Nooit geen fouten meer?

Over de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS)

In 2021 kwam de nieuwe versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) online. Volgens de media waren de regels 'versoepeld' en zouden 'een hele grote fiets', 'nooit geen' en 'groter als' vanaf nu goed zijn. Maar dat klopt niet. De ANS beschrijft de Nederlandse grammatica zoals wij ze gebruiken. Ze legt geen regels op en kan er dus ook geen versoepelen. Maar dat betekent niet dat alles vanaf nu plots kan en mag.

Programma

In dit webinar leert u wat taalnormen en taalregels precies zijn, wie die bepaalt, wat het verschil is tussen een prescriptief naslagwerk (zoals de Woordenlijst en de Leidraad Spelling) en een descriptief naslagwerk (zoals de ANS) en hoe we de ANS toch prescriptief kunnen en zelfs moeten gebruiken terwijl we vertalen, redigeren en proeflezen.

Toen dit voorjaar de nieuwe versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) verscheen, was er behalve de algemene verontwaardiging ook veel ongerustheid bij taaldocenten en taalprofessionals: als de ANS niets oplegt, mogen wij dan nog wel zaken als dubbele negaties (‘nooit geen’), ‘een hele grote fiets’ en ‘groter als’ corrigeren? En hoe kunnen we die correcties dan verantwoorden als de ANS daar niet voor bedoeld is?

In dit webinar gaan we na wat taalregels en taalnormen zijn, welke normen relevant zijn tijdens het vertalen, hoe we die toepassen tijdens het vertalen en welke rol de ANS en andere descriptieve werken hierbij kunnen spelen.

De docent legt eerst uit wat het verschil is tussen verzonnen en spontaan ontwikkelde taalregels, hoe bepaalde taalregels taalnormen zijn geworden en wie vandaag bepaalt welke normen nu gelden.

Samen bekijken we wat de ANS precies zegt over de kwesties uit de media (‘hele mooie fiets’, ‘nooit geen’, ‘groter als’) en wat andere bronnen zoals taaladvies.net over die kwesties melden.

Tot slot hakken we samen de knoop door: welke keuzes maken we en hoe verantwoorden we die?

Leerdoelen

- inschatten wat taalnormen zijn en wanneer ze van toepassing zijn;

- het verschil begrijpen tussen prescriptieve en descriptieve naslagwerken;

- de ANS als naslagwerk gebruiken om eigen en andermans taalgebruik te beoordelen op correctheid.

Relevantie

De ANS en gelijkaardige naslagwerken correct gebruiken om de correctheid van het eigen taalgebruik en dat van anderen te beoordelen.

Voertaal

Nederlands

Schrijfopdracht

Ongeveer twee weken voor de start van het webinar ontvangt u in uw KTV-account een korte correctieopdracht. Uw uitwerkingen van deze opdracht kunt u in uw KTV-account uploaden.

Miet Ooms is vertaler Engels/Duits naar het (Belgisch-)Nederlands en expert in taalvariatie. Ze onderzoekt de verschillen tussen het Nederlands in België en het Nederlands in Nederland, brengt die in kaart en beschrijft ze. Daarnaast ontwikkelt ze strategieën om in de dagelijkse schrijf- en vertaalpraktijk met die verschillen om te gaan. Hierover heeft ze het boek ‘Buurtaal. Praktische gids voor het Nederlands in België en Nederland’ geschreven, dat dit najaar is verschenen. Op haar website taalverhalen.be publiceert ze geregeld nieuwe taalkaarten en beschrijvingen.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat u deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm. Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

scrabblestenen
Datum: 18 nov. 2021
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online