Cultuursensitief werken in de jeugdzorg: implicaties voor tolken

Mede door de immigratie in de laatste zeventig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. De verander(en)de samenleving leidt er toe zorgverleners in de jeugdzorg in toenemende mate te maken krijgen met (toekomstige) ouders en hun kinderen, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf.
Wat betekent dit voor tolken? Leer erover tijdens dit webinar!

Naast andere talen maken zorgverleners in de jeugdzorg kennis met voor hen onbekende opvattingen over zwangerschap, geboorte, ziekten en beperkingen alsook andere manieren om hulp te zoeken. Ook kunnen opvoedings- en levensstijlen en daarbij passende opvattingen over het dagelijks functioneren van patiënten/cliënten anders zijn dan zorgverleners gewend zijn. Belangrijk is ook te weten of en hoe tolken ingezet kunnen worden in de jeugdzorg en hoe tolken zelf omgaan met culturele en levensbeschouwelijke invloeden op de zorg.

NB: dit webinar is het eerste deel van de tweedelige webinarserie 'Cultuursensitief werken'. Klik op de link voor meer informatie over de hele serie.

Lesschema

In dit webinar worden de volgende thema’s besproken:

-        inhoud en invloed van begrippen als cultuur en levensbeschouwing op gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg
-        gebruiken en rituelen in de kraamtijd en rond geboorte
-        cultureel bepaalde ziekteopvattingen en specifiek hulpzoekgedrag
-        begrip verklaringsmodellen en de betekenis van het Cultureel Venster Jeugdhulpverlening als communicatiemethodiek
-        identiteitsvorming van migrantenouders en hun kinderen
-        de rol van tolken in de communicatie tussen zorgverleners en patiënten/cliënten

Leerdoelen

Competenties en leerdoelen:
- inzicht in hetgeen een cultuursensitieve benadering in de praktijk inhoudt
- inzicht in de belevingswereld van patiënten/cliënten met een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond en de invloed daarvan op ziekteopvattingen en hulpzoekgedrag
- inzicht in de eigen cultuur en levensbeschouwing van tolken en de betekenis daarvan voor de communicatie met zorgverleners en patiënten
- inzicht in de manier waarop tolken in de jeugdzorg worden ingezet
- tips om voorgaande inzichten toe te passen in de praktijk

Voertaal

Nederlands

Cor Hoffer is cultureel antropoloog en socioloog. Hij deed onderzoek naar de besnijdenis van islamitische jongens én naar joodse, christelijke, islamitische en humanistische opvattingen over orgaandonatie. In 2000 is hij aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op een proefschrift over volksgeloof en religieuze geneeswijzen onder moslims in Nederland. Van 2002 tot 2014 werkte Cor als trainer en onderzoeker cultuursensitieve communicatie bij GGZ-organisatie Parnassia Groep. Thans verzorgt hij als zelfstandige trainingen voor diverse beroepsgroepen in de gezondheidszorg: onder meer huisartsen, wijkverpleegkundigen, GGD-medewerkers, schoolpsychologen en GGZ-professionals. Daarnaast verricht Cor voortgezet antropologisch onderzoek naar de rol van alternatieve geneeswijzen onder migranten. (Zie: www.corhoffer.nl)

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV.


Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 30 nov. 2023
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 75,- (excl. BTW)