Asielrecht: Inhoudelijke en praktische aspecten van de asielprocedure

Tolken worden bij asielprocedures op verschillende momenten ingezet: bij de IND-gehoren en -procedures, juridische dienstverlening en rechtszittingen. Om de betrokkene optimaal van dienst te kunnen zijn, is het van belang dat de tolk de elementen van wetsartikelen bij het vertalen of tolken op de juiste manier herkent en interpreteert, gepast jargon kent in de vreemde taal en inzicht heeft in wat hem/haar te wachten staat binnen dit werkveld. Tijdens dit webinar wordt ingegaan op de inhoudelijke en praktische aspecten van de asielprocedure.
Dit webinar is onderdeel van de webinarserie Asielrecht, die op 12 april start/is gestart.

Globale inhoud en opbouw van het webinar

 • uitleg van verschillende procedures (sporenbeleid) en de (proces)partijen binnen het asielrecht;
 • uitleg van het voortraject en de algemene- en verlengde asielprocedure en de Dublinprocedure;
 • uitleg over de verschillende afdoeningsmodaliteiten;
 • mogelijkheden na te laat beslissen op de asielaanvraag;
 • mogelijkheden van procederen na een afwijzing in de asielprocedure.

De informatie wordt duidelijk naar voren gebracht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook eventuele relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie wordt vermeld.

Leerdoelen:

Doel is dat tolken die worden ingezet binnen het asielrecht beschikken over:

 • herkennen van de verschillende procedures binnen het asielrecht;
 • kennis van de verschillende (proces)partijen binnen de asielprocedure;
 • begrip over de verschillende wijzen van beslissen op de asielaanvraag;
 • begrijpen wat de mogelijkheden zijn indien er te laat wordt beslist op de asielaanvraag;
 • kennis over de verschillenden (proces)mogelijkheden na een afwijzing in de asielprocedure.

Relevantie van het programma voor tolken:

 • wet- en regelgeving rondom de asielprocedure kennen;
 • begrijpen van de beoordeling van een asielaanvraag;
 • kennis over de praktische aspecten van de asielprocedure.

Bekijk de volgende (korte) instructievideo over de asielprocedure in Nederland van de IND (9 min) en de instructievideo van VWN (4 min)

mr. Floor Engelbertink is sinds 1 maart 2014 aangesloten bij Van Doorn cs als zelfstandig ondernemend advocaat, gespecialiseerd in asiel- en vreemdelingenrecht. In dit kader heeft Floor ook als vrijwilliger voor de Stichting European Lawyers in Lesbos rechtsbijstand verleend in het kamp Moria op Lesbos (november 2017). Voordat zij als advocaat begon werkte zij o.a. voor Lawyers for Lawyers, Vluchtelingenwerk op Schiphol en de Special Rapporteur on the indepdence of judges and lawyers. 

Floor zit in het bestuur van de Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland. Zij spreekt Nederlands, Engels en Frans. Naast haar werk studeert zij Arabisch (Levantijns dialect- B1).

Recentelijk schreef Floor samen met kantoorgenoot Jo-Anne Nijland een opiniestuk over de huidige (ellendige) situatie bij de IND Taskforce.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 26 april 2021 van 20:00 - 22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 26 apr. 2021
 • PE 2
 • 20:00
 • 70,- (excl. BTW)
 • Online