Arabische rechtssystemen & vertaalproblematiek

Juridisch vertalen gebeurt niet alleen tussen twee talen, maar ook tussen twee rechtsstelsels. Daarom start deze tweedaagse training met een algemene inleiding over de rechtsstelsels in de verschillende Arabische staten, waarbij veel aandacht besteed wordt aan het 'institutionele aspect' van het juridisch vertalen, aan de systeemgebonden rechtsterminologie en idiomen alsook aan de sociaal-culturele aspecten en referentiekaders nodig voor een correct en succesvol vertaalwerk.

Omdat juridisch vertalen in eerste (en laatste) instantie het vertalen tussen twee rechtstalen is die twee rechtssystemen weergeven, zijn rechtstermen rechtssysteem- en cultuurgebonden. Rechtssysteem- en cultuurgebonden termen kunnen slechts functionele equivalenten hebben, wanneer de twee rechtstalen éénzelfde rechtssysteem hebben en tot éénzelfde cultuur behoren, zoals dit het geval is in o.a. België en Canada, waar vertalen binnen éénzelfde rechtssysteem uit het Nederlands in het Frans en omgekeerd, respectievelijk uit het Engels en het Frans en omgekeerd, geen problemen oplevert. Zodra men uit twee verschillende rechtssystemen vertaalt, kampt men met het probleem van de equivalentie. Hoe groter de afstand tussen de twee rechtssystemen, tussen hun rechtstalen en respectieve culturen, hoe groter het vertaalprobleem wordt of kan worden. Zonder kennis van de juridische vertaalwetenschap, de typologie van de juridische teksten, de rechtstaal, de problematiek van de functionele equivalentie en de mogelijke vertaalstrategieën en –oplossingen, kan men onmogelijk zijn rol als juridische vertaler of gerechtstolk correct vervullen.  

Het opleidingsprogramma heeft de vorm van drie interactieve colleges tijdens de eerste dag, gevolgd door 'systeemspecifieke vertaalateliers' waarin de theorie over de verschillende Arabische rechtssystemen wordt toegepast aan de hand van echte documenten. Deelnemers maken hiermee ook kennis met de typologie van juridische documenten afkomstig uit verschillende rechtsstelsels. 

Dag 1 - zaterdag 6 oktober 2018:

Colleges:

 • Inleiding op de Arabische rechtssystemen & de Arabische rechtsterminologie
 • Inleiding op de rechtstaal & op de rechtsteksten
 • Het juridisch vertalen: vertaaltechnieken en –strategieën
  • Functionele equivalentie
  • Lexicale equivalentie
  • Explicitering
  • Weglating
  • Transcriptie
  • Neologismen
  • Lokalisatie


Vertaalatelier:

 • Juridische tekst 1 (Marokko)

 

Dag 2 - zondag 7 oktober 2018:

Vertaalateliers:

 • Juridische tekst 2 (Syrië)
 • Juridische tekst 3 (Irak)
 • Juridische tekst 4 (Egypte)
 • Juridische tekst 5 (Golfstaten)


Vragen en evaluatie.

Leesopdrachten kunt u downloaden vanuit uw KTV-account. Log in en klik op de map 'Cursussen'. Vertaalopdrachten staan hieronder beschreven en leveren 1 pe-punt per 250 woorden (brontaal). Huiswerkopdrachten stuurt u naar huiswerk@ktv-kennisnet.nl. Verdere informatie over pe-puntenregistratie leest u onder de tab 'Punten'.


Leesopdracht
:
3 artikelen over juridisch vertalen. Totaal 75 pagina's.

Vertaalopdrachten:
5 authentieke documenten uit verschillende Arabische rechtssystemen vertalen, t.w.:

 1. Marokkaanse echtscheidingsakte
 2. Iraakse huwelijksakte
 3. Tunesische expertise
 4. Libanese aanmaning
 5. Syrische conclusie

Deze documenten vindt u in de documentenmap in de map 'Cursussen' in uw KTV-account toegevoegd.

OMVANG: Vertaling van 5 documenten van +/- 250 woorden 
LET OP: Het inleveren van de vertalingen is verplicht voor de pe-puntentoekenning
INLEVERDATUM: 5 dagen voor de training, uiterlijk 1 oktober 2018


Aanbevolen studiemateriaal (geen extra pe-punten):

Abied ALSULAIMAN (2012). Nederlands - Arabisch Juridisch Glossarium. Maklu.
Jan HOOGLAND e.a., Woordenboek Arabisch – Nederlands. Amsterdam, Bulaaq, 2003.
Jan HOOGLAND e.a., Woordenboek Nederlands – Arabisch. Amsterdam, Bulaaq, 2003.

Prof. dr. Abied Alswlaiman is hoofd van de onderzoeksgroep Arabistiek aan de KU Leuven (Campus Antwerpen).

Aan de KU Leuven (Campus Antwerpen) doceert hij juridisch vertalen, tolkvaardigheden en cultuurgeschiedenis. Hij is ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de kandidaten gerechtstolken en –vertalers (Arabisch - Nederlands).
Zijn onderzoek bestrijkt de volgende domeinen: vertaalwetenschap & vertaaltechnologie; gerechtstolken & sociaal tolken; juridisch vertalen & juridische terminologie; literair & religieus vertalen; Arabische taal & taalkunde; islamitische studies & geschiedenis; Semitische talen & taalkunde; Hebraïstiek & Judeo-Arabische Literatuur.

Hij heeft vijfentwintig jaar ervaring in het juridisch vertalen uit het Arabisch en het Nederlands en omgekeerd. Momenteel doet hij onderzoek naar de problematiek van het juridisch vertalen uit de verschillende rechtssystemen die het Arabisch benutten, in het Belgische, Nederlandstalige rechtssysteem en – in ondergeschikte orde – in het Nederlands rechtssysteem, en rechtssysteemgebonden rechtsterminologie.

https://www.arts.kuleuven.be/vertaaltechnologie/leden/00066059

https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00066059 

Publicaties: https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0066059

 

 

Contacturen

12

Competentie

Tolkcompetentie

Vertaalcompetentie/tolkcompetentie
Linguïstische en tekstuele competentie

Voorbereiding

8,75 (zie tab ‘voorbereiding’)

Totaal te registreren pe-punten

Max. 20,75

Specialisatiepunten voor tolken en vertalers in strafzaken

3

 

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE TRAININGSDAGEN

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Maximaal 16 deelnemers
 • Deelnemers dienen beide trainingsdagen een laptop mee te nemen. Eventueel kunt er een huren van KTV.
 • Deelnemers ontvangen een werkboek op trainingsdag 1
 • Catering bij de prijs inbegrepen
 • Ontvangst en registratie vanaf 8:45 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur
 • Alle documentatie kunt u ook downloaden vanuit de map 'Cursussen' in uw KTV-account

U kunt eventueel nabij de trainingslocatie overnachten in Hotel De Roode Schuur of Golden Tulip Ampt van Nijkerk.

Opties bij deze cursus

 • Laptop huren: + € 40,00

  Wilt u bij de trainingsdagen een laptop huren? Kies dan voor deze optie.

"Docent is zeer bekwaam. Voor herhaling vatbaar!"

"Prima docent; zeer deskundig!"

"Heel nuttige training, relevant voor iedere tolk/vertaler."

"Uitstekende training. Precies dingen uit de vertaalpraktijk."

400,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
06-10-2018
Locatie:
Nijkerk
Lestype:
Op locatie