Ofwel gebruik je inversie, ofwel je doet het niet. Over woordvolgordes

Het Nederlands heeft een relatief vaste woordvolgorde. Je kunt niet zomaar elk woord of elk zinsdeel om op het even welke plaats in de zin zetten. Maar er is wel een beetje ruimte voor variatie. In die ruimte hebben Belgen en Nederlanders soms andere voorkeuren, waardoor een tekst een onopvallende noordelijke of zuidelijke kleur krijgt.

Dit webinar is onderdeel van de webinarserie 'Buurtaal: 5 keer Belgisch- en Nederlands-Nederlands', die op 6 maart start/is gestart.

Gebruik jij in een zinsconstructie met ofwelofwel de inversie (ofwel kom je mee ofwel blijf je thuis) of niet (ofwel je komt mee, ofwel je blijft thuis)? Is de andere versie fout volgens jou of is het gewoon een kwestie van voorkeur? Wat vind jij van een zin als ‘Ik vraag me af wat hij daarvan moet gedacht hebben?’ Staan de drie werkwoorden op het einde in de goede volgorde? 

Woordvolgordes en zinsstructuren liggen relatief vast in het Nederlands, maar er is wel degelijk een beetje ruimte voor variatie. In sommige gevallen liggen de voorkeuren anders in Nederland en België. Jouw keuze kan een tekst dus een noordelijke of zuidelijke kleur geven of zelfs als vreemd en dus fout overkomen.

In dit webinar kom je te weten bij welke woordcombinaties en zinsstructuren er ruimte is voor variatie en hoe de lezer oordeelt over de verschillende keuzes. Je leert welke volgordes bij bepaalde taalregisters en regio’s horen en wat je daarmee kunt doen als je schrijft voor het hele taalgebied.

Dit webinar is onderdeel van de webinarserie 'Buurtaal: 5 keer Belgisch- en Nederlands-Nederlands'

Leerdoelen

  • De deelnemer leert de verschillende variatiemogelijkheden kennen en leert welke varianten regiogebonden zijn.
  • De deelnemer komt te weten hoe hij met die verschillende varianten moet omgaan om zijn tekst zo neutraal mogelijk te maken.

Relevantie

Als je correspondeert met of voor een bepaalde markt (België, Nederland of het hele Nederlandse taalgebied) zorg je dat je jouw taalgebruik daaraan aanpast. Een onverwachte keuze voor een bepaald lidwoord, een meervoud, een uitgang stoort de lezer. In zijn ogen heb je een fout gemaakt, en kom je niet professioneel over. In dit webinar leer je waar in de woordvorming die verschillen zitten en leer je tools kennen waarmee je ze zelf kunt opsporen. Natuurlijk krijg je ook strategieën aangereikt om in de praktijk met die verschillen om te gaan.

Leesopdracht

Er is bij dit webinar een korte voorbereidingsopdracht; deze opdracht is beschikbaar in Mijn KTV > Cursussen.
De docent verzoek je jouw uitwerking van deze opdracht uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het webinar te uploaden via Mijn KTV > Cursussen.

Miet Ooms is vertaler Engels/Duits naar het (Belgisch-)Nederlands en expert in taalvariatie. Ze onderzoekt de verschillen tussen het Nederlands in België en het Nederlands in Nederland, brengt die in kaart en beschrijft ze. Daarnaast ontwikkelt ze strategieën om in de dagelijkse schrijf- en vertaalpraktijk met die verschillen om te gaan. Hierover heeft ze het boek ‘Buurtaal. Praktische gids voor het Nederlands in België en Nederland’ geschreven, dat dit najaar is verschenen. Op haar website taalverhalen.be publiceert ze geregeld nieuwe taalkaarten en beschrijvingen.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Culturele competentie
Contacturen
1,50
Voorbereiding
 
Totaal
1,50

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvang je een instructiebericht met betrekking tot het registreren en inloggen, zodat je het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op jouw scherm.
Tijdens een livewebinar kun je schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via Mijn KTV. Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 27 mrt. 2023
  • PE 1.5
  • van 20:00 tot 21:30
  • 50,- (excl. BTW)
  • Online