Crimmigratie: versmelting van migratie- en criminaliteitsbeleid (opname)

Criminaliteit wordt steeds internationaler en allerlei verbindingen tussen migratie en criminaliteit stellen de overheid voor lastige keuzes en dilemma's. De ontwikkeling van crimmigratie (samensmelting van strafrecht en migratiebeleid), achtergronden en verschijningsvormen komen aan bod in dit webinar.

Criminaliteit wordt steeds internationaler en allerlei verbindingen tussen migratie en criminaliteit stellen de overheid voor lastige keuzes en dilemma’s. Tegelijkertijd zijn net als in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wetgeving en beleid in Nederland de laatste jaren in toenemende mate gericht op de voorkoming van misdaad en het versterken van de maatschappelijke veiligheid. Het net van sociale controle wordt steeds verder uitgebreid met nieuwe straf- en bestuursrechtelijke controlebevoegdheden, waarbij ook een proces van crimmigratie optreedt: migratiebeleid en criminaliteitsbeleid raken steeds sterker vervlochten. De ontwikkeling van crimmigratie, achtergronden en verschijningsvormen komen aan bod in dit webinar.

Opbouw:

·           Wat is crimmigratie? (zowel in juridische zin als breder bekeken)

·           Ontwikkelingen in wetgeving en beleid

·           In hoeverre hangen migratie en criminaliteit samen?

·           Ontwikkelingen in de criminaliteit  en beeldvorming

·           Asielrecht en crimmigratie

·           Dilemma’s en kanttekeningen
 

Er worden twee artikelen toegevoegd aan uw map 'Documentatie'; die u voor aanvang of na van het beluisteren van de opname kunt doorlezen. U kunt daarvoor 0,5 pe extra voor registreren.

Joanne van der Leun is hoogleraar Criminologie aan de Universiteit Leiden en Wetenschappelijk Directeur van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Ze geeft les in de Engelstalige Criminal Justice Master, waarbinnen haar vak Crimmigratie door studenten hoog wordt gewaardeerd. Haar onderzoeksinteresses liggen op het gebied van vraagstukken rondom criminaliteit en migratie. Concrete onderzoeksthema’s betreffen de verhouding tussen burgers en politie, ‘etnisch profileren’ door politie en vreemdelingentoezicht in de praktijk en de aanpak van mensenhandel. 
 
Sinds 2013 is ze lid van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) van het Ministerie voor 
Veiligheid en Justitie. Joanne vindt het thema van groot belang, maar is ook van mening dat er soms te snelle conclusies worden getrokken in het debat over etnisch profileren. Het artikel dat ze daarover schreef samen met Maartje van der Woude voor het Tijdschrift voor Politie won in 2014 een prijs.
 
Blog: http://leidenlawblog.nl/contributors/joanne-van-der-leun
 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,50
Totaal
2,50

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk/vertaler in strafzaken
Contacturen
2,00
Leesopdracht
0,50

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Details van deze opname:

U ontvangt na aankoop van de opname een link waarmee u gedurende 7 dagen de opname kunt openen en afspelen.

Duur: 1:53 uur
Beschikbaarheid: 7 dagen na aankoop
Documentatie: PowerPoint, handout in PDF
Aantal PE: 2
Certificaat van deelname: ja, per e-mail

 

Hoe werkt het?

Om een opname te bekijken, heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is het beeld van de spreker niet zichtbaar, alleen de presentatie. U ontvangt deze presentatie ook per e-mail als handout, zodat u desgewenst aantekeningen kunt maken.


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor opnames en webinars.

"Een webinar die crimmigratie in zijn breedte uitlegt."

Crimmigratie: versmelting van migratie- en criminaliteitsbeleid
Direct beschikbaar
  • PE 2.5
  • 45,- (excl. BTW)
  • Online