Studiedriedaagse voor gerechtstolken

Tolken voor het gerecht is zowel inhoudelijk als voor wat betreft beroepsvaardigheden een gecompliceerd beroep. Bewust of onbewust voelt de gerechtstolk zich soms het vijfde wiel aan de wagen. Hoe komt dit en hoe kan dit worden voorkomen? Hoe kan een gerechtstolk zichzelf zodanig in de rechtszaal positioneren dat hij goed gezien én gehoord wordt; dat hij erkend en gerespecteerd wordt in de eisen die hij/zij stelt aan de uitoefening van zijn/haar functie en positie?

Van vrijdag 10 november tot en met zondag 12 november kunt u deelnemen aan de driedaagse training op een unieke locatie in Nederland: kasteel Hoekelum.

Trainingen:

Vrijdag 10 november

College "Procesrechtelijke rechtsfiguren in vergelijkend perspectief"
 
Zaterdag 11 november 

STEMTRAINING: FLUISTERTECHNIEK EN ZAALVULLEND SPREKEN

Simultaan tolken: fluitersets gebruiken

Zondag 12 november

ASSERTIEF, TRANSPARANT EN EFFECTIEF COMMUNICEREN VOOR GERECHTSTOLKEN

 
Bij de prijs zijn ontbijt, lunch, diner en twee overnachtingen inbegrepen.