Beeldspraak van doven getolkt

Net zoals de Nederlandse taal zijn eigen beeldspraak kent, zo kent ook de Nederlandse gebarentaal zijn eigen beeldspraak. Het is een kunst voor de gebarentolk om deze beeldspraak goed op te vatten en te tolken naar het Nederlands. Daarnaast is voor sommige woorden in het NGT gekozen voor een uitbeelding met een Nederlands spreekwoord. Zo wordt het woord ‘stiekem’ uitgebeeld met ‘achter de ellebogen’. Dit terwijl in het Nederlands ‘achter de ellebogen’ en veel ruimere betekenis heeft dan ‘stiekem’. Tijdens deze training gaan we dit soort asynchrone vertaalslagen onderzoeken. Een verdiepingstraining, ontstaan als vervolg op de training "Spreekwoorden: dé uitdaging voor gebarentolken".

Inhoud

Voor doven is het begrijpen van Nederlandse figuratieve taal niet vanzelfsprekend. Maar zelf gebruiken zij – bewust of onbewust - ook hun eigen figuratieve taal. Voor tolken ligt hier een grote uitdaging, met name voor wat betreft tolk- en taalvaardigheid. Om als tolk professioneel om te gaan met het beeldspraak dient u een aantal vaardigheden goed onder de knie te hebben.

 • U moet de NGT-beeldspraak kennen en begrijpen;
 • U moet de vertaling van de beeldspraak genuanceerd in de Nederlandse taal kunnen weergeven;
 • U moet de Nederlandse spreekwoorden en gezegdes kennen en begrijpen;

Als een tolk deze vaardigheden beheerst, kan hij dove mensen veel beter aflezen en zijn of haar intenties goed omzetten in de Nederlandse taal. Op deze tolk- en taalvaardigheden richt de training ‘Beeldspraak van doven getolkt’ zich. 

Leerniveau

Natuurlijk zijn veel Nederlandse spreekwoorden bekend bij gebarentolken, en misschien heb je er zelfs al een dag hard op geoefend tijdens de training ‘Spreekwoorden: dé ad hoc uitdaging voor gebarentolken’. Deze training gaat een stapje verder, of heeft op zijn minst een geheel andere insteek. We focussen op NGT en gaan van daaruit naar de Nederlandse taal toewerken. En niet andersom.

In deze training leert u NGT-beeldspraak af te lezen bij één of meerdere native speakers NGT en hoe u spreekwoorden en gezegden goed in het Nederlands tolkt. Een tolk die deze vaardigheden goed traint en onder de knie krijgt, brengt de inhoud van de spreektaal beter over op de Nederlandssprekende cliënt, laat de dove spreker bloemrijk tot zijn recht komen. Bovendien krijgt de tolk meer zelfvertrouwen op de werkvloer. Oefening baart kunst!

Het taalniveau van de deelnemers is B2+: zij kunnen zonder moeite deelnemen aan welk gesprek of discussie dan ook en zijn zeer vertrouwd met idiomatische uitdrukkingen en spreektaal. Zij kunnen zichzelf vloeiend uitdrukken en de fijnere betekenisnuances precies weergeven. Wanneer zij een probleem tegenkomen, kunnen zij zichzelf hernemen en hun betoog zo herstructureren dat andere mensen het nauwelijks merken.
Bron: Common European Framework of Reference for Languages, Raad van Europa.

 

Doelgroep

U bent tolk Nederlandse Gebarentaal en vindt het leuk om ervaringen te delen en te vernemen van collega's. Deze training is bedoeld voor diegenen die niet schromen zelf een scala aan NGT-beeldspraak in te brengen, en bereid zijn na te denken over een passende vertaling. Immers, u moet huilen met de wolven in het bos en zodoende uw eigen kennis en vaardigheden oppoetsen.

Leerdoelen

 • de tolk herkent beeldspraak of figuratief taalgebruik vanuit de Nederlandse Gebarentaal
 • de tolk kan deze omzetten op verschillende manieren, waaronder naar nederlandstalige spreekwoorden of gezegdes
 • de tolk heeft geoefend met het vertalen van spreekwoorden en gezegdes van en naar de Nederlandse gebarentaal

Bedenk voorbeelden van beeldspraak vanuit de NGT naar het Nederlands, die voor wat betreft beeldspraak ruimte laten voor discussie. 

Stuur een korte filmpje in van beeldspraak en/of figuurlijk taalgebruik door doven. Een filmpje, waarin (liefst) een doof iemand een typisch “doofs” gebaar maakt. Stuurt u dit per email (of per mobiel/whatsapp) aan training@ktv-kennisnet.nl uiterlijk vóór 20 oktober 2020.

Sebastiaan Boogaard is onder meer tolk Nederlandse gebarentaal, intervisor en vertrouwenspersoon. Sebastiaan is werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, specialist familieverhoudingen, docent aan hogere- en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. Werkervaring deed hij binnen de hulpverlening op bij Buro Slachtofferhulp, De Waag, Jeugdzorg, Jeugdbescherming (Gezinsvoogdij) en een instelling voor psychosociale thuiszorg. Tevens heeft hij een praktijk waarin hij therapie geeft, met name gericht op ouder-kind en gezinsrelaties als gevolg van trauma of andere schokkende gebeurtenissen.
NRC Handelsblad: “Sebastiaan heeft oprechte belangstelling in mensen. Bovenal is hij een inspirerend mens. Dankzij zijn enthousiaste no nonsens aanpak weet Sebastiaan mensen in beweging te krijgen. Hij begeleidt je op een prettige manier bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat je je optimaal in je omgeving kunt ontplooien".
Sebastiaan: “Ik hou van openheid en interactie, en vind het erg belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten. Met elkaar creëren we een veilige setting waarin plezier in het werk en leren centraal staat”

Petra Brugmans
Petra is een zeer kundige en ervaren gebarentolk die in vele uiteenlopende settingen haar tolkdiensten verleende en nog steeds verleent. Van kerkdienst tot aan congressen in binnen- en buitenland. GGZ en justitie zijn haar specialisatie gebieden. Verder is zij al jarenlang bekend van o.a. de ochtendjournaals. Een tolk van het eerste uur die een brede én kritische visie heeft op de kwaliteit van communicatie via gebarentaal.

Lieke Kielstra (1945) is vanaf september 2009 lid van het lectoraat Dovenstudies. Zij participeert als lid van het Academieteam Europees Referentiekader NGT (ATERK). Het ATERK houdt zich bezig met het vaststellen van taalniveaus van NGT en het vernieuwen en aanpassen van de NGT onderdelen naar ERK-richtlijnen. Daarnaast was zij sinds 1997 docente Nederlandse Gebarentaal bij de opleiding Leraar / Tolk Nederlandse Gebarentaal van het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies. Lieke begon jaren geleden met het verzorgen van gebarentaalcursussen voor belangstellenden bij de Stichting Doven Rotterdam. Ook was zij werkzaam bij Madido waar zij voor gebarentolken nascholing verzorgde.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
25715
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
6,000
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Locatie:

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


Dagplanning:

09:30 - 11:00 Lesblok 1
11:20 - 12:50 Lesblok 2
13:45 - 15:15 Lesblok 3
15:30 - 17:00 Lesblok 3

Praktische informatie

 • Maximaal 10 deelnemers 
 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
 • Catering bij de prijs inbegrepen
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht u het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij u deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.
 • Lees hier de KTV-coronamaatregelen!

‘De training heeft mij bewuster gemaakt van het gebruik van beeldspraak, Zowel in NGT als in NL.’

‘Leerzaam.’

‘Sommige dingen waren echt nieuw, leuk zeg!’

‘Mijn blik is weer verbreed, besef van spelen met taal.’

‘Veel nieuwe NGT-uitingen geleerd.’

‘Veel geleerd, ga ik zeker meenemen in de praktijk.’

Datum: 27 okt. 2020
 • PE 6
 • 09:30
 • 240,- (excl. BTW)
 • Nijkerk
Volgeboekt