De procedure tijdens een strafrechtzitting: verdieping

In dit webinar wordt de strafzitting inhoudelijk in stappen doorgenomen. De functie van de dagvaarding wordt besproken en welke eisen de wet hieraan stelt. Het onderzoek ter terechtzitting is op basis van de tenlastelegging, waarbij alle bewijsmiddelen besproken dienen te worden. De functie en inhoud van een requisitoir van de officier van justitie worden besproken, de beraadslaging door de rechtbank op basis van 4 voorvragen en 4 hoofdvragen en tenslotte de mogelijke vonnissen.
Dit webinar is onderdeel van de webinarserie straf(proces)recht die op 1 november 2021 start/gestart is.

Programma

Inhoud van het programma

1. De rechter opent de zitting

2. Officier van justitie draagt de tenlastelegging voor

 • Functie dagvaarding en eisen die de wet daaraan stelt
 • Verschil tenlastelegging en dagvaarding

3. Behandeling strafzaak ter terechtzitting

Functie van het onderzoek ter terechtzitting

 • Inhoud requisitoir officier van justitie

4. Requisitoir officier van justitie

5. Pleidooi raadsman/-vrouw

6. Laatste woord verdachte

7. Beraadslaging

Op grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting:

     4 voorvragen:

 • Is de dagvaarding geldig?
 • Is de rechtbank bevoegd?
 • Is de officier van justitie ontvankelijk?
 • Zijn er redenen tot schorsing van de vervolging?

     4 hoofdvragen:

 • Is het feit bewezen verklaard?
 • Is het feit strafbaar?
 • Is de dader strafbaar?
 • Welke straf of maatregel wordt opgelegd?


8. Uitspraak

De politierechter doet direct uitspraak, de meervoudige kamer doet na 2 weken uitspraak.
De verschillende soorten vonnissen naar aanleiding van de voorvragen en hoofdvragen worden besproken.
In alle onderdelen wordt de bijbehorende terminologie behandeld.

Werkvormen
Alle theorie wordt behandeld aan de hand van casussen. Om de stof levendig te houden, worden veel voorbeelden uit de praktijk gebruikt.

Dit webinar is onderdeel van de webinarserie straf(proces)recht die op 1 november 2021 start/gestart is.

Jeannette de Vries en Erica uit de Bulten zijn beiden 15 jaar werkzaam geweest als parketsecretaris bij het arrondissementsparket Oost-Nederland. In die functie hebben zij strafzaken van verschillende soorten misdrijven behandeld waarin zij zelfstandig afdoeningsbeslissingen namen. Ook hebben zij beiden als kwaliteitsfunctionaris 5 jaar bij de Nationale Politie gewerkt. Erica is nu adviseur Beleid en Strategie bij het Openbaar Ministerie Oost-Nederland en Jeannette werkt als juridisch docent bij de politieacademie Apeldoorn. Door deze werkervaringen kunnen zij veel voorbeelden geven uit de praktijk van zowel Openbaar Ministerie als politie en dat hebben zij ook in de presentaties verwerkt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 8 november 2021 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).

Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat u deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 8 nov. 2021
 • PE 2
 • van 20:00 tot 22:00
 • 70,- (excl. BTW)
 • Online