De gerechtsdeurwaarder aan het woord (opname)

De gerechtsdeurwaarder aan het woord: over incasseren van geldvorderingen en uitvoeren van ambtelijke opdrachten. Van pre-incasso via gerechtelijke fase tot en met de executiefase. Wilt u meer inzicht hebben in de werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder? Wat kan een gerechtsdeurwaarder doen voor een schuldeiser? Wat betekent dat voor de wanbetaler? In dit webinar (opname) volgt uitleg van de juridische termen en processen.

Aan de hand van enkele voorbeeldzaken, zal het traject dat wordt doorlopen om een geldvordering te incasseren van pre-incasso tot en met executie worden uitgelegd. Daarbij zullen de specifieke juridische termen die in de deurwaarderswereld heel gebruikelijk zijn, worden uitgelegd. Diverse ambtelijke stukken die deurwaarders uitbrengen komen zo aan bod, welk doel ze hebben en wat de consequenties voor de wanbetaler/debiteur zijn. Cursisten kunnen evt casus voorleggen aan deurwaarder zodat juridisch meer inzicht ontstaat.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Wat is het verschil tussen een gerechtsdeurwaarderskantoor en een incassobureau?
 • Welke verschillende fasen worden doorlopen om een geldvordering te incasseren?
 • Uitleg over specifieke juridische termen WIK, ambtelijk stuk, exploot, dagvaarding, BVV, derdenbeslag, vliegtuigbeslag, WSNP, etc.
 • Welke partijen naast schuldeiser en wanbetaler kunnen bemoeienis hebben en waarvoor (advocaat /rechter/werkgever/schuldhulpverlening)?
 • Een wanbetaler in het buitenland
 • Waarop kan er beslag worden gelegd?
 • Conservatoire beslagen
 • Huurschuld; wanneer volgt ontruiming?

 

Geen.

Maarten Verheij is in 1999 in dienst getreden bij Gerechtsdeurwaarderskantoor De Best & Partners als incasso-medewerker. In 2002 start hij met de HBO-opleiding gerechtsdeurwaarder. Na het behalen van het diploma is hij toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder bij hetzelfde kantoor. Deurwaarder De Best gaat met pensioen in 2008 en samen met 2 collega’s neemt Maarten het kantoor over. Datzelfde jaar wordt Maarten (in naam der Koningin) benoemd tot gerechtsdeurwaarder. In 2013 volgt een fusie met een deurwaarderskantoor uit dezelfde regio.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Details van deze opname:

U ontvangt na aankoop van de opname een link waarmee u gedurende 7 dagen de opname kunt openen en afspelen.

Duur: 1 uur en 57 minuten
Beschikbaarheid: 7 dagen na aankoop
Documentatie: PowerPoint, handout in PDF
Aantal PE: 2
Certificaat van deelname: ja, per e-mail

 

Hoe werkt het?

Om een opname te bekijken, heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is het beeld van de spreker niet zichtbaar, alleen de presentatie. U ontvangt deze presentatie ook per e-mail als handout, zodat u desgewenst aantekeningen kunt maken.


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor opnames en webinars.

"Boeiende wijze van het vertellen en het geven van voorbeelden van zaken waarop beslag gelegd mag worden en hoe dat in werking wordt gezet."

"Deze materie is nieuw voor mij als tolk. Tijdens mijn werkzaamheden als tolk heb ik veel te maken met asielzoekers die betalingsachterstand hebben. Dat zijn mensen die hard op weg zijn richting een deurwaarder!!! Ik zie dan de angst in hun ogen! Met mijn persoonlijke ervaring en deze achtergrondinformatie hoop ik cliënten beter en duidelijker te kunnen uitleggen/vertalen wat de gevolgen zijn van betalingsachterstanden! Ik vond het fijn om te horen dat de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder beter geregeld zijn en dat ze niet zomaar ongelofelijke hoge kosten in rekening kunnen brengen."

 • PE 2
 • 45,- (excl. BTW)
 • Online