Arbeidsrecht Portugees - webinarserie en terminologieworkshop

O objectivo deste dia de formação é esclarecer e desenvolver os conhecimentos dos formandos sobre normas de código de trabalho necessárias das suas obrigações por forma a que melhor as compreendam e apliquem no seu desempenho profissional. Abordaremos temas como a fiscalização de saúde e segurança no trabalho bem como a directiva adotada aos trabalhadores na União Europeia.

Inleiding Nederlands arbeidsrecht

Voorafgaand aan de taalspecifieke vertaalworkshop volg je de webinarserie Arbeidsrecht: procedures en terminologie uitgelegd. Deze serie is bij de prijs van deze terminologieworkshop inbegrepen. Deze webinars vinden plaats op 16, 23 en 30 mei. Je ontvangt de opname van de webinars die al geweest zijn.

Vertaalworkshop (Nederlands/Portugees, Portugees/Nederlands)

Tijdens de vertaalworkshops (Nederlands/Portugees, Portugees/Nederlands) zullen - vooraf door de deelnemers te vertalen - (delen uit) Nederlandse en Portugese arbeidsovereenkomsten in groepsverband worden besproken. In dit verband zullen vanzelfsprekend ook rechtsvergelijkende aspecten aan de orde komen:

a) - Portugese teksten op het gebied van arbeidsrecht bekijken
b) - Nederlandse teksten op het gebied van arbeidsrecht bekijken
c) - Kijken wat er in de Nederlandse arbeidswetgeving staat
d) - Kijken wat er in de Portugese arbeidswetgeving staat
e) - Kijken wat de EU zoals te melden heeft op dit gebied
f) - Aandacht besteden aan de arbeidsinspectie en de ARBO-wetgeving

Lesschema

Lei laboral portuguesa, a saúde segurança no trabalho e  a directiva adoptada a trabalhadores na UE.

Leerdoelen

O objectivo da aprendizagem é que os participantes das oficinas tenham a terminologia mais adequada neste campo pronto a que possam usa-la na prática de interpretação e tradução.

Relevantie

Tolken en vertalers Portugees worden vaak ingezet bij arbeidsgeschillen. Een (in arbeidsgeschillen) gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat zal specifiek jargon gebruiken die een tolk/vertaler zal moeten begrijpen en omzetten naar zijn/haar vreemde taal. Voor een soepel verloop van de procedure is het uitermate belangrijk dat een tolk/vertaler op hoogte is van de actualiteiten alsook de terminologie van het arbeidsrecht.

Voertaal

Português (e de vez em quando Holandês).

Leesopdracht

Voor de terminologieworkshop:
In Mijn KTV vind je een aantal stukken dat je van tevoren kunt doornemen. Gelieve deze mee te nemen naar de studiedag (geprint of digitaal).

Tevens vind je referentiedocumenten en een vertaaldocument. Van dit vertaaldocument vertaal je punt 12. Je uploadt jouw vertaling uiterlijk de dag voor de workshop in jouw KTV-account en neemt deze tevens mee naar de workshop.

Schrijfopdracht

Voor de webinarserie:

Gedurende deze serie webinars ontvang je een pakket met voorbeelddocumenten. Op basis hiervan stel je een terminologielijst samen van lastige/moeilijke termen die je tijdens de terminologieworkshop verder gaat uitwerken en vertalen met collega's, zodat er een gezamenlijke lijst samengesteld kan worden.

Voor aanvang van elk webinar verstrekt de docent ook een woordenlijst in word die door jouzelf aangevuld kan worden met termen.

Webinarserie Arbeidsrecht:

Rolf Bindels is als advocaat gespecialiseerd in het Arbeidsrecht en daarnaast als docent Arbeidsrecht verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.


Terminologieworkshop:

Sandra Santos, técnica de contabilidade, portuguesa residente em Vlaardingen (Zuid-Holland). Responsável pelo gabinete Alfa2 Advies.

Rui Martins Pinto, director de RPM Finance BV, uma empresa sediada em Hoofddorp, que conta com mais de 15 anos de experiência e é especializada no apoio a particulares e á Gestão de Empresas, nas áreas da Contabilidade, Fiscalidade, Gestão Administrativa de Recursos Humanos e Consultoria de Gestão.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie
Contacturen
12,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,50
Vertaalopdracht
2,50
Totaal
15,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Introductiecursus arbeidsrecht - webinar 1 16 mei 2023 20:00u. - 22:00u.
Introductiecursus arbeidsrecht - webinar 2 23 mei 2023 20:00u. - 22:00u.
Introductiecursus arbeidsrecht - webinar 3 30 mei 2023 20:00u. - 22:00u.
Terminologieworkshop Portugees 8 jun. 2023 09:30u. - 17:00u.

Webinarserie Arbeidsrecht:

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het eerste webinar ontvang je een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de webinars zodat je deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm. Tijdens een livewebinar kun je schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


Terminologieworkshop op locatie:

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

PRAKTISCHE INFORMATIE
  • Maximaal 12 deelnemers.
  • Catering bij de prijs inbegrepen.
  • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt omstreeks 17:00 uur.
  • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht je het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij je deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.

VERPLICHTE EVALUATIE
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je
1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt;
2) de terminologieworkshop volledig volgt; én
2) het online evaluatieformulier invult voor de gevolgde webinars. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

NB: Je kunt het evaluatieformulier na afloop van elk webinar invullen en tussentijds opslaan. Pas na afloop van het laatste webinar stuur je het formulier definitief in.

KTV verbindt taal en beroep met als doel hindernissen weg te nemen die taal bij de uitoefening van het beroep kan opwerpen. Want wanneer taal geen obstakel vormt voor het overbrengen van informatie, komt de inhoud van de informatie volledig tot zijn recht.

De scholingsactiviteiten van KTV Kennisnet worden speciaal ontwikkeld t.b.v. tolken en vertalers, maar kunnen en mogen door iedere burger worden bijgewoond, mits hij de voertaal van de activiteit op voldoende niveau beheerst en minimaal over hbo-denkniveau beschikt. De inhoud van de scholingsactiviteiten – welke doorgaans op academisch niveau wordt aangeboden - is geschikt voor iedereen die de aangeboden kennis en vaardigheden van meerwaarde acht voor zijn of haar ontwikkeling en arbeidsmarktpositie. De inhoud van het scholingsaanbod van KTV is sterk gericht op de taal- en communicatiesector, maar omdat taalvaardigheid op hoog niveau de kennis van vakjargon impliceert, behelst een groot deel van het scholingsaanbod ook specifieke vakkennis uit diverse andere sectoren.

De taalsector is erg breed. Je kan werken als tolk, vertaler, taaltrainer, copywriter, redacteur, journalist, editor, communicatiemedewerker… De scholingsactiviteiten van KTV sluiten aan bij de verschillende werkgebieden. Immers, iemand die nu als vertaler werkt, kan zich willen omscholen tot taaltrainer, een redacteur kan beslissen ook vertaalactiviteiten te gaan verrichten, een tolk kan beslissen ook vertaler te willen worden, etc. Taalprofessionals kiezen er vaak voor om zowel een deeltijdbetrekking aan te gaan, als te opereren als freelancer. Het beheersen van diverse vaardigheden versterkt de arbeidsmarktpositie van deze doelgroep.

Ook mensen die niet werkzaam zijn binnen de taalsector en hun taalbeheersing op een hoog niveau willen brengen, kunnen bij KTV terecht. KTV biedt taalcursussen van ERK-niveau B2 tot C2 en vreemde taalopleidingen vanaf niveau B2. Oftewel: je kunt pas bij KTV terecht als je een taal al behoorlijk goed beheerst. Dit aanbod vormt een exclusieve niche op de Nederlandse markt en is van grote meerwaarde voor de positie van hoogopgeleide statushouders en arbeidsmigranten binnen de Nederlandse arbeidsmarkt.

KTV Kennisnet is door het Bureau Wbtv geaccrediteerd als opleidingsinstelling. Dit betekent dat tolken en vertalers die ingeschreven staan in het Register voor beëdigde tolken en vertalers, permanente educatiepunten kunnen vergaren door het volgen van KTV-scholingsactiviteiten. Maar het betekent niet dat er geen mensen aan KTV-cursussen kunnen deelnemen die niet in aanmerking komen voor deze punten. 

Startdatum: 8 jun. 2023
  • PE 15
  • 495,- (excl. BTW)
  • Online en in Nijkerk