Tolken voor ouders en/of kinderen met een licht verstandelijke beperking binnen de jeugdzorg (opname)

In dit twee uur durende webinar zal afwisselend casuïstiek verteld of bekeken worden en informatie gegeven worden over kenmerken van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). De informatie zal gericht zijn op specifieke kenmerken en wat dit betekent voor de begeleiding van en het tolken voor deze doelgroep.

Leeraspecten:
Voor tolken die tolkdiensten verrichten in gesprekken met licht verstandelijke beperkte ouders en/of kinderen is het goed om te weten welke kenmerken bij deze doelgroep horen en welke gesprekstechnieken bij deze doelgroep ingezet worden. Doel is dat tolken met deze achtergrondinformatie beter kunnen plaatsen waarom jeugdzorg bepaalde woorden en zinnen gebruikt en wat dit betekent voor het tolken.

Inhoud:
Aan de hand van filmpjes en casuïstiek uit de jeugdzorg wordt kennis gedeeld over kenmerken van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Daarbij zal toegelicht worden wat dit betekent voor het werken met deze doelgroep binnen jeugdbescherming en wat dit betekent voor het tolken bij deze doelgroep. Voor ouders of kinderen met een beperking is er een specifieke benadering die aansluit bij hun communicatieniveau. De gesproken taaltolk krijgt handvatten om goed bij de cliënt aan te kunnen sluiten en te weten wat hij kan verwachten bij het tolken voor deze doelgroep. 
Tijdens dit webinar wordt kort stilgestaan bij mogelijke aanvullende psychische problematiek (borderline, autisme etc). 

Leerdoelen:

  • Tolk weet hoe gesprekken met licht verstandelijk beperkte ouders en/of kinderen gevoerd worden.
  • Tolk krijgt basiskennis rond licht verstandelijke beperking.
  • Tolk weet hoe jeugdzorg een inschatting maakt over hoe de licht verstandelijke beperking effect heeft op de kinderen en op de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen.
  • Tolk weet welke gesprekstechnieken ingezet worden in gesprekken met licht verstandelijk beperkte ouders en/of kinderen en weet wat dit betekent voor het tolken.

Andere opnames uit de serie over jeugdzorg:

Werken met ouders in (v)echtscheiding binnen jeugdzorg
Juridische kaders besluitvorming en maatregelen binnen de jeugdzorg
Veiligheid binnen jeugdzorg

Marjoke Haak:
'Werken met mensen in kwetsbare omstandigheden staat centraal in mijn werk als jeugdbeschermer. Dat vraagt om een gerichte aanpak zoveel als mogelijk samen met het eigen netwerk van het kind/de jongere. Samenwerken met de mensen, hun netwerk en de eventueel betrokken instanties is van groot belang. In het delen van informatie, samenwerken, daar waar mogelijk eigen regie en waar nodig ondersteuning zit in mijn visie de basis voor een succesvol traject.

Sinds 2016 werk ik daarnaast als supervisor en trainer. Een rol die bij me past en waar ik veel voldoening uit haal. Het is mijn doel om collega’s te zien groeien in hun rol als professional en zelf te laten ontdekken wat hun helpt om het werk op een manier te doen die bij hen past en zo in hun kracht te komen. Om als professional het werk goed te kunnen doen is het daarnaast voor mij belangrijk om te reflecteren met mijn collega’s en te blijven leren zodat je samen het werk daar waar nodig kan aanpassen aan nieuwe inzichten, afspraken en regelgeving. Met als gouden regel, doe wat werkt.'

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Details van deze opname:

U ontvangt na aankoop van de opname een link waarmee u gedurende 7 dagen de opname kunt openen en afspelen.

Duur: 1:49:44 minuten
Beschikbaarheid: 7 dagen na aankoop
Documentatie: PowerPoint als hand-out in PDF
Aantal PE: 2
Certificaat van deelname: ja, per e-mail

Hoe werkt het?

Om een opname te bekijken, heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is het beeld van de spreker niet zichtbaar, alleen de presentatie. U ontvangt deze presentatie ook per e-mail als handout, zodat u desgewenst aantekeningen kunt maken.

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

'Eigenlijk precies wat ik hoopte te horen tijdens dit webinar is aanbod gekomen. Het filmpje maakte het compleet. Prettig dat de spreker ook aangaf wat zij verwacht van een tolk die een gesprek tussen hulpverlener en persoon met een LVB tolkt. Daar kan ik echt wat mee. En de technieken die zij gebruiken in zo'n gesprek zijn ook erg handig om te weten.'

  • PE 2
  • 45,- (excl. BTW)
  • Online