Dove jongeren met autisme

Wat is autisme en waarin verschillen dove jongeren met autisme van horende jongeren met autisme? Komt autisme bij dove mensen vaker voor dan bij horende mensen? Allemaal vragen waar we in ons werk met dove jongeren wel eens bij stil hebben gestaan. Tolken voor iemand met autisme is een vak op zich. Vaak weet je als tolk misschien niet dat je cliënt autisme heeft, maar als dat wel zo is, hoe kun je dan binnen de kaders van je beroepsregels je vak zo goed mogelijk uitoefenen? Welke aanpassingen kun je doen zodat je je vak optimaal beoefent?
TIP! Als je je uitgebreider wil verdiepen in dit onderwerp, kan je ook de combinatietraining 'Omgaan met autisme in tolksituaties' volgen. Hier is dit webinar bij inbegrepen.

Programma

Iedereen weet wel iets van autisme. In de media wordt er regelmatig over gesproken. Op tv zien we programma’s die over autisme gaan. Zo ging Filemon Wesselink (BNN) een paar jaar geleden nog op zoek naar de vraag of hij zelf autisme heeft. En wie kent niet de indrukwekkende film ‘Rainman’ (1988).

Maar wat weten we over de auditieve en visuele verwerking van auditief beperkte mensen met autisme? Daarover gaat dit webinar van 2 uur.

1ste uur:
Na een introductie over de algemene aspecten van autisme zoomen we in op de kenmerken van dove jongeren met autisme. Je krijgt inzicht in de prikkelverwerking van jongeren met autisme en leert nadenken over wat dit betekent voor jouw werk.

2de uur:
Naast dit deel theorie is er ruimte om te bedenken of je wel eens te maken hebt gehad met iemand met autisme in je werk. Hoe was deze ervaring? Wat zou je na dit webinar anders doen?


Ook als je nog niet zoveel ervaring hebt met tolken kun je dit webinar volgen, want met een bevolking waarbij 1% van de mensen autisme heeft, zal iedereen in zijn werk- of leefsituatie wel eens iemand met autisme ontmoeten. Na dit webinar heb je meer bagage en inzicht om te tolken voor iemand met autisme.

Interactie:

  • Door middel van polls wordt tijdens de webinar getoetst of je inzicht hebt gekregen in de theorie.
  • Door middel van vragenrondes zullen we hierover informatie uitwisselen en kan ingegaan worden op casuïstiek.

 

TIP! Als je je uitgebreider wil verdiepen in dit onderwerp, kan je ook de combinatietraining 'Omgaan met autisme in tolksituaties' volgen. Hier is dit webinar bij inbegrepen.

Nynke Dethmers is GZ-psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog) bij Koninklijke Kentalis. Ze startte haar carrière (1994-1999) als logopedist en communicatiedeskundige bij Weerklank, een instelling voor auditief, communicatief en verstandelijk beperkte jongeren in Amsterdam. Sinds 1999 werkt ze als orthopedagoog/GZ-psycholoog op Signis (voorheen de J.C. Ammanschool) een school voor dove en slechthorende leerlingen in Amsterdam.

Op Signis werkt ze met auditief beperkte leerlingen van 2 tot 20 jaar. In de 18 jaar dat ze werkt met deze leerlingen heeft ze veel leerlingen met autisme gezien. Ze sprak met veel van hun ouders en zag welke manier van werken het best aansluit bij het communiceren met deze leerlingen.

Bij Koninklijke Kentalis is zij intensief betrokken bij het project Psywel (psychisch welzijn). Een project om psychische problemen bij dove en slechthorende leerlingen eerder op te sporen en de behandelingsmogelijkheden uit te breiden: door middel van vroege signalering, onderzoek en het bieden van zorg. Belangrijk, want bijna een op de twee dove en slechthorende kinderen en jongeren lijdt onder een psychisch probleem (psychische nood) dat nadere professionele aandacht verdient.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
33331
Categorie
 
Doelgroepen
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Datum: 15 september 2021     |     Tijdstip webinar: 09.30-11.30 uur 

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

RTGS
Voor de toekenning van punten door de Stg. Rtgs, is het vereist dat u ieder webinar afzonderlijk digitaal evalueert.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 15 sep. 2021
  • PE 2
  • van 09:30 tot 11:30
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online