Asielrecht: De beoordeling van de asielaanvraag

Tolken worden bij asielprocedures op verschillende momenten ingezet: bij de IND-gehoren en -procedures, juridische dienstverlening en rechtszittingen. Om de betrokkene optimaal van dienst te kunnen zijn, is het van belang dat de tolk de elementen van wetsartikelen bij het vertalen of tolken op de juiste manier herkent en interpreteert, gepast jargon kent in de vreemde taal en inzicht heeft in wat hem/haar te wachten staat binnen dit werkveld. Tijdens dit webinar zal de inhoudelijke beoordeling van de asielaanvraag, waaronder de beoordeling van de geloofwaardigheid en zwaarwegendheid worden behandeld.
Dit webinar is onderdeel van de webinarserie Asielrecht, die op 12 april start/is gestart.

Globale inhoud en opbouw van het webinar

 • inleidende opmerkingen over de opbouw van een asielrelaas en de relevante elementen van een asielrelaas;
 • beoordeling van de asielaanvraag door de IND en de verschillende fasen binnen de beoordeling;
 • de onderbouwing van het asielrelaas en relevantie bewijsmiddelen (documenten en landeninformatie);
 • beoordeling van het veiligheidsrisico bij terugkeer;
 • bijzondere groepen binnen het asielrecht;
 • beoordeling door de rechtbank en de ABRvS;
 • de procedure en de beoordeling wordt duidelijk op een rijtje gezet en zal uitgelegd worden aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook eventuele relevante jurisprudentie wordt vermeld.

Leerdoelen:

Doel is dat tolken die worden ingezet binnen het asielrecht beschikken over:

 • herkennen van de relevante elementen in een asielrelaas;
 • begrijpen hoe de IND de geloofwaardigheid van een asielrelaas beoordeelt;
 • inzicht in de beoordeling van het veiligheidsrisico bij terugkeer;
 • begrijpen op welke wijze bewijsmiddelen een onderdeel vormen van de onderbouwing en beoordeling van de asielaanvraag;
 • kennis hebben over bijzondere groepen binnen het asielrecht;
 • wijze waarop de rechter een beslissing op een asielaanvraag beoordeelt.

Met als uiteindelijk doel dat deze zeer complexe materie duidelijk en begrijpelijk kan worden overgebracht door de tolk aan het slachtoffer.

Relevantie van het programma voor tolken:

 • wet- en regelgeving rondom de asielprocedure kennen;
 • begrijpen van de beoordeling van een asielaanvraag;
 • kennis over de praktische aspecten van de asielprocedure

Voorbereiding webinar (algemene informatie en voorkennis)

Deze documenten hoeven niet te worden bestudeerd, maar het is goed als u ze voorafgaand aan het webinar heeft gezien en doorgekeken.

Mr. J-A (Jo-Anne) Nijland is sinds 2013 advocaat bestuursrecht en migratierecht.

 • Van 2013 tot en met 2016 werkte zij bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag. Bij Pels Rijcken heeft zij voor verschillende overheidsorganisaties opgetreden als advocaat, ook in asielzaken. 
 • Van 2017 tot 2019 werkte zij als advocaat bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers in Amsterdam. Bij Prakken d’Oliveira heeft ze zich gespecialiseerd in het asielrecht, regulier migratierecht en mensenrechten.
 • Sinds 2020 werkt Jo-Anne als zelfstandig advocaat en partner en Van Doorn cs in Amsterdam-Oost.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 19 april 2021 van 20:00 - 22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 19 apr. 2021
 • PE 2
 • 20:00
 • 70,- (excl. BTW)
 • Online