De gerechtsdeurwaarder aan het woord

De gerechtsdeurwaarder aan het woord: over incasseren van geldvorderingen en uitvoeren van ambtelijke opdrachten. Van pre-incasso via gerechtelijke fase tot en met de executiefase. Voor iedereen die meer inzicht wil hebben in de werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder. Wat kan een gerechtsdeurwaarder doen voor een schuldeiser? Wat betekent dat voor de wanbetaler? Uitleg van de juridische termen en processen.

Programma

Aan de hand van enkele voorbeeldzaken, zal het traject dat wordt doorlopen om een geldvordering te incasseren van pre-incasso tot en met executie worden uitgelegd. Daarbij zullen de specifieke juridische termen die in de deurwaarderswereld heel gebruikelijk zijn, worden uitgelegd. Diverse ambtelijke stukken die deurwaarders uitbrengen komen zo aan bod, welk doel ze hebben en wat de consequenties voor de wanbetaler/debiteur zijn. Cursisten kunnen eventueel een casus voorleggen aan de deurwaarder zodat juridisch meer inzicht ontstaat.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Wat is het verschil tussen een gerechtsdeurwaarderskantoor en een incassobureau?
 • Welke verschillende fasen worden doorlopen om een geldvordering te incasseren?
 • Uitleg over specifieke juridische termen WIK, ambtelijk stuk, exploot, dagvaarding, BVV, derdenbeslag, vliegtuigbeslag, WSNP, etc.
 • Welke partijen naast schuldeiser en wanbetaler kunnen bemoeienis hebben en waarvoor (advocaat /rechter/werkgever/schuldhulpverlening)?
 • Een wanbetaler in het buitenland
 • Waarop kan er beslag worden gelegd?
 • Conservatoire beslagen
 • Huurschuld; wanneer volgt ontruiming?

Maarten Verheij is in 1999 in dienst getreden bij Gerechtsdeurwaarderskantoor De Best & Partners als incasso-medewerker. In 2002 start hij met de HBO-opleiding gerechtsdeurwaarder. Na het behalen van het diploma is hij toegevoegd –kandidaat gerechtsdeurwaarder bij hetzelfde kantoor.  Deurwaarder De Best gaat met pensioen in 2008 en samen met 2 collega’s neemt Maarten het kantoor over. Datzelfde jaar wordt Maarten (in naam der Koningin) benoemd tot gerechtsdeurwaarder. In 2013 volgde een fusie met een deurwaarderskantoor uit dezelfde regio.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Inloggen|
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat u deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars. 

Datum: 14 dec. 2021
 • PE 2
 • van 20:00 tot 22:00
 • 75,- (excl. BTW)
 • Online