Dragon softwaretraining incompany

Weet je zeker dat je definitief over wilt gaan op spraakherkenning en gaan er meerdere mensen op jouw kantoor met Dragon aan het werk? Wellicht is het dan handiger de software op jouw server te laten installeren en de trainer naar jouw kantoor te laten komen om je op gang te helpen.

Als een meertalig kind voor diagnostiek van een mogelijke taalstoornis wordt aangemeld bij een audiologisch centrum moet de logopedist of linguïst het onderscheid zien te maken tussen een taalstoornis of een taalachterstand. Om dat te kunnen doen moet zij (meestal ‘zij’…) de vorderingen van het kind in de taalontwikkeling in beide talen beoordelen. Want: is het kind in het Nederlands nog achter ten opzichte van eentalig Nederlandstalige kinderen doordat het nog bezig is Nederlands als tweede taal te leren of vertoont ook de eerste taal een achterstand/stoornis, ten opzichte wat je gezien de taalinput in die taal zou verwachten?

Bij het beoordelen van de taalontwikkeling in een taal die je zelf niet spreekt is de hulp van een professionele tolk vrijwel altijd de eerste keuze, als de kwaliteit van de diagnostiek gewaarborgd moet zijn. De tolk helpt door het kind bijvoorbeeld plaatjes te laten benoemen in de thuistaal, of door opgenomen video- of audio te beluisteren, neer te schrijven, en samen met de professional te interpreteren hoe het kind dat doet. Spreekt het kind in (goede) zinnen, spreekt het kind de klanken goed uit, gebruikt het de juiste woorden om een boodschap over te brengen? Ouders, familieleden en bekenden kunnen dat over het algemeen niet goed en betrouwbaar genoeg doen.

Uit de internationale literatuur is bekend dat het stellen van de juiste diagnose bij meertalige kinderen een moeilijk zaak is, waar relatief veel fouten mee gemaakt worden. Als men zich houdt aan de ‘beste praktijken‘ kunnen deze fouten grotendeels vermeden worden.

 

Deze training wordt verzorgd door een gespecialiseerde spraakherkenningssoftwaretrainer die je zowel over de toepassing van de software als over alle technische aspecten kan informeren.

De trainer is hoog opgeleid, empathisch, didactisch, hebben technische kennis en kan zich goed inleven op het niveau van de gebruiker. Het draait niet om het product maar om de oplossing.

 

Trainer: Ed de Bruin

 

 

                                                           
           
Bureau BTV         NovA
PE 6       6 uur
Categorie e t/m h       (zelf opgeven)

 

 

OFFERTE AANVRAGEN

  • Voor maximaal 10 deelnemers per docent.
  • Deelnemers ontvangen een handboek.
  • De installatie van de software kan vooraf op jouw kantoor gerealiseerd worden. Een en ander is afhankelijk van jouw type server en overige hardware. Geef in jouw verzoek aan wat jouw technische wensen zijn.
  • Klik op de knop 'Offerte aanvragen' en vul de nodige gegevens in. KTV stuurt je dan een offerte op maat.

 

LOCATIE & DATUM

In overleg.

Op de inschrijving voor deze training zijn de Algemene Voorwaarden van KTV van toepassing. Je kunt deze online raadplegen. De annuleringsvoorwaarden lees je in artikel 3. 

Dragon softwaretraining incompany
Datum: 22 jul. 2013