De vertaler als taaltrainer

Veel vertalers geven naast hun vertaalpraktijk ook les in 'hun' vreemde taal, meestal individueel of aan kleine groepen. Het didactisch handelen in deze lessen is meestal gebaseerd op de eigen leerervaringen of op intuïtie. Daaruit kunnen goede lessen voortkomen, maar zeker is dat niet.

In deze tweedaagse training maakt inzichtelijk hoe het leren van een taal in zijn werk gaat en hoe u, met alles wat u al kunt en wat u nog bij kunt leren, dit proces kunt aansturen en versnellen. U krijgt didactisch instrumentarium aangereikt, u leert daar de theoretische achtergronden bij, u wordt gecoacht op het inzetten van dit instrumentarium en u oefent on the spot met effectief taaltrainen.

Doel van de training

Deelnemers beheersen aan het eind van deze training een didactisch basisinstrumentarium. Na afloop van deze training zijn deelnemers in staat deze te vertalen naar een lespraktijksituatie. 

Dag 1 - donderdag, 11 maart 2020
Basisdag Taaltrainer

 • Starter: het taalbad
 • Hoe werkt (taal)leren eigenlijk?
 • Kenmerken van een goede taalles
 • Doeltaalgebruik (Doeltaal-Leertaal) deel 1
 • Een taalles maken: vaardigheden en opbouw
 • Een taalles geven… Wat veronderstelt dat van een docent?
 • Uitvoeren
 • Waarnemen, verwoorden, corrigeren en bespreken
 • Oogsten: vastleggen wat de dag je heeft opgeleverd en wat dat betekent voor je lespraktijk

Dag 2 - donderdag, 18 maart 2020
Verdiepingsdag Taaltrainer

 • Starter: de luiken open
 • Het efficiënt en zinvol inzetten van authentiek materiaal
 • Doeltaalgebruik (Doeltaal-Leertaal) deel 2
 • Evaluatie van je onderwijs, leer ik ze wat of zijn mijn leerlingen aan het leren?
 • Vier vaardigheden, elke vaardigheid een eigen aanpak?
 • Omgaan met doelen: jouw doelen en de doelen van de leerling
 • Scaffolding, slim leren in de zone van naaste ontwikkeling
 • Samenwerken tijdens het leren
 • Oogsten

Tussentijdse opdracht
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een tussentijdse praktische opdracht uitvoeren en daarvan verslag doen. Het uitvoeren van deze opdracht neemt ongeveer 3 uur in beslag (u ontvangt hier ook pe-punten voor).

Het betreft 40 - 60 pagina's leesmateriaal en een huiswerkopdracht van 4 - 6 pagina's. Deze opdracht bestaat uit het opstellen (en zo mogelijk geven) van een les volgens de aangeleerde regels der kunst. Nadere informatie volgt op de eerste trainingsdag. 

 

 

Sebastiaan Dönszelmann is trainer, VELON-geregistreerd lerarenopleider en vakdidacticus MVT. Van 1998-2012 was hij docent in het voortgezet onderwijs. Sinds 2005 is hij als lerarenopleider verbonden aan de lerarenopleiding (lerarenacademie) van de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2019 promoveerde Sebastiaan op effectieve doeltaaldidactiek in het vreemdetalenonderwijs en op de professionele ontwikkeling van docenten in dat domein. Naast zijn werk op de VU begeleidt Sebastiaan als coach en trainer vreemdetalendocenten in het hele land.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
12,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
2,00
Schrijfopdracht
1,00
Totaal
15,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

DATA

11 en 18 maart 2021

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Maximaal 12 deelnemers
 • Catering bij de prijs inbegrepen.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
 • Deelnemers ontvangen een syllabus met opdrachten en achtergrondinformatie.
 
Op de inschrijving voor deze training zijn de Algemene Voorwaarden van KTV van toepassing. U kunt deze online raadplegen. De annuleringsvoorwaarden leest u in artikel 3. 
 

"De training is heel nuttig & zeer relevant!"  
"De docent is zeer goed, duidelijk & levendig!"
"De docent is betrokken en heeft goede kennis van de materie, zowel op algemene didactiek als MVT-onderwijs.
"De cursus is goed gestructureerd en opgebouwd. Alles zeer relevant."

 

 

 

Learning
Datum: 11 mrt. 2021
 • PE 15
 • 09:30
 • 650,- (excl. BTW)
 • Nijkerk