Aarzelingen in gebarentaal

Aarzelen, het komt vaak voor, maar wat doen we dan? In het gesproken Nederlands weten we wel hoe dit er uit ziet, dan zeggen we vaak ‘eh’, maar hoe zien aarzelingen er uit in de Nederlandse Gebarentaal? Aan het eind van dit webinar zul je beter begrijpen welke vorm aarzelingsmarkeerders kunnen hebben in de Nederlandse Gebarentaal, op welke positie in de zin ze voorkomen en wat de relatie is tussen de vorm en de positie. Het webinar is interessant voor tolken Nederlandse Gebarentaal en anderen die geïnteresseerd zijn in de eigenschappen van aarzelingen in de Nederlandse Gebarentaal.

Aarzelingen komen vaak voor tijdens het (spontaan) produceren van taal. Voor gesproken talen is er enig onderzoek gedaan naar aarzelingen, maar voor gebarentalen, specifiek de Nederlandse Gebarentaal, was dit nog niet onderzocht. Tijdens het webinar wordt het eerste (thesis)onderzoek naar aarzelingen in de Nederlandse Gebarentaal besproken.

We kijken tijdens het webinar eerst naar aarzelingen in gesproken talen en interessante literatuur m.b.t. gebarentalen. Vervolgens bespreken we het corpus onderzoek naar de markering van aarzelingen in de Nederlandse Gebarentaal. Dit onderzoek richt zich op de vorm van de aarzelingsmarkeerders, naar de plaats in de zin waar deze voorkomen en de relatie tussen vorm en locatie. Tot slot sluiten we het webinar af met het bespreken van de door de deelnemers toegestuurde ervaringen.

Leerdoelen:

Na het webinar is de deelnemer in staat om:

  • uit te kunnen leggen welke vormen van aarzelingen er zijn in de Nederlandse Gebarentaal;
  • een standpunt in te nemen in het debat rondom de vraag of aarzelingsmarkeerders symptomen of signalen zijn;
  • uit te kunnen leggen waar in de discourse de meeste aarzelingsmarkeerders voorkomen;
  • bewuster om te gaan met aarzelingen tijdens het tolken.


Relevantie voor schrijf- en gebarentolken
:

Als tolk is het nuttig om te beseffen dat mensen soms onbewust aarzelen, terwijl aarzelingen ook bewust kunnen worden ingezet. Na het webinar is de tolk zich meer bewust van de mogelijke vormen van aarzelingsmarkeerders in de Nederlandse Gebarentaal. Ook begrijpt de tolk hierna de relatie tussen de vorm van de markeerder en de locatie waar deze voorkomt. Hierdoor kan de tolk de verschillende markeerders makkelijker herkennen en toepassen tijdens het tolken. Tot slot wordt het duidelijk hoe belangrijk oogbewegingen zijn bij het markeren van aarzelingen.

Denk na over je eigen ervaringen met het vertalen van aarzelingen tijdens het tolken. Ben jij je bewust van wat je als tolk doet wanneer je zelf aarzelt? En wanneer de spreker aarzelt als jij tolkt vanuit gesproken taal naar NGT? Upload je reactie op deze vragen voor 12 maart 2021 via Mijn KTV > Cursussen.

Laura Spijker werkt sinds 2019 als tolk Nederlandse Gebarentaal. Naast het werk als tolk heeft ze de master General Linguistics aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Tijdens de master heeft ze zich gericht op de gebarentaalwetenschap, tevens de richting van haar afstudeer onderzoek. Het onderwerp van haar afstudeer onderzoek is aarzelingsmarkeerders in de Nederlandse Gebarentaal, het onderwerp van dit webinar.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
33095
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Tijdstip
Het webinar wordt gehouden op 17 maart 2021 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm. Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 17 mrt. 2021
  • PE 2
  • 20:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online