Estate planning en levensverzekeringen

In deze cursus wordt ingegaan op estate planning. Deze Engelse term kan worden uitgelegd als nalatenschapsplanning. Daarbij worden maatregelen genomen om te zorgen dat zo min mogelijk belasting betaald hoeft te worden bij de overgang van vermogen, veelal van de ene naar de andere generatie. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan de civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van levensverzekeringen.

Bij estate planning wordt door diverse adviseurs (notarissen, fiscalisten, bankiers, financieel planners) een plan opgesteld, waardoor vermogen met behoud van de gewenste juridische waarborgen zo voordelig mogelijk overgaat van de ene generatie op de volgende. In de training wordt aandacht besteed aan erfrecht, huwelijksvermogensrecht, verzekeringsrecht en aan fiscale aspecten, onder meer de erfbelasting, de schenkbelasting, inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting. 

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Het maken en wijzigen van huwelijkse voorwaarden
 • Het doen van schenkingen (in contanten, op papier, lijfrenteschenking)
 • Het maken van testamenten met aandacht voor het benoemen van erfgenamen, het maken van legaten, het benoemen van een executeur, het opnemen van een uitsluitingsclausule of insluitingsclausule
 • Levenstestamenten en estate planning bij volmacht
 • Levensverzekeringen, met aandacht voor de begunstiging en voor kruislingse polissen
 • Pensioenen
 • Sociale zekerheid en wetgeving betreffende de zorg
 • Internationale aspecten van erfrecht en huwelijksvermogensrecht
 • Het afwikkelen van nalatenschappen
 • Het verzorgen van de aangifte erfbelasting
 • Het verzorgen van de aangifte schenkbelasting

In de training zal worden besproken wat in de praktijk aan de orde komt bij cliënten die via de notaris zaken willen regelen om hun vermogen zo gunstig mogelijk te laten toekomen aan hun kinderen, aan andere personen of aan goede doelen. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan de fiscale aspecten maar ook aan alle overige wensen en doelstellingen die de cliënten hebben. In de training wordt uitgebreid ingegaan op de gebruikelijke terminologie binnen het vakgebied van de estate planning, zodat de begrippen duidelijk zijn voor de vertaal- en tolkpraktijk.

De deelnemers ontvangen een begrippenlijst bij deze training.


Leerdoelen:
Het begrijpen van de gangbare begrippen op het vakgebied van estate planning en levensverzekeringen, zodat u de terminologie op correct wijze kunt gebruiken in uw vertaal- en tolkpraktijk. Na het volgen van de training kan op heldere wijze uitleg worden gegeven aan buitenlandse klanten en kan hetgeen bij de notaris, fiscalist of financieel planner wordt besproken of door hen wordt opgesteld op correcte wijze worden vertaald.

Mr. M.N. (Mariëlle) Bende studeerde Nederlands recht en notarieel recht. Na haar studie is zij bijna 20 jaar als kandidaat-notaris in de notariële praktijk werkzaam geweest. Zij werkte in het personen-en familierecht en in het ondernemingsrecht. Voorts volgde zij opleidingen op het gebied van estate planning en werkte zij als estate planner bij notariskantoren en op bureau Vaktechniek van een groot belastingadvieskantoor. In de periode dat zij in het notariaat werkzaam was, was zij lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). Thans is zij lid van het Genootschap van Estate Planners, een multidisciplinaire vereniging. Het GEP stelt zich ten doel het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening op het gebied van estate planning van haar leden. Mr. Mariëlle Bende is sinds 2010 werkzaam bij FBN Juristen te Amsterdam. Zij is hoofdredacteur van (het civiele deel van) kennisbank Via Juridica. Zij geeft cursussen aan onder meer notarissen, kandidaat-notarissen, notariële medewerkers en executeurs. Ook is zij auteur van artikelen in diverse vaktijdschriften.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Maximaal 14 deelnemers
 • Catering en reader bij de prijs inbegrepen
 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 16:15 uur.

 

NIEUW!

Datum: 8 okt. 2019
 • PE 6
 • 250,- (excl. BTW)
 • Nijkerk