Tolken bij medische consulten: communicatieve doelstellingen

Tijdens de opleiding van tolken wordt er aandacht besteed aan de taalvaardigheid van de kandidaat en aan zijn/haar professioneel gedrag volgens de deontologische code. Wat er vaak ontbreekt is de kennis over de doelstellingen waarnaar de gesprekspartners streven tijdens de interactie met elkaar. 

Vooral bij medische consultaties is het belangrijk voor de tolk om de communicatieve doelstellingen van de arts te kunnen herkennen in de verschillende fasen van de medische consultatie. Zo kan de tolk deze op een geschikte manier overbrengen aan de patiënt. Op die manier draagt de tolk bij tot de succesvolle uitkomst van de medische consultatie, zowel voor de arts, als voor de patiënt. Tijdens de opleiding van tolken wordt er weinig aandacht besteed aan de communicatieve doelstellingen van de gesprekspartners, namelijk: wat willen de gesprekspartners bereiken in de verschillende fasen van een institutioneel gesprek?

De deelnemers worden tijdens dit webinar gesensibiliseerd over de noodzaak om aandacht te besteden aan de structuur van de medische consultatie en de communicatieve doelstellingen van de arts.

De deelnemers leren:

  1. wat de verschillende fasen van de medische consultatie zijn,
  2. welke communicatieve doelstellingen aan deze fasen zijn gebonden,
  3. welke communicatiestrategieën de artsen gebruiken om deze doelstellingen te bereiken,
  4. hoe de tolken deze kennis kunnen gebruiken tijdens het tolkproces.

Wat is de meerwaarde van een tolk/vertaler die deze kennis of vaardigheden heeft? 
De tolk kan de communicatieve doelstellingen van de arts herkennen en ervoor zorgen dat deze door een geschikte vertolking op de best mogelijke manier bereikt worden, wat uitermate belangrijk is voor zowel de artsen als de patiënten.

Relevantie van het programma voor de doelgroep:
Dit webinar is zowel geschikt voor tolken (gesproken taal) als voor gebarentolken.
Let op: Gebarentolken zullen rekening moeten houden met het verschil in de functies van de non-verbale semiotische middelen (bv. gezichtsuitdrukkingen, gebaren) van de gespreksdeelnemers.

 

Overige webinars in deze serie:
Webinar 2: Tolken bij medische consulten: empathische communicatie
Webinar 3: Tolken bij medische consulten: participatie en betrekken van de patiënt

Of klik hier voor de hele webinarserie 'Tolken bij medische consulten' (start/gestart op 3 november 2020).

 

Laura Theys is master Tolken en laatstejaars doctoraatsstudent in de tolkwetenschap en gezondheidswetenschappen aan de KU Leuven en de Universiteit Gent. In haar doctoraatsthesis gaat ze na hoe deelnemers verbale en non-verbale empathische communicatie opbouwen, beleven en waarnemen. Hiervoor analyseert ze video-opnames van authentieke tolk-gemedieerde consultaties en interviews met artsen, patiënten en tolken. Ze presenteert haar onderzoeksresultaten op internationale congressen en publiceert haar werk in internationale academische tijdschriften. Laura behaalde ook een postgraduaat in didactiek Nederlands, Frans en Spaans aan de Universiteit Antwerpen en een diploma in voorgezette onderzoekstechnieken in de tolkwetenschap aan de Université de Genève.

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Nummer activiteit
Let op: alleen als webinarserie geaccrediteerd door RTGS
Categorie
 
Totaal
0,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Datum: 3 november 2020 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname in de map 'Opnames' in Mijn KTV. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie en certificering
Voor de verstrekking van een certificaat c.q. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) elk livewebinar volledig volgt óf achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen. 

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

 

 

Datum: 3 nov. 2020
  • PE 2
  • 20:00
  • 80,- (excl. BTW)
  • Online