Arbeidsrecht Portugees - serie online meetings en terminologieworkshop

O objectivo deste dia de formação é esclarecer e desenvolver os conhecimentos dos formandos sobre normas de código de trabalho necessárias das suas obrigações por forma a que melhor as compreendam e apliquem no seu desempenho profissional. Abordaremos temas como a fiscalização de saúde e segurança no trabalho bem como a directiva adotada aos trabalhadores na União Europeia.

Inleiding Nederlands arbeidsrecht

Voorafgaand aan de taalspecifieke vertaalworkshop volg je de serie online meetings Arbeidsrecht: procedures en terminologie uitgelegd. Deze serie is bij de prijs van deze terminologieworkshop inbegrepen.

Vertaalworkshop (Nederlands/Portugees, Portugees/Nederlands)

Tijdens de vertaalworkshops (Nederlands/Portugees, Portugees/Nederlands) zullen - vooraf door de deelnemers te vertalen - (delen uit) Nederlandse en Portugese arbeidsovereenkomsten in groepsverband worden besproken. In dit verband zullen vanzelfsprekend ook rechtsvergelijkende aspecten aan de orde komen:

a) - Portugese teksten op het gebied van arbeidsrecht bekijken
b) - Nederlandse teksten op het gebied van arbeidsrecht bekijken
c) - Kijken wat er in de Nederlandse arbeidswetgeving staat
d) - Kijken wat er in de Portugese arbeidswetgeving staat
e) - Kijken wat de EU zoals te melden heeft op dit gebied
f) - Aandacht besteden aan de arbeidsinspectie en de ARBO-wetgeving

Lesschema

Lei laboral portuguesa, a saúde segurança no trabalho e  a directiva adoptada a trabalhadores na UE.

Leerdoelen

O objectivo da aprendizagem é que os participantes das oficinas tenham a terminologia mais adequada neste campo pronto a que possam usa-la na prática de interpretação e tradução.

Relevantie

Tolken en vertalers Portugees worden vaak ingezet bij arbeidsgeschillen. Een (in arbeidsgeschillen) gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat zal specifiek jargon gebruiken die een tolk/vertaler zal moeten begrijpen en omzetten naar zijn/haar vreemde taal. Voor een soepel verloop van de procedure is het uitermate belangrijk dat een tolk/vertaler op hoogte is van de actualiteiten alsook de terminologie van het arbeidsrecht.

Voertaal

Português (e de vez em quando Holandês).

Leesopdracht

Voor de terminologieworkshop:
In Mijn KTV vind je een aantal stukken dat je van tevoren kunt doornemen. Gelieve deze mee te nemen naar de studiedag (geprint of digitaal).

Schrijfopdracht

Voor de serie online meetings:
Vooraf ontvang je de reader met voorbeelddocumenten. Op basis hiervan stel je een terminologielijst samen van lastige/moeilijke termen.
Jouw inbreng dien je voorafgaand aan de eerste online meeting te uploaden in jouw KTV-account, zodat er een gezamenlijke lijst samengesteld kan worden.

Uiterste inleverdatum: één week voor aanvang van de cursus.

Serie online meetings Arbeidsrecht:

Rolf Bindels is als advocaat gespecialiseerd in het Arbeidsrecht en daarnaast als docent Arbeidsrecht verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.


Terminologieworkshop:

Sandra Santos, técnica de contabilidade, portuguesa residente em Vlaardingen (Zuid-Holland). Responsável pelo gabinete Alfa2 Advies.

Rui Martins Pinto, director de RPM Finance BV, uma empresa sediada em Hoofddorp, que conta com mais de 15 anos de experiência e é especializada no apoio a particulares e á Gestão de Empresas, nas áreas da Contabilidade, Fiscalidade, Gestão Administrativa de Recursos Humanos e Consultoria de Gestão.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie
Contacturen
12,00
Voorbereiding
 
Totaal
12,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Introductiecursus arbeidsrecht - meeting 1 16 mei 2023 20:00u. - 22:00u.
Introductiecursus arbeidsrecht - meeting 2 23 mei 2023 20:00u. - 22:00u.
Introductiecursus arbeidsrecht - meeting 3 30 mei 2023 20:00u. - 22:00u.
Terminologieworkshop Portugees 8 jun. 2023 09:30u. - 17:00u.

Serie online meetings Arbeidsrecht:

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van de eerste webmeeting ontvang je een instructiebericht met betrekking tot het registreren en inloggen op het platform zodat je de livewebmeetings kunt bijwonen. Webinarmeetings zijn interactieve presentaties (live), die (eventueel) ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm. De docent kan de deelnemers in groepjes indelen en aan het werk zetten. Alle deelnemers zijn in beeld door middel van een webcam en kunnen via hun microfoon reageren. 

Tijdens de live webmeetings kun je mondeling maar ook schriftelijk vragen stellen aan de spreker. Het is verplicht om bij deze meetings live aanwezig te zijn, er wordt  achteraf geen opname beschikbaar gesteld.


Wat heb ik nodig om een webmeeting bij te wonen?
Om deel te nemen aan deze webmeeting heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding, geluid(sboxen) of een headset nodig én een webcam.  


Terminologieworkshop op locatie:

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

PRAKTISCHE INFORMATIE
  • Maximaal 12 deelnemers.
  • Catering bij de prijs inbegrepen.
  • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt omstreeks 17:00 uur.
  • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht je het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij je deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.

VERPLICHTE EVALUATIE
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je
1) de drie live webmeetings volledig volgt;
2) de terminologieworkshop volledig volgt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

NB: je kunt na afloop van elke meeting het evaluatieformulier invullen en tussentijds opslaan. Pas nadat je ook de terminologieworkshop hebt geëvalueerd, stuur je het evaluatieformulier definitief in.

KTV verbindt taal en beroep met als doel hindernissen weg te nemen die taal bij de uitoefening van het beroep kan opwerpen. Want wanneer taal geen obstakel vormt voor het overbrengen van informatie, komt de inhoud van de informatie volledig tot zijn recht.

De scholingsactiviteiten van KTV Kennisnet worden speciaal ontwikkeld t.b.v. tolken en vertalers, maar kunnen en mogen door iedere burger worden bijgewoond, mits hij de voertaal van de activiteit op voldoende niveau beheerst en minimaal over hbo-denkniveau beschikt. De inhoud van de scholingsactiviteiten – welke doorgaans op academisch niveau wordt aangeboden - is geschikt voor iedereen die de aangeboden kennis en vaardigheden van meerwaarde acht voor zijn of haar ontwikkeling en arbeidsmarktpositie. De inhoud van het scholingsaanbod van KTV is sterk gericht op de taal- en communicatiesector, maar omdat taalvaardigheid op hoog niveau de kennis van vakjargon impliceert, behelst een groot deel van het scholingsaanbod ook specifieke vakkennis uit diverse andere sectoren.

De taalsector is erg breed. Je kan werken als tolk, vertaler, taaltrainer, copywriter, redacteur, journalist, editor, communicatiemedewerker… De scholingsactiviteiten van KTV sluiten aan bij de verschillende werkgebieden. Immers, iemand die nu als vertaler werkt, kan zich willen omscholen tot taaltrainer, een redacteur kan beslissen ook vertaalactiviteiten te gaan verrichten, een tolk kan beslissen ook vertaler te willen worden, etc. Taalprofessionals kiezen er vaak voor om zowel een deeltijdbetrekking aan te gaan, als te opereren als freelancer. Het beheersen van diverse vaardigheden versterkt de arbeidsmarktpositie van deze doelgroep.

Ook mensen die niet werkzaam zijn binnen de taalsector en hun taalbeheersing op een hoog niveau willen brengen, kunnen bij KTV terecht. KTV biedt taalcursussen van ERK-niveau B2 tot C2 en vreemde taalopleidingen vanaf niveau B2. Oftewel: je kunt pas bij KTV terecht als je een taal al behoorlijk goed beheerst. Dit aanbod vormt een exclusieve niche op de Nederlandse markt en is van grote meerwaarde voor de positie van hoogopgeleide statushouders en arbeidsmigranten binnen de Nederlandse arbeidsmarkt.

KTV Kennisnet is door het Bureau Wbtv geaccrediteerd als opleidingsinstelling. Dit betekent dat tolken en vertalers die ingeschreven staan in het Register voor beëdigde tolken en vertalers, permanente educatiepunten kunnen vergaren door het volgen van KTV-scholingsactiviteiten. Maar het betekent niet dat er geen mensen aan KTV-cursussen kunnen deelnemen die niet in aanmerking komen voor deze punten. 

Startdatum: 16 mei 2023
  • PE 12
  • 495,- (excl. BTW)
  • Online en in Nijkerk