Omgaan met autisme in tolksituaties

In deze training behandelen we alle facetten rondom autisme. We analyseren de verschillen in ontwikkeling bij personen met en zonder autisme. Het samengaan van autisme en een auditieve beperking maakt communicatie nóg minder vanzelfsprekend. Wat betekent dit voor hen, hun omgeving, maar in deze training vooral: wat is de invloed daarvan op jou als tolk?

Programma

Autisme is een ernstige ontwikkelingsstoornis. Patiënten hebben problemen met sociale interacties en zijn slecht in verbale en non-verbale communicatie. Zij kunnen zich moeilijk verplaatsen in de belevingswereld van anderen. Circa 1 op de 150 mensen lijdt aan deze psychiatrische aandoening die vier keer meer voorkomt bij mannen dan bij vrouwen.

Webinar

Op 15 september (09:30 tot 11:30 uur) volgen de deelnemers het live webinar 'Dove jongeren met autisme' (het webinar is bij de prijs van de cursus inbegrepen). Tijdens deze online bijeenkomst van twee uur wordt de focus gelegd op auditieve en visuele verwerking van auditief beperkte mensen met autisme. Wat zijn de verschillen in ontwikkeling bij personen met en zonder autisme? Wat betekent autisme voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van iemand? Wat zijn de effecten van autisme op de communicatie met anderen, en wat betekent dit voor u als tolk?

Training (er is een tolk aanwezig voor de dove docent)

De training vindt plaats op maandag 20 september. Tijdens het ochtendprogramma wordt specifiek vanuit het perspectief van de tolk verder ingegaan op de communicatie met dove mensen met autisme. 

U leert welke kwalitatieve verschillen er zijn in de waarneming en betekenisverlening bij autisme. We leren dat bij het samengaan van autisme met doofheid of slechthorendheid de communicatieproblemen beslist niet een eenvoudige optelsom van beide beperkingen zijn. Het geheel is méér dan de som der delen. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de waarde van gebarentaal, welke toegankelijker lijkt dan gesproken taal. Ook wordt er een link gelegd tussen de (cognitieve) mogelijkheden in de communicatie met personen met autisme.

Welke fysieke kenmerken en waarneembaar gedrag ziet u veelal bij een persoon met autisme? We  besteden aandacht aan comorbiditeit. Autisme gaat bijvoorbeeld vaak gepaard met ADHD, ADD, depressie of angststoornissen. U leert meer over de executieve functies bij mensen met autisme (uitvoerende regelfuncties in de hersenen). Hoe kan men deze stimuleren en beïnvloeden? Het doel hiervan is om bij personen met autisme de regie over het eigen leven te laten behouden of bevorderen.

U leert welke rol hierbij voor de directe omgeving is weggelegd. Van daaruit komen we toe aan de vraag: Welke expliciete verantwoorde rol is er voor je weggelegd in het tolken voor personen met autisme en hun omgeving?


Tijdens de middag is een ervaringsdeskundige aanwezig.

Samen met de ervaringsdeskundige onderzoeken hoe we de opgedane kennis in het tolkwerk kunnen verankeren en integreren.

We oefenen tolksituaties en beschouwen wat dit voor ons werk kan betekenen.

Ook stellen we ons voor hoe miscommunicatie (onbegrip) en interculturele conflicten op de werkvloer ontstaan. Wat betekent dit voor de klant, en wat betekent dit voor de tolk?

 

Werkvormen:
Deze training is gevuld met diverse werkvormen. In een veilige setting kan worden getraind met realistische rollenspelen. Er is ruimte voor discussie en aandacht voor reflectie. De training is zeer interactief qua karakter. Naast videoragmenten zullen we ook zelf middels opdrachten ervaringsgestuurd leren.

Leesopdracht

Op 15 september van 09:30 tot 11:30 uur volgen de deelnemers het live webinar 'Dove jongeren met autisme' (het webinar is bij de prijs inbegrepen). 

Voor de trainingsdag (20 september):

Neem een casusbeschrijving mee naar de training die te maken heeft met autisme. 
Het is fijn als dit vanuit de tolksituatie is, maar het mag ook een casus uit de privésituatie zijn.

In uw KTV-account treft u drie artikelen aan; u wordt verzocht deze voor de training door te nemen.

Sebastiaan Boogaard is tolk Nederlandse gebarentaal, intervisor en vertrouwenspersoon. Sebastiaan is werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, specialist familieverhoudingen, docent aan hogere- en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. Sebastiaan: “Ik hou van openheid en interactie, en vind het erg belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten. Met elkaar creëren we een veilige setting waarin plezier in het werk en leren centraal staat”

Ervaringsdeskundige 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Culturele competentie
Contacturen
8,00
Voorbereiding
 
Totaal
8,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
33331 + 33332
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
2,250
Attitude
4,250
Doelgroepen
1,500
Totaal
8,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Let op:

De RTGS-nascholingspunten zijn inclusief het webinar (+2,00 npt).

Deelname aan het webinar 'Dove jongeren met autisme' is verplicht en het webinar is bij de prijs van de cursus inbegrepen. U ontvangt een apart certificaat van deelname voor het webinar, mits u het webinar online evalueert.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
  • Maximaal 12 deelnemers
  • Catering bij de prijs inbegrepen
  • Deelnemers ontvangen een syllabus
  • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur
 
PRIJSVOORDEEL
  • Vanaf uw derde aanmelding voor een trainingsdag binnen één kalenderjaar, krijgt u automatisch 30 euro korting bij elke nieuwe aanmelding. Dit kortingssysteem geldt alleen voor trainingen op locatie, niet online.

'De presentatie en kennisoverdracht van Sebastiaan is altijd gezellig, open en veilig.'

'Veel relevante informatie.'

'Heel leerzaam om echte ervaringen te horen.'

'Super belangrijk om meer weten over autisme. Om zo ook zoveel mogelijk miscommunicatie te voorkomen.'

'Duidelijk, met humor en professioneel.'

Datum: 20 sep. 2021
  • PE 8
  • van 09:30 tot 17:00
  • 280,- (excl. BTW)
  • Nijkerk + online (webinar: 15 september)

Opties bij deze cursus

  • Ik heb het webinar reeds apart geboekt: - € 70,00