Webinarserie 'Cultuursensitief werken'

Mede door de immigratie in de laatste zeventig jaar is de samenstelling van de Nederlandse  bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. De verander(en)de samenleving leidt ertoe dat zorgverleners in de jeugdzorg en in de ouderenzorg in toenemende mate te maken krijgen met cliënten en hun naasten die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf.

Deze tweedelige webinarserie geeft tolken handvatten hoe om te gaan met culturele en levensbeschouwelijke invloeden op de zorg.

Deze serie bestaat uit de volgende twee webinars:

Webinar 1: Cultuursensitief werken in de jeugdzorg: implicaties voor tolken

Klik op de link voor meer informatie over dit webinar.

 

Webinar 2: Cultuursensitief werken in de ouderenzorg: implicaties voor tolken

Klik op de link voor meer informatie over dit webinar.

 

Je kunt deze webinars ook afzonderlijk boeken.

Lesschema

Deze serie bestaat uit twee webinars van ieder twee uur.

Leerdoelen

Zie de afzonderlijke cursuspagina's voor de competenties en leerdoelen.

Voertaal

Nederlands

Cor Hoffer is cultureel antropoloog en socioloog. Hij deed onderzoek naar de besnijdenis van islamitische jongens én naar joodse, christelijke, islamitische en humanistische opvattingen over orgaandonatie. In 2000 is hij aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op een proefschrift over volksgeloof en religieuze geneeswijzen onder moslims in Nederland. Van 2002 tot 2014 werkte Cor als trainer en onderzoeker cultuursensitieve communicatie bij GGZ-organisatie Parnassia Groep. Thans verzorgt hij als zelfstandige trainingen voor diverse beroepsgroepen in de gezondheidszorg: onder meer huisartsen, wijkverpleegkundigen, GGD-medewerkers, schoolpsychologen en GGZ-professionals. Daarnaast verricht Cor voortgezet antropologisch onderzoek naar de rol van alternatieve geneeswijzen onder migranten. (Zie: www.corhoffer.nl)

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Culturele competentie
Contacturen
4,00
Voorbereiding
 
Totaal
4,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Webinar 1 ‘Cultuursensitief werken in de jeugdzorg: implicaties voor tolken’ 30 nov. 2023 20:00u. - 22:00u.
Webinar 2 ‘Cultuursensitief werken in de ouderenzorg: implicaties voor tolken’ 7 dec. 2023 20:00u. - 22:00u.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het eerste webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de webinars zodat je deze kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV.


Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je
1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

NB: je kunt het evaluatieformulier na afloop van elk webinar invullen en opslaan. Pas na afloop van het laatste webinar stuur je het evaluatieformulier in.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Startdatum: 30 nov. 2023
  • PE 4
  • van 20:00 tot 22:00
  • 150,- (excl. BTW)