Waarom Belgen u zeggen en Nederlanders jij

Van Nederlanders wordt gezegd dat ze erg snel tutoyeren, van Belgen dat ze iedereen met ‘u’ aanspreken. Maar waarom denken we dat eigenlijk? En is het ook zo? Deze kwestie illustreert naast een taalverschil ook enkele cultuurverschillen tussen Belgen en Nederlanders.
Dit webinar is onderdeel van de webinarserie 'Buurtaal: 5 keer Belgisch- en Nederlands-Nederlands'

Culturele waarden en normen hebben invloed op de manier waarop je communiceert, je woorden kiest, het woord neemt en naar de ander luistert. Het is een vaag en een beladen onderwerp: je cultuur is immers een belangrijk deel van je identiteit. Nederlanders en Belgen die vaak met elkaar samenwerken of die in het andere land wonen of werken, botsen al snel op die cultuurverschillen. We verwachten dat niet, omdat we dezelfde taal spreken en ervan uitgaan dat onze culturen ook ongeveer gelijk zijn. Deze plotse cultuurschokken zijn soms grappig, maar ze kunnen ook voor frustraties en misverstanden zorgen. Aan de hand van deze en andere voorbeeldkwesties illustreren we dat en gaan we na hoe we die verschillen kunnen overbruggen.

Leerdoelen:

  • De deelnemer krijgt meer inzicht in de manier waarop culturele waarden en normen een invloed hebben op onze communicatie.
  • De deelnemer leert enkele belangrijke cultuurverschillen tussen Nederland en België kennen.
  • De deelnemer leert hoe hij in de praktijk rekening kan houden met die cultuurverschillen.
  • De deelnemer begrijpt waarom je in Nederland veel vaker ‘je’ hoort en in België ‘u’.
  • De deelnemer leert hoe hij zelf kan inschatten welk voornaamwoord het geschiktst is voor welke context.

Relevantie voor de praktijk:

Na dit webinar zijn de deelnemers beter gewapend tegen een cultuurschok als ze onderhandelen met een klant of samenwerken met een collega uit het andere deel van het taalgebied. Ze weten welke communicatiestijlen kunnen botsen of voor wrevel kunnen zorgen en waarom dat zo is. De deelnemers leren zelf in te schatten in welke context het voornaamwoord ‘u’ de beste keuze is en wanneer ze voor ‘jij’ kunnen gaan. Ze leren bovendien hoe het komt dat Belgen zo vaak ‘u’ lijken te zeggen – en dat het niet is wat het lijkt.

Relevantie voor schrijf- en gebarentolken:

Nederlanders en Belgen spreken dezelfde taal, maar die is niet identiek. De verschillen zorgen vaak voor grappige situaties, leuke gesprekken, verwondering en verbazing. Maar in de dagelijkse tolkpraktijk hebben die soms vervelende neveneffecten: een onbekend woord zorgt voor onbegrip of misverstanden, een andere zinsstructuur voor ruis op de communicatielijn. Dat zijn allemaal dingen die je als tolk liever niet ziet gebeuren. Gebarentolken in Nederland kunnen hier ook mee te maken krijgen. Zeker in het zuiden van Nederland wonen ook veel Belgen en kan het voorkomen dat je moet tolken voor een Belg. Het is dus van belang dat je als tolk en/of schrijftolk de woordkeuze en woordgebruik van Belgisch-Nederlands goed begrijpt zodat je de juiste inhoud kunt tolken naar gebarentaal of schrijftaal. Schrijftolken die in Nederland zijn opgeleid schrijven automatisch Nederlands-Nederlands. Dit is een diep ingesleten gewoonte. Deze serie webinars zal het bewustzijn van schrijftolken aanwakkeren om te onderzoeken hoe anders de taalstructuur van Belgisch-Nederlands is. Want er bestaan vele verschillen op het gebied van woordvolgorde. lidwoorden, woordvorming, inversie, etc. Als schrijftolk moet je de Vlaamse spreekstijl van een gespreksvoerder intact houden en kunnen weergeven in de geproduceerde schrijftaal.

Na dit webinar zijn de deelnemers beter gewapend tegen een cultuurschok als ze tolken voor een gespreksvoerder of samenwerken met een collega uit het andere deel van het taalgebied. Ze weten welke communicatiestijlen kunnen botsen of voor wrevel kunnen zorgen en waarom dat zo is. De deelnemers leren zelf in te schatten in welke context het voornaamwoord ‘u’ de beste keuze is en wanneer ze voor ‘jij’ kunnen gaan. Ze leren bovendien hoe het komt dat Belgen zo vaak ‘u’ lijken te zeggen – en dat het niet is wat het lijkt.

Dit webinar is onderdeel van de webinarserie 'Buurtaal: 5 keer Belgisch- en Nederlands-Nederlands'

Er is bij dit webinar een korte voorbereidingsopdracht; deze opdracht is beschikbaar in Mijn KTV > Cursussen.
De docent verzoekt u uw uitwerking van deze opdracht uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het webinar te uploaden via Mijn KTV > Cursussen.

Miet Ooms is vertaler Engels/Duits naar het (Belgisch-)Nederlands en expert in taalvariatie. Ze onderzoekt de verschillen tussen het Nederlands in België en het Nederlands in Nederland, brengt die in kaart en beschrijft ze. Daarnaast ontwikkelt ze strategieën om in de dagelijkse schrijf- en vertaalpraktijk met die verschillen om te gaan. Hierover heeft ze het boek ‘Buurtaal. Praktische gids voor het Nederlands in België en Nederland’ geschreven, dat dit najaar is verschenen. Op haar website taalverhalen.be publiceert ze geregeld nieuwe taalkaarten en beschrijvingen.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Culturele competentie
Contacturen
1,50
Voorbereiding
 
Totaal
1,50

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 9 december 2020 van 09:30 - 11:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 9 dec. 2020
  • PE 1.5
  • 09:30
  • 50,- (excl. BTW)
  • Online