Burgerlijk procesrecht

Wat je als tolk of vertaler in civiele zaken moet weten over het Burgerlijk procesrecht.

Een dagtraining verzorgd door mr. René Klomp; relevante bijscholing voor beginnende en ervaren tolken/vertalers. In de ochtend een introductie tot het burgerlijk procesrecht; in de middag volgt de verdieping.

Deze live training is een inleiding in het burgerlijk procesrecht, waarbij de nadruk ligt op de gang van zaken bij een rechtbank in een eenvoudige civiele procedure, met bijzondere aandacht voor de terminologie. Vragen die aan de orde komen zijn: Hoe wordt een civiele procedure begonnen? Wie zijn de partijen? Wat gebeurt er bij een mondelinge behandeling? En wat is de waarde van een vonnis? 

Voor tolken en vertalers is het van groot belang dat zij de context van hun werkzaamheden begrijpen. Wat staat er voor een partij in een civiele procedure op het spel? Hoe belangrijk is het dat de rechter goed en naar waarheid wordt geïnformeerd? Welke rol speelt de tolk of vertaler in een civiele procedure?

Deelnemers zullen na afloop van de cursus beter begrijpen waar het hun opdrachtgever om gaat en wat er bij een civiele procedure bij een Nederlandse rechter allemaal komt kijken.

De kennis die wordt aangereikt is actueel en betreft de kern van de zaak. Er zijn in civiele procedures vele complicaties mogelijk; die komen alleen ter sprake indien daar naar wordt gevraagd door de deelnemers. Vragen en opmerkingen van deelnemers tijdens de training worden daarom zeer op prijs gesteld. 

Lesschema

De cursus bestaat uit 4 lesblokken van ieder 1,5 uur, met een (ruime) lunchpauze tussen de blokken 2 en 3. De blokken 1 en 2 betreffen een introductie tot het burgerlijk procesrecht en in de blokken 3 en 4 worden verdiepende, bijzondere procesrechtelijke onderwerpen besproken.

Tijdens de lesblokken 1 en 2 zal de gang van zaken tijdens een eenvoudige civiele procedure worden besproken, inclusief de terminologie. Denk hierbij aan het beginnen van een procedure met een dagvaarding of een verzoekschrift, de wijze waarop de gedaagde of de verweerder mag reageren en het verloop van een mondelinge behandeling. Ook de verschillende vonnissen die een rechter kan wijzen, zullen aan de orde komen, inclusief de wijze waarop een vonnis ten uitvoer kan worden gelegd.

Tijdens de lesblokken 3 en 4 zullen bijzondere onderwerpen aan de orde komen, zoals incidenten, een bezichtiging ter plaatse, het horen van getuigen en het verloop van een hogerberoepsprocedure; ook dan zal weer aandacht worden besteed aan de specifieke terminologie.

Leerdoelen

De deelnemer kan na afloop van de cursus zijn werk als tolk of vertaler met begrip van een civiele procedure bij een Nederlandse rechter, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, verrichten.

Relevantie

Het belang van deze cursus voor een tolk/vertaler is dat hij met de opgedane kennis beter voorbereid is als hij zijn werk voor een partij, of op verzoek van de rechtbank of het hof in een civiele procedure moet uitvoeren.

Voertaal

Nederlands

Instapniveau

Basis

Leesopdracht

In Mijn KTV vind je een syllabus (een korte schets van het Burgerlijk procesrecht). Je wordt verzocht deze voor aanvang van de training te lezen. Je kunt de syllabus naderhand als naslagwerk gebruiken.

Schrijfopdracht

Denk van tevoren na over vragen die je graag besproken zou willen zien. Eventuele vragen kun je tot uiterlijk één week voor aanvang van de cursus uploaden via Mijn KTV.

Mr. R.J.Q. (René) Klomp is juridisch adviseur, oud-advocaat en raadsheer-plaatsvervanger bij het Amsterdamse Gerechtshof.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,75
Totaal
6,75

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
  • Maximaal 12 deelnemers
  • Catering bij de prijs inbegrepen.
  • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
  • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht je het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij je deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.
 
PRIJSVOORDEEL
Vanaf jouw derde aanmelding voor een trainingsdag binnen één kalenderjaar, krijg je automatisch 30 euro korting bij elke nieuwe aanmelding. Dit kortingssysteem geldt alleen voor trainingen op locatie, niet online.

'De heer Klomp is duidelijk een ervaren en bedreven docent meteen brede achtergrondkennis. Hij ondersteunt de theoretische delen met voorbeelden uit de praktijk en leuke anekdotes, en kan goed en duidelijk antwoord geven op de gestelde vragen.'

'Ik vond de presentatie van de heer Klomp heel interessant. Hij heeft veel kennis overgedragen en was in staat zijn verhaal met veel voorbeelden te illustreren. Burgerlijk procesrecht is een wat taai onderwerp, maar door zijn levendige manier van vertellen was het een goede cursus.'

'Ik vond de inhoud en het niveau van de tweedelige cursus prima. De heer Klomp is een zeer ervaren jurist en wist veel kennis over te dragen.'

'Uitstekend, helder verteld met leuke anekdotes, goede interactie met de toehoorders en uitgebreid antwoord op tussendoor gestelde vragen. Veel kennis van zaken, niet alleen uit de boeken maar ook praktijkgevallen. De heer Klomp weet mij in ieder geval twee uur geboeid te houden. Het had van mij langer mogen duren!'

'Hij is perfect, nauwkeurig, veel cases, professioneel en heeft een interessante manier van presentatie.'

'De spreker, René Klomp, had enorm veel kennis op het gebied van burgerlijk procesrecht en wist deze kennis op een aantrekkelijke manier over te brengen. Het was prettig om naar hem te luisteren en zijn kennisoverdracht beperkte zich gelukkig niet alleen tot de theorie.'

Datum: 9 mrt. 2023
  • PE 6.75
  • van 09:30 tot 17:00
  • 299,- (excl. BTW)
  • Nijkerk