voor tolken en vertalers

Zoeken
Doelgroep
Lestype
Lestijd
Lesduur
Sorteren op:
wo
27
sep
2017

Tolkdilemma's in het onderwijs

Een schrijf- of gebarentolk in het onderwijs kan op tientallen dilemma's stuiten. Tijdens deze training gaat u hiermee aan de slag. We bespreken de verschillende dilemma's, reiken oplossingen aan en kijken naar situaties waarin de tolksituatie (met vaste klanten) in de klas conflicteert met de beroepscode.

220,00 (excl. BTW)
do
28
sep
2017

Nederlands naar perfectie

Beheerst u het Nederlands al goed, maar moet u nog de puntjes op de i zetten? Dat kan in deze intensieve en interactieve cursus. Er wordt gewerkt met de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’, van niveau B2 naar C1. Dat is het niveau dat u moet hebben om als tolk in het Rbtv te worden opgenomen.

In de cursus is er veel aandacht voor spreken, uitspraak en grammatica. Ook breidt u uw woordenschat flink uit en leert u veel nieuwe uitdrukkingen. Op naar perfectie dus!

2.750,00 (excl. BTW)
VOL

Tolken ontmoeten ouders: een gesprek over pesten

Tijdens deze avondbijeenkomst die georganiseerd wordt in samenwerking met Fodok, gaan gebaren- en schrijftolken die werkzaam zijn met dove kinderen, in gesprek met ouders van dove schoolgaande kinderen. Ervaringen, belangen, zorgen, dilemma’s, behoeftes en verwachtingen worden tussen de twee deelnemende groepen uitgewisseld.

Volgeboekt
75,00 (excl. BTW)
VOL

Uitspraak en spreken met expressie

In deze training wordt accentloos spreken en spreken met een goede dictie behandeld. Dit laatste wil zeggen dat de spraakbewegingen actief en soepel gemaakt worden en klinken. Daarnaast wordt stilgestaan bij stemexpressie. Door stemexpressie te gebruiken voorkomt u niet alleen dat u monotoon klinkt, maar kan er ook een onderliggende boodschap toegevoegd worden aan de talige boodschap. Soms doet dit afbreuk aan wat u wilt zeggen en soms versterkt deze expressie de boodschap juist.

Ook als tweedaagse te boeken in combinatie met Stem en presentatie

Volgeboekt
275,00 (excl. BTW)
za
07
okt
2017

Masterclass Nederlands

'Hij behoort tot een van de grootste schrijvers ter wereld.' Wat ging hier mis? Wat zijn de laatste stappen naar een prachtig en foutloos geschreven Nederlands?

225,00 (excl. BTW)
VOL

Vijfdaagse training tolkvaardigheden: lang consecutief & à vue tolken

De training 'Tolkvaardigheden: lang consecutief & à vue tolken' is een training voor gesprekstolken die hun tolkvaardigheden verder willen ontwikkelen. De training omvat een introductie van tolktechnieken en vaardigheden die relevant zijn voor gesprekstolken en (lang) consecutief tolken, en begeleidt u bij het trainen en ontwikkelen van met name notatietechnieken. Een andere vaardigheid die aan bod komt, is 'vertalen van het blad'. Naast algemene vaardigheden en specifieke technieken, is er ook aandacht voor algemene tolkstrategieën. Deze vijfdaagse training is dé voorbereiding op het consecutief tolken en tolken à vue tijdens de integrale tolktoetsen.

Volgeboekt
925,00 (excl. BTW)
VOL

Geheugentraining

Voor veel professionals is het onthouden en verwerken van informatie dagelijkse kost. Maar hoe kunt u informatie zo goed en efficiënt mogelijk onthouden? Hoe kunt u uw eigen brein zo inzetten dat u informatie makkelijker verwerkt en sneller terughaalt uit uw geheugen wanneer nodig? U leert het tijdens deze studiedag.

Volgeboekt
225,00 (excl. BTW)
ma
23
okt
2017

Engelse grepen: opfrissen of beginnen

Binnen Nederland wordt er steeds meer Engels gesproken en geschreven. Dit is niet alleen voor dove en slechthorende mensen een grote uitdaging, maar ook voor schrijftolken. In deze training leren schrijftolken de basisgrepen van het Engels of frissen deze op. Aanvullend worden de PRO-regels aangeboden om de typesnelheid te vergroten.

240,00 (excl. BTW)
za
28
okt
2017

Studiedag Syrische dialecten

Tijdens deze cursus leert u meer over de verschillende Syrische dialecten. De docent besteedt aandacht aan spreekwoorden, straattaal en schrijftaal en staat stil bij onderlinge verschillen en achtergronden tussen de vier grootste dialecten van Syrië. 

Al met al een nuttige training die achtergrondinformatie biedt bij de Syrische dialecten. Voor tolken Arabisch die hun diensten aanbieden aan Syrische vluchtelingen is deze training een belangrijke verrijking en verdieping. Met een betere kennis van de dialecten kunt u beter aansluiten bij de spreektaal van uw cliënten. De voertaal van de training is Syrisch Arabisch.

175,00 (excl. BTW)
di
31
okt
2017

Taal & ggz: terminologie uitgelegd en vertaald

In de ggz worden heel veel vaktermen en begrippen gebruikt – en die hoeft u als tolk echt niet allemaal te kennen. We richten ons op die termen die wel veel gebruikt worden en die u problemen geven. Dat zijn deels echte vaktermen maar ook gangbare woorden en zinsneden die in de hulpverlening op een specifieke wijze worden gebruikt en die lastig zijn om te begrijpen en te vertalen. Het gaat om termen die door psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen in de patiëntenzorg worden gebruikt.

Tijdens het middagprogramma verdelen de deelnemers zich over taalspecifieke werkgroepen: NGT, Arabisch, Turks, Portugees, Farsi/Dari en Pools.  Samen met een deskundige native speaker wordt dan gewerkt aan de vertaling in uw taal van de besproken begrippen.

175,00 (excl. BTW)
do
02
nov
2017

Text-on-top: ondertiteling live in beeld

Hoe handig! Real live ondertiteling tijdens een congres, presentatie of les in beeld krijgen direct onder de presentatie van de spreker? Het kan met Text-on-top. Een alternatieve manier van tolken tijdens een congres waarmee anderstaligen toch de inhoud van een congres kunnen meekrijgen. Wilt u uw diensten uitbreiden en het gesprokene real live voor anderstaligen in geschreven tekst in beeld brengen? 

225,00 (excl. BTW)