Belangrijke informatie voor tolken

In het kader van de Participatiewet zijn de gemeenten verantwoordelijk om uitkeringsgerechtigden mogelijkheden aan te reiken om aan het werk te kunnen gaan. Hiervoor krijgen gemeenten budget van de Rijksoverheid. Heeft u een uitkering? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor dit budget. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden! Indien een opleiding uw kansen op de arbeidsmarkt vergroot, is er een grote kans dat de gemeente uw opleidingskosten betaalt.

Opleidingen die uw arbeidskansen vergroten zijn o.a.:

en

Meer informatie over de Participatiewet vindt u hier.