Broodfonds: een solidair vangnet voor ondernemers

Arbeidsongeschiktheid is een risico voor de ongeveer anderhalf miljoen zelfstandigen in ons land. Kleine groepen zelfstandigen met verschillende beroepen spreken in een Broodfonds af om elkaar bij arbeidsongeschiktheid met schenkingen te steunen. Ook voor groepen tolken en/of vertalers kan dit een goede oplossing zijn om een vangnet te creëren voor elkaar in tijden van ziekte. Tijdens dit webinar hoort u hoe een Broodfonds werkt vanuit het perspectief van een deelnemer, tevens voorzitter van een Broodfonds.

Dit webinar maakt deel uit van de webinarserie 'Ondernemerschap voor vertalers'


Een Broodfonds is een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ontwikkeld dóór en vóór ondernemers. Arbeidsongeschiktheid is een risico voor de ongeveer anderhalf miljoen zelfstandigen in ons land. Kleine groepen zelfstandigen met verschillende beroepen spreken in een Broodfonds af om elkaar bij arbeidsongeschiktheid met schenkingen te steunen. Vaak wordt dit soort voorzieningen ook wel aangeduid als een ‘schenkkring’. De BroodfondsMakers begeleiden de oprichting van de individuele groepen en zorgen ervoor dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Alleen groepen die zijn opgezet door de BroodfondsMakers en die voldoen aan de voorwaarden zijn een Broodfonds™ en mogen die naam gebruiken. Broodfondsen zijn betaalbaar, kleinschalig en transparant.

Het concept Broodfonds wekt altijd veel vragen op: Hoe kun je elkaar vertrouwen? Hoe weet je of iemand wel echt ziek is? Hoe zit een Broodfonds in elkaar? Hoe werkt het fiscaal? Wat als ik nooit ziek wordt? En wat als ik ziek wordt en nog maar net lid ben? Deze en heel veel andere vragen worden tijdens dit webinar stap voor stap beantwoord.

De presentatie begint met een inleiding over wat een Broodfonds precies is en hoe het werkt. Lid worden van een bestaand Broodfonds of zelf een Broodfonds oprichten, maakt nogal een groot verschil. Hier zal ruim aandacht aan besteed worden. Duidelijk wordt in ieder geval wat een Broodfonds biedt en verwacht. Verwacht? Ja, want het is sowieso een verhaal over onderling vertrouwen, steun en transparantie. Over solidair zijn met elkaar en op elkaar kunnen terugvallen wanneer dat echt nodig is.

Ook concrete kwesties worden besproken. De hoogte van de maandelijkse schenkingen en de uitkeringen bij ziekte. De voordelen van een Broodfonds als alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of als vangnet naast een verzekering. 

Tijdens de presentatie zal de spreekster ook voorbeelden en ervaringen naar voren halen vanuit haar eigen lidmaatschap en voorzitterschap van een Broodfonds.

Dit webinar maakt deel uit van de webinarserie 'Ondernemerschap voor vertalers'

  • Bedenk vooraf waarom u wel of niet lid zou willen worden van een Broodfonds.
  • Wat ziet u als voordelen en/of nadelen van een Broodfonds?

Marijke Roelofsen groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen. Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren.

Vanuit haar passie voor communicatie en mensenwerk volgde zij de opleiding tot mediator, Eigen Krachtcoördinator en intervisiefacilitator. In 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op en in 2010 KTV Kennisnet samen met haar compagnon Sandra Florindo.

Na jarenlang de hoofdprijs aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering ten hebben betaald, zegde zij haar verzekering op. Maar onverzekerd zijn voelt niet prettig... In 2018 werd zij lid van het Broodfonds De Vier Provinciën en na een jaar werd zij gevraagd voorzitter te worden.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Zakelijke competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 10 november 2020 van 12:00-14:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 10 nov. 2020
  • PE 2
  • 12:00
  • 60,- (excl. BTW)
  • Online