Tolken bij medische consulten: communicatieve doelstellingen

Dit webinar gaat over de communicatieve doelstellingen van artsen en patiënten tijdens medische consultaties. Dit is het eerste webinar uit de webinarserie 'Tolken bij medische consulten'.

Vooral bij medische consultaties is het belangrijk voor de tolk om de communicatieve doelstellingen van de arts te kunnen herkennen in de verschillende fasen van de medische consultatie. Zo kan de tolk deze op een geschikte manier overbrengen aan de patiënt. Op die manier draagt de tolk bij tot de succesvolle uitkomst van de medische consultatie, zowel voor de arts, als voor de patiënt. Tijdens de opleiding van tolken wordt er weinig aandacht besteed aan de communicatieve doelstellingen van de gesprekspartners, namelijk: wat willen de gesprekspartners bereiken in de verschillende fasen van een institutioneel gesprek? De deelnemers worden tijdens dit webinar gesensibiliseerd over de noodzaak om aandacht te besteden aan de structuur van de medische consultatie en de communicatieve doelstellingen van de arts.

Duur & werkvormen
Dit webinar duurt 2 uur. Na het doceren van de theorie, worden er voorbeelden uit authentieke tolk-gemedieerde consultaties in groep geanalyseerd en besproken. Op verschillende momenten wordt er ruimte voorzien voor Q&A's. 

 

Overige webinars in deze serie:
Webinar 2: Tolken bij medische consulten: empathische communicatie
Webinar 3: Tolken bij medische consulten: participatie en betrekken van de patiënt

Of klik hier voor de hele webinarserie 'Tolken bij medische consulten' (start/gestart op 6 april 2023).

Lesschema

Het webinar bestaat uit twee blokken van één uur. Er is een korte pauze voorzien tussen beide blokken.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus, kunnen de deelnemers 

- de verschillende fasen van de medische consultatie benoemen;
- de communicatieve doelstellingen van artsen en patiënten aan deze fasen verbinden;
- de communicatiestrategieën van de arts identificeren en verbinden aan zijn/haar communicatieve doelstellingen;
- strategiëen benoemen en bepalen om de voorgaande kennis te gebruiken tijdens het tolkproces.

Relevantie

Relevantie van het programma voor de doelgroep:
Dit webinar is zowel geschikt voor tolken (gesproken taal), alsook voor gebarentolken.
Let op: Gebarentolken zullen rekening moeten houden met het verschil in de functies van de non-verbale semiotische middelen (bv. gezichtsuitdrukkingen, gebaren) van de gespreksdeelnemers.

Voertaal

Nederlands

Laura Theys is master Tolken en laatstejaars doctoraatsstudent in de tolkwetenschap en gezondheidswetenschappen aan de KU Leuven en de Universiteit Gent. In haar doctoraatsthesis gaat ze na hoe deelnemers verbale en non-verbale empathische communicatie opbouwen, beleven en waarnemen. Hiervoor analyseert ze video-opnames van authentieke tolk-gemedieerde consultaties en interviews met artsen, patiënten en tolken. Ze presenteert haar onderzoeksresultaten op internationale congressen en publiceert haar werk in internationale academische tijdschriften. Laura behaalde ook een postgraduaat in didactiek Nederlands, Frans en Spaans aan de Universiteit Antwerpen en een diploma in voorgezette onderzoekstechnieken in de tolkwetenschap aan de Université de Genève.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Nummer activiteit
Let op: alleen de gehele webinarserie is geaccrediteerd door RTGS
Categorie
 
Totaal
0,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvang je een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm. Tijdens een livewebinar kun je schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat je

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 30 mrt. 2023
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 80,- (excl. BTW)
  • Online