Asielrecht: Wet- en regelgeving binnen internationale, nationale en politieke context

Tolken worden bij asielprocedures op verschillende momenten ingezet: bij de IND-gehoren en -procedures, juridische dienstverlening en rechtszittingen. Om de betrokkene optimaal van dienst te kunnen zijn, is het van belang dat de tolk de elementen van wetsartikelen bij het vertalen of tolken op de juiste manier herkent en interpreteert, gepast jargon kent in de vreemde taal en inzicht heeft in wat hem/haar te wachten staat binnen dit werkveld. Tijdens dit webinar wordt ingegaan op de internationale en nationale regelgeving die de grondslag vormen voor de asielprocedure in Nederland en de politieke context die deze regels heeft ingekleurd.
Dit webinar is onderdeel van de webinarserie Asielrecht, die op 12 april start/is gestart.

Globale inhoud en opbouw van het webinar

 • geschiedenis en de politieke context van het asielrecht;
 • actualiteiten en de huidige stand van zaken binnen het asielrecht: cijfers en statistieken;
 • internationale, Europeesrechtelijke en nationale wet- en regelgeving rondom de asielprocedure kennen, waaronder het Vluchtelingenverdrag, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de verschillende unierechtelijke verordeningen en richtlijnen;
 • nationale regelgeving, waaronder de Vreemdelingenwet, het Vreemdelingenbeleid, de Vreemdelingencirculaire en Werkinstructies;
 • verhouding tussen internationale en nationale regelgeving.

De regelgeving wordt duidelijk op een rijtje gezet en zal uitgelegd worden aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook eventuele relevante jurisprudentie wordt vermeld.

Leerdoelen:

Doel is dat tolken die ingezet worden bij asielprocedures beschikken over:

 • kennis van het ontstaan en de politieke context van het asielrecht;
 • actualiteiten over de huidige stand van zaken binnen het asielrecht;
 • inzicht in de verschillende instrumenten van internationale en Unierechtelijke regelgeving;
 • kennis over de instrumenten van nationaalrechtelijke regelgeving;
 • begrip van de verhouding tussen internationale en nationale regelgeving;
 • met als uiteindelijk doel dat deze zeer complexe materie duidelijk en begrijpelijk kan worden overgebracht door de tolk aan het slachtoffer.

Relevantie van het programma voor tolken:

 • wet- en regelgeving rondom de asielprocedure kennen;
 • begrijpen van de beoordeling van een asielaanvraag;
 • kennis over de praktische aspecten van de asielprocedure.

Deze documenten hoeven niet te worden bestudeerd, maar het is goed als u ze eens heeft gezien en doorgekeken.

Vluchtelingenverdrag: https://wetten.overheid.nl/BWBV0001002/1956-08-01

Europees Verdrag van de Rechten van de Mens: https://wetten.overheid.nl/BWBV0001000/2010-06-10

Unierechtelijke verordeningen en richtlijnen:

Vreemdelingenwet 2000: https://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/2020-05-14

Vreemdelingenbeleid 2000: https://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/2020-05-14

Joëlla Bravo Mougán is meer dan 12 jaar werkzaam als advocaat in het asiel- en vreemdelingenrecht en heeft zich hierbij gespecialiseerd in bijstand aan asielzoekers in de grensprocedure, minderjarige asielzoekers en slachtoffers mensenhandel. De reden waarom ze de advocatuur heeft gekozen ligt gelegen in het feit dat ze als advocaat kwetsbare groepen binnen de juridische procedure kan bijstaan en op die manier het recht kan gebruiken om hun positie te versterken. Naast het uitoefenen van de rechtspraktijk biedt Joëlla trainingen aan medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van hulpverlening aan asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 12 april 2021 van 20:00 - 22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 12 apr. 2021
 • PE 2
 • 20:00
 • 70,- (excl. BTW)
 • Online