Tolken bij medische consulten: empathische communicatie

Empathische communicatie is één van de belangrijkste aspecten van de arts-patiënt communicatie. Toch leren tolken tijdens hun opleiding niet hoe ze empathische communicatie zouden kunnen/moeten aanpakken tijdens hun tolkprestatie bij een tolk-gemedieerde medische consultatie. Aan de hand van academisch onderzoek zal er in dit webinar getoond worden hoe empathische communicatie ontstaat op het niveau van interactie tussen arts en patiënt. Tevens zal er besproken worden hoe de tolk empathische communicatie het best aanpakt tijdens het tolkproces.

Tijdens de opleiding van tolken wordt er weinig aandacht besteed aan de empathische communicatie tussen arts en patiënt. Onderzoek heeft aangetoond dat empathische communicatie ondermijnd kan worden tijdens tolk-gemedieerde medische consultaties. 
De deelnemers herkennen het moment waarop empathische communicatie ontstaat tijdens de consultatie en hoe ze dit het best aanpakken. 
De deelnemers leren wat empathische communicatie is, hoe deze ontstaat op het niveau van interactie en waarom het belangrijk is voor de tolken om te weten hoe ze empathische communicatie optimaal kunnen gebruiken tijdens hun tolkprestatie.
De tolk zorgt ervoor dat zijn/haar vertolking de empathische communicatie tussen arts en patiënt niet ondermijnt.  

Dit webinar is geschikt voor tolken (gesproken taal) alsook voor gebarentolken.
Let op: Gebarentolken zullen rekening moeten houden met het verschil in de functies van de non-verbale semiotische middelen (bv. gezichtsuitdrukkingen, gebaren) van de gespreksdeelnemers.

 

Overige webinars in deze serie:
Webinar 1: Tolken bij medische consulten: communicatieve doelstellingen
Webinar 3: Tolken bij medische consulten: participatie en betrekken van de patiënt

Of klik hier voor de hele webinarserie 'Tolken bij medische consulten' (start/gestart op 3 november 2020).

Laura Theys is master Tolken en laatstejaars doctoraatsstudent in de tolkwetenschap en gezondheidswetenschappen aan de KU Leuven en de Universiteit Gent. In haar doctoraatsthesis gaat ze na hoe deelnemers verbale en non-verbale empathische communicatie opbouwen, beleven en waarnemen. Hiervoor analyseert ze video-opnames van authentieke tolk-gemedieerde consultaties en interviews met artsen, patiënten en tolken. Ze presenteert haar onderzoeksresultaten op internationale congressen en publiceert haar werk in internationale academische tijdschriften. Laura behaalde ook een postgraduaat in didactiek Nederlands, Frans en Spaans aan de Universiteit Antwerpen en een diploma in voorgezette onderzoekstechnieken in de tolkwetenschap aan de Université de Genève.

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Nummer activiteit
Let op: alleen voor de gehele webinarserie geaccrediteerd door RTGS
Categorie
 
Totaal
0,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Datum: 10 november 2020 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname in de map 'Opnames' in Mijn KTV. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie en certificering
Voor de verstrekking van een certificaat c.q. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) elk livewebinar volledig volgt óf achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen. 

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

Datum: 10 nov. 2020
  • PE 2
  • 20:00
  • 80,- (excl. BTW)
  • Online