De vertaler als taaltrainer

Veel vertalers geven naast hun vertaalpraktijk ook les in 'hun' vreemde taal, meestal individueel of aan kleine groepen. Het didactisch handelen in deze lessen is meestal gebaseerd op de eigen leerervaringen of op intuïtie. Daaruit kunnen goede lessen voortkomen, maar zeker is dat niet. Er zijn allerlei didactische instrumenten die je als taaltrainer kunt inzetten om je leerlingen effectiever te laten leren. De laatste twintig jaar is er bovendien veel taaldidactisch onderzoek gedaan, vaak in samenwerking met ervaren docenten, dat nieuw inzicht heeft gegenereerd over taalleerprocessen en hoe docenten die het beste kunnen ondersteunen. Er is al met al met al veel (innovatieve) kennis over taaldidactiek. Daar gaat deze cursus over: het geven van taaltraining die door de docent didactisch te verantwoorden is, taaltraining die effectief en vernieuwend is en blije leerlingen (en docenten!) oplevert.

Lesschema

Deze serie online meetings maakt inzichtelijk hoe het leren van een taal in zijn werk gaat en hoe je, met alles wat je al kunt en wat je nog bij kunt leren, dit het taalleerproces kunt aansturen en versnellen. Je krijgt didactisch instrumentarium aangereikt, leert daar de theoretische achtergronden bij, wordt gecoacht op het inzetten van dit instrumentarium. Er wordt tijdens de meetings gebruik gemaakt van videomateriaal om de besproken stof te illustreren en deelnemers oefenen on the spot met het geven van effectieve taaltraining (waarop ze natuurlijk feedback krijgen). Deelnemers ervaren deze training als een veilige, leerzame en bovenal vrolijke en inspirerende cursus. 

Doel van de training
Deelnemers beheersen aan het eind van deze training een taaldidactisch basisinstrumentarium. Na afloop van deze training zijn deelnemers in staat dit instrumentarium te vertalen naar en te verantwoorden binnen een lespraktijksituatie. 

Sessie 1 - woensdag 2 juni 2021
Onderwerpen op de eerste cursusochtend zijn: hoe werkt (taal)leren eigenlijk? Op welke manier kan de doeltaal effectief worden ingezet? Vaardigheden en het ERK: 'heel handig, maar er is meer', vocabulaireverwerving en de plek van grammatica in het taalleerproces

Sessie 2 - woensdag 9 juni 2021
Onderwerpen op de tweede cursusochtend zijn: de opbouw van een goede taalles, doeltaal-leertaal 2, de praktische vaardigheden die een taalles van de docent vraagt, oefenen met uitvoeren, waarnemen, verwoorden en corrigeren. 

Sessie 3 - woensdag 16 juni 2021
Onderwerpen op de derde cursusochtend zijn: hoe werkt het geheugen en hoe zet je kennis daarover slim in tijdens taaltraining, aandacht richten en aansluiten, constructivisme, zinvol gebruik van authentiek materiaal,  vertaaldidactiek, doeltaal-leertaal 3, vaardigheden isoleren of integreren. 

Sessie 4 - woensdag 23 juni 2021
Onderwerpen op de vierde cursusochtend zijn: evaluatie van het gegeven onderwijs, omgaan met leer- en lesdoelen, scaffolding en de zone van naaste ontwikkeling, het nut van samenwerken en interactie tijdens het leren.

Leerdoelen

Cursisten zijn niet alleen in staat een effectieve taalles te ontwerpen en geven, zij kunnen deze ook onderbouwen vanuit didactische theorie. 

Voertaal

Nederlands

Leesopdracht

Tussentijdse opdracht
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een tussentijdse praktische opdracht uitvoeren en daarvan verslag doen. Het uitvoeren van deze opdracht neemt ongeveer 6 uur in beslag (u ontvangt hier ook pe-punten voor).

Het betreft 30 - 40 pagina's leesmateriaal en korte uit te voeren huiswerkopdrachten (opstellen, en zo mogelijk geven, van een les volgens de aangeleerde didactische kenmerken). Nadere informatie volgt op de eerste trainingsochtend.

Sebastiaan Dönszelmann is trainer, VELON-geregistreerd lerarenopleider en vakdidacticus MVT. Van 1998-2012 was hij docent in het voortgezet onderwijs. Sinds 2005 is hij als lerarenopleider verbonden aan de lerarenopleiding (Lerarenacademie) van de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2019 promoveerde Sebastiaan op effectieve doeltaaldidactiek in het vreemdetalenonderwijs en op de professionele ontwikkeling van docenten in datzelfde domein. Naast zijn werk op de VU begeleidt Sebastiaan als coach en trainer vreemdetalendocenten in het hele land. Sebastiaan is eindredacteur en medeauteur van het Handboek Vreemdetalendidactiek (Coutinho, 2020) en ondersteunt de redactieteams van de leergangen Stepping Stones en Grandes Lignes (Noordhoff).

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
12,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
2,00
Schrijfopdracht
4,00
Totaal
18,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Online meeting 1 2 jun. 2021 09:30u. - 13:00u.
Online meeting 2 9 jun. 2021 09:30u. - 13:00u.
Online meeting 3 16 jun. 2021 09:30u. - 13:00u.
Online meeting 4 23 jun. 2021 09:30u. - 13:00u.

Data: 2, 9, 16 en 23 juni 2021     |     Tijdstip webmeeting: 09:30 - 13:00 uur 

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van de eerste webmeeting ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het platform en de vier livewebmeetings kunt bijwonen. Webinarmeetings zijn interactieve presentaties (live), die eventueel ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm. De docent kan de deelnemers in groepjes indelen en aan het werk zetten. Alle deelnemers zijn in beeld door middel van een webcam en kunnen via hun microfoon reageren. 


Tijdens de livewebmeetings kunt u mondeling maar ook schriftelijk vragen stellen aan de spreker. Live deelname is verplicht, er wordt geen opname van deze meetings gemaakt.


Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) de live webmeeting volledig volgt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webmeeting bij te wonen?
Om deel te nemen aan deze webmeeting heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding, geluid(sboxen) of een headset nodig én een webcam.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
  • Maximaal 12 deelnemers;

Op de inschrijving voor deze training zijn de Algemene Voorwaarden van KTV van toepassing. U kunt deze online raadplegen. De annuleringsvoorwaarden leest u in artikel 3.

"De training is heel nuttig & zeer relevant!"  
"De docent is zeer goed, duidelijk & levendig!"
"De docent is betrokken en heeft goede kennis van de materie, zowel op algemene didactiek als MVT-onderwijs.
"De cursus is goed gestructureerd en opgebouwd. Alles zeer relevant."

Learning
Startdatum: 2 jun. 2021
  • PE 18
  • van 09:30 tot 13:00
  • 595,- (excl. BTW)
  • Online