Aansprakelijkheid en algemene voorwaarden

In dit praktische webinar wordt ingegaan op een aantal belangrijke do's en don'ts met betrekking tot de inhoud en het gebruik van algemene voorwaarden door tolken en vertalers. Wilt u alles weten over het nut en de noodzaak van goede algemene voorwaarden?

 Dit webinar is onderdeel van de webinarserie 'Ondernemerschap voor vertalers'.

Uit onderzoek van Translators Unite en opgedane ervaringen vanuit de markt is gebleken dat veel tolken en vertalers niet / niet voldoende op de hoogte zijn van het concept aansprakelijkheid als gevolg van fouten gemaakt gedurende werkzaamheden. Daarnaast is ook gebleken dat veel vertalers en tolken het nut en de noodzaak van het hanteren van goede algemene voorwaarden niet goed inschatten.

Om het bewustzijn van vertalers en tolken te vergroten over bovenstaande onderwerpen wordt gedurende de workshop ingegaan op de volgende onderwerpen:

Algemene voorwaarden

- Wat is het belang van het hanteren van algemene voorwaarden;
- Wat zijn goede algemene voorwaarden;
- Het hanteren van algemene voorwaarden in de tolk- en vertaalpraktijk.

Aansprakelijkheid

- Wat is aansprakelijkheid en wat vormt de basis van aansprakelijkheid;
- Wie is wanneer en voor wat aansprakelijk te stellen;
- Praktische implicaties van aansprakelijkstelling;
- Beschermingsmechanismen tegen aansprakelijkheid.

Overige
- Ontwikkelingen in de tolken- en vertaalbranche.

 Dit webinar is onderdeel van de webinarserie 'Ondernemerschap voor vertalers'.

Dhr. mr. Vincent Vitters van Translators Unite

Translators Unite heeft zich ten doel gesteld de tolken- en vertalerbranche verder te professionaliseren. Hierbij richt Translators Unite zich in eerste instantie op het verbeteren van de kennis over het hanteren van algemene voorwaarden, wat is aansprakelijkheid eigenlijk en wat kun je doen om je er tegen te beschermen. Translators Unite heeft hiervoor speciaal een website in het leven geroepen en hiermee een eerste aanzet gegeven door uitgebreid en helder uitleg te geven over aansprakelijkheid specifiek gericht op de tolk- en vertaalbranche. Tevens worden door de oprichters van Translators Unite veel presentaties gegeven om het bewustzijn onder branchegenoten te vergroten. Daarnaast heeft Translators Unite goed gekeken naar de huidige en toekomstige juridische positie van tolken en vertalers en in samenwerking met Nationale Nederlanden een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld specifiek op maat voor de Nederlandse tolk- en vertaalbranche.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Zakelijke competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 5 november 2020 van 12:00-14:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

 

 

"Leerzaam!"

"Het was interessant!"

Datum: 5 nov. 2020
  • PE 2
  • 12:00
  • 60,- (excl. BTW)
  • Online