Burgerlijk Procesrecht Vertaald

Tijdens deze studiedag staat het vertalen (van het Nederlands naar het Engels en andersom) van civielrechtelijke akten en processtukken (akten, conclusies en producties) centraal. Tony Foster behandelt vertaalproblemen, bespreekt vertaaloplossingen en geeft feedback op uw eigen vertalingen.

Eén van de eerste lessen die rechtenstudenten leren is dat er een verschil is tussen een recht hebben en dat recht krijgen. Hierop is het  onderscheid tussen het materiële en het formele recht gebaseerd. Het materiële overeenkomstenrecht, bijvoorbeeld, bepaalt dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod en aanvaarding van dat aanbod, dat het rechtgevolg van dwaling—indien aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt—vernietigbaarheid is, en dat een contractpartij doorgaans schadevergoeding of nakoming door de wederpartij kan afdwingen. Het formele overeenkomstenrecht daarentegen geeft regels voor welke juridisch relevante handelingen men moet verrichten voordat bijvoorbeeld de schadevergoeding waarop men recht heeft ook echt betaald wordt. Uiteraard zijn materieel en formeel recht complementair. Er zijn zelfs rechtssystemen (denk aan Engeland en Wales) waarvoor het Latijnse adagium ibi est ius ubi est remedium geldt: een recht bestaat alleen als op een specifiek voorgeschreven wijze voor dat recht kan worden opgekomen.  

In Nederland hebben juridisch tolken en vertalers Engels de beschikking over twee vertalingen van het Burgerlijk Wetboek. Van relevante Nederlandse procedurele wetsteksten, teksten die met name voor tolken in hun dagelijkse praktijk nuttig zouden zijn, bestaan er helaas (nog) geen Engelse vertalingen. Verder zal het u waarschijnlijk niet verbazen dat er geen Nederlandse vertalingen bestaan van Engelse wetsteksten (voor zover die trouwens bestaan).

Tijdens de studiedag Burgerlijk Procesrecht Vertaald (Nederlands-Engels-Nederlands)  zullen we ons bezighouden met de vraag over welke juridische en (ver)taalkundige kennis we moeten beschikken om formeelrechtelijke rechtstermen te vertalen of vertolken. Met deze kennis zullen we samen proberen een aantal vertaalproblemen op te lossen, waarbij we gebruikmaken van een heel scala aan Nederlandse, Engelse en Amerikaanse aktes—een centrale term in deze workshop—en processtukken.

Overigens zal de docent graag vertaalproblemen behandelen die u als deelnemer vooraf (in hun context) hebt ingestuurd.


Lesmateriaal:
Foster, T. (Ed.). (2017). "Please Refer to your Bundle": Teksten en Opdrachten Burgerlijk Procesrecht Vertaald.

U ontvangt uiterlijk twee weken voor de training een leesopdracht (max. 1 pe extra).

Tony Foster (1966, Brisbane (Australië)) studeerde Engels en Rechtsgeleerdheid (afstudeerrichting Vergelijkend Privaatrecht) aan de Universiteit Leiden. Daar is hij sinds 1990 werkzaam als docent Engelse taalbeheersing, toegepaste taalkunde en (juridisch) vertalen. Daarnaast doceert hij vergelijkend strafrecht en juridisch vertalen in strafzaken aan de SIGV en cursussen en workshops aan tolken en vertalers, raadsheren en rechters, advocaten en officieren van justitie, kortom aan iedereen die net als hij bezeten is van juridisch vertalen of daarvoor in ieder geval aanleg heeft.

Contacturen

6

Competentie

Vertaalcompetentie
Linguïstische en tekstuele competentie
Culturele competentie
Zoekstrategieën en onderzoekscompetentie

Voorbereiding

maximaal 1

Totaal te registreren pe-punten

7

 

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

  • Maximaal 15 deelnemers.
  • Catering bij de prijs inbegrepen.
  • U ontvangt een syllabus.
  • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Het programma start om 9:30 uur en eindigt omstreeks 17:00 uur.
  • Voor verdere praktische informatie klikt u hier.

NIEUW!

225,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
26-01-2018
Locatie:
Nijkerk
Lestype:
Op locatie
Lestijd:
Hele dag