De procedure tijdens een strafrechtzitting

In dit webinar wordt de strafzitting inhoudelijk in stappen doorgenomen. De functie van de dagvaarding wordt besproken en welke eisen de wet hieraan stelt. Het onderzoek ter terechtzitting is op basis van de tenlastelegging, waarbij alle bewijsmiddelen besproken dienen te worden. De functie en inhoud van een requisitoir van de officier van justitie worden besproken, de beraadslaging door de rechtbank op basis van 4 voorvragen en 4 hoofdvragen en tenslotte de mogelijke vonnissen.
Dit webinar is onderdeel van de webinarserie straf(proces)recht die op 15 januari 2024 start/gestart is.

Inhoud van het programma

1. De rechter opent de zitting

2. Officier van justitie draagt de tenlastelegging voor

 • Functie dagvaarding en eisen die de wet daaraan stelt
 • Verschil tenlastelegging en dagvaarding

3. Behandeling strafzaak ter terechtzitting

Functie van het onderzoek ter terechtzitting

 • Inhoud requisitoir officier van justitie

4. Requisitoir officier van justitie

5. Pleidooi raadsman/-vrouw

6. Laatste woord verdachte

7. Beraadslaging

Op grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting:

     4 voorvragen:

 • Is de dagvaarding geldig?
 • Is de rechtbank bevoegd?
 • Is de officier van justitie ontvankelijk?
 • Zijn er redenen tot schorsing van de vervolging?

     4 hoofdvragen:

 • Is het feit bewezen verklaard?
 • Is het feit strafbaar?
 • Is de dader strafbaar?
 • Welke straf of maatregel wordt opgelegd?


8. Uitspraak

De politierechter doet direct uitspraak, de meervoudige kamer doet na twee weken uitspraak.
De verschillende soorten vonnissen naar aanleiding van de voorvragen en hoofdvragen worden besproken.
In alle onderdelen wordt de bijbehorende terminologie behandeld.

Werkvormen
Alle theorie wordt behandeld aan de hand van casussen. Om de stof levendig te houden, worden veel voorbeelden uit de praktijk gebruikt.

Dit webinar is onderdeel van de webinarserie straf(proces)recht die op 15 januari 2024 start/gestart is.

Erica uit de Bulten is 15 jaar werkzaam geweest als parketsecretaris bij het arrondissementsparket Oost-Nederland. In die functie heeft zij strafzaken van verschillende soorten misdrijven behandeld waarin zij zelfstandig afdoeningsbeslissingen nam. Ook heeft zij als kwaliteitsfunctionaris 5 jaar bij de Nationale Politie gewerkt. Erica is nu adviseur Beleid en Strategie bij het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Door deze werkervaringen kan zij veel voorbeelden geven uit de praktijk van zowel Openbaar Ministerie als politie en dat heeft zij ook in de presentaties verwerkt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk/vertaler in strafzaken
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom. 

Opname
Je ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
Je behoudt jouw recht op pe-punten mits je de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.

Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op je scherm.
Tijdens het livewebinar kun je (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 5 feb. 2024
 • PE 2
 • van 20:00 tot 22:00
 • 75,- (excl. BTW)
 • Online