Engels: contracts and legal writing

Interessante studiedag die toegankelijk is voor tolken en vertalers Engels, met in de ochtend een interactieve lezing over het vertalen van overeenkomsten en in de middag een praktische workshop: Reading and Writing those Nasty Little Words in Small Print.

Programma

Morning session:

Translating the Life of the Contract

Het leven van een overeenkomst – the life of the contract, zoals men het in Engels zegt – loopt gelukkig vaak over rozen: partijen maken afspraken, leggen deze afspraken vast in een juridisch document (overeenkomst), en komen hun afspraken na. De overeenkomst sterft even vredig en probleemloos als zij is geboren.

Soms echter verloopt dat leven minder rooskleurig, als partijen het oneens zijn over wat er is afgesproken, of over wanneer de overeenkomst is aangegaan, of als één van de partijen haar afspraken niet nakomt. Ook wordt het leven van een overeenkomst gecompliceerd als het moet worden vertaald, vooral als die taal Engels is. Fundamentele verschillen tussen het Nederlandse recht aan de ene kant, en dat van Engeland en haar vroegere koloniën aan de andere kant, zorgen voor vertaalproblemen en daarmee voor interpretatieproblemen, en dan is het in het ergste geval "see you in court".

In deze lezing zullen de deelnemers kennismaken met de belangrijkste verschillen tussen het leven van een Engels contract en dat van een Nederlandse overeenkomst, voorzover deze verschillen voor vertalers relevant zijn. We zullen zien dat de problemen al bij de conceptie beginnen: Engelse en Nederlandse juristen houden er misschien hele andere ideeën op na over wanneer een overeenkomst tot stand komt. Daarmee wordt de Engelse vertaling contract voor het Nederlandse contract al problematisch. En die claim for performance (vordering tot nakoming), dat moet een vertaalfout zijn, toch?

 

Afternoon session:

Reading and Writing those Nasty Little Words in Small Print

(A Workshop for Lawyers and Legal Translators)

Reading and Writing those Nasty Little Words in Small Print is a workshop about the words in legal texts that do not draw much attention to themselves, that seem rather ordinary, and therefore not difficult to understand. 
 
You are an attorney-at-law and you have just finished reading a commercial contract in English. You are quite proud of yourself because it was a difficult read, but you have checked all the obscure legal terminology and you feel that this very foreign contract no longer has any secrets for you. Or perhaps you are a legal translator and you have just spent a very long but productive day behind your computer and amidst your dictionaries finding elegant English translations for such legal terms as vernietiging (Article 6:228 of the Dutch Civil Code) and vernietigbaar (Article 3:40 of the Dutch Civil Code).
 
Congratulations! English legal terminology is often difficult to understand for a lawyer trained in the Continental Civil-Law tradition, and even more difficult to translate, and getting it right is quite an achievement.
 
But what about those everyday little words between the legal terms? They do not seem obscure or difficult. In fact, they are not even legal words, but such clear and pleasantly unproblematic words as hinder (easy – even the spelling is the same in English), or best efforts or confirm. You may have given them little consideration, or if you have, it was to find the most pleasant-sounding Dutch translation. Surely they are not a problem?
 
Reading and Writing those Nasty Little Words in Small Print is a workshop about the words in legal texts that do not draw much attention to themselves, that seem rather ordinary, and therefore not difficult to understand. However, looks deceive. Is best efforts the same as reasonable efforts? Are hinder and impede not just synonyms, the former being a Germanic word, the latter just a more formal Latinate synonym? And does confirm really have at least three distinct meanings in law? In short, our workshop is about the words that unscrupulous drafters of contracts gleefully relegate to small print. Always read the small print.
 
In our workshop we will first explore why everyday words cause so many legal problems. For instance, we will discuss the relationship between legal terms and their collocations, i.e. the words with which they habitually keep company. We will look up a number of difficult cases in dictionaries: how helpful are our reference tools? And we will translate a number of short texts from Dutch to English and vice versa number to gain hands-on experience.
 
The participants in the workshop will receive Tony Foster's attempt at a glossary of plain words for lawyers and legal translators.
 

Tony Foster

Tony Foster was born in Brisbane, Australia, in 1966. After secondary school he studied English (specializing in Historical Linguistics and Medieval Literature) and Law (specializing in Comparative Private Law). Foster has been employed by the University of Leiden since 1990, teaching English Language, Legal English and Applied Linguistics at the Leiden University Language Centre (until 2002) and the Department of English. He has also worked as an in-house translator and interpreter.

In addition, he teaches the Legal Translation (Dutch/English) and Comparative Criminal Law courses for the Stichting Instituut voor Gerechtstolken en –Vertalers (SIGV). His research interests are Historical Linguistics, Legal Lexicography, and the teaching of Legal EngLish.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
  • Maximaal 10 deelnemers.
  • Catering bij de prijs inbegrepen;
  • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt omstreeks 17:00 uur.
  • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht u het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij u deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.
Datum: 10 dec. 2021
  • PE 6
  • van 09:30 tot 17:00
  • 225,- (excl. BTW)
  • Nijkerk