Crimmigratie: versmelting van migratie- en criminaliteitsbeleid

Criminaliteit wordt steeds internationaler en allerlei verbindingen tussen migratie en criminaliteit stellen overheid voor lastige keuzes en dilemma's. De ontwikkeling van crimmigratie (kort gezegd de samensmelting van strafrecht en migratiebeleid), achtergronden en verschijningsvormen komen aan bod in dit webinar. Actuele problematiek komt aan bod tegen de achtergrond van criminologisch en juridisch onderzoek.

Programma

Criminaliteit wordt steeds internationaler en allerlei verbindingen tussen migratie en criminaliteit stellen overheid voor lastige keuzes en dilemma’s. Tegelijkertijd zijn net als in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wetgeving en beleid in Nederland de laatste jaren in toenemende mate gericht op de voorkoming van misdaad en het versterken van de maatschappelijke veiligheid. Het net van sociale controle wordt steeds verder uitgebreid met nieuwe straf- en bestuursrechtelijke controlebevoegdheden, waarbij ook een proces van crimmigratie optreedt: migratiebeleid en criminaliteitsbeleid raken steeds sterker vervlochten. De ontwikkeling van crimmigratie, achtergronden en verschijningsvormen komen aan bod in dit webinar.

Opbouw:

·           Wat is crimmigratie? (zowel in juridische zin als breder bekeken)

·           Ontwikkelingen in wetgeving en beleid

·           In hoeverre hangen migratie en criminaliteit samen?

·           Ontwikkelingen in de criminaliteit  en beeldvorming

·           Asielrecht en crimmigratie

·           Dilemma’s en kanttekeningen

Lesschema

Dit webinar geeft een beeld van migratieontwikkelingen en overheidsbeleid waarna dieper wordt ingegaan op dilemma's en beeldvorming. De deelnemer wordt uitgenodigd hierover actief mee te denken.  

Leerdoelen

De deelnemer heeft een actueel inzicht in migratie-ontwikkelingen en de verbinding met criminaliteit, begrijpt wat bedoeld wordt met het proces van crimmigratie, kan reflecteren op de voor- en nadelen en kan concrete beleidsdilemma's herkennen 

Relevantie

Dit webinar biedt een bredere context van maatschappelijke ontwikkelingen en verdieping in het nadenken over de manier waarop de overheid daarmee omgaat. Het biedt achtergrondkennis en reflectie.  

Voertaal

Nederlands 

Instapniveau

Specifieke voorkennis is niet nodig 

Leesopdracht

In uw KTV-account vindt u een artikel dat u voorafgaand aan het webinar kunt doornemen.

Joanne van der Leun is hoogleraar Criminologie aan de Universiteit Leiden en decaan van de rechtenfaculteit. Haar interesses in onderzoek en onderwijs liggen op het gebied van vraagstukken rondom criminaliteit en migratie. Concrete onderzoeksthema’s betreffen de verhouding tussen burgers en politie, ‘etnisch profileren’ door politie en vreemdelingentoezicht in de praktijk en de aanpak van mensenhandel. 
 
Van 2013 - 2021 was ze lid van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) van het Ministerie voor 
Veiligheid en Justitie. Joanne vindt het thema van groot belang, maar is ook van mening dat er soms te snelle conclusies worden getrokken in het debat over migratie en criminaliteit en over zaken als etnisch profileren. 
 
Blog: http://leidenlawblog.nl/contributors/joanne-van-der-leun
 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat u deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Crimmigratie: versmelting van migratie- en criminaliteitsbeleid
Datum: 14 dec. 2021
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online