Politiediscriminatie in Nederland

In dit webinar wordt ingegaan op de betekenis van politiediscriminatie, oftewel het zogeheten etnisch profileren. Verschillende facetten van de thematiek worden uiteengerafeld.

Vrouwe Justitia is met een reden geblinddoekt. In een inclusieve samenleving zijn democratische principes als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit dan ook voor elke burger beschikbaar. Maar het tolerante zelfbeeld van onze samenleving werd onlangs ter discussie gesteld door achtereenvolgens de Raad van Europa[i], Amnesty International[ii] en de Nationale Ombudsman.[iii] Zo ervaren jongemannen uit migrantengroepen beduidend vaker discriminatie door de politie dan mannelijke autochtone Nederlanders.[iv] Deze ervaringen hoeven niet overeen te komen met een feitelijke discriminatie door de politie, maar bestaand of vermeend, het effect is desastreus.

Bestaande en vermeende politiediscriminatie draagt niet alleen bij aan gevoelens van uitsluiting en vervreemding, ook kunnen onschuldige burgers vijandigheid koesteren tegenover de politieorganisatie en het vertrouwen in het instituut verliezen. Deze emoties creëren tevens allerlei ongewenste interactiemoeilijkheden voor politieagenten. Tegelijkertijd realiseert het politiemanagement zich dat ongelijke behandeling van groepen een veiligheidsrisico in zich draagt.[v] Gespannen relaties tussen groepen jongeren en de politie kunnen in het ultieme geval escaleren tot grotere ongeregeldheden.[vi] Ervaren discriminatie vanuit instituties verdient daarom acuut aandacht.[vii]

In dit webinar wordt ingegaan op de betekenis van politiediscriminatie, oftewel het zogeheten etnisch profileren. Verschillende facetten van de thematiek worden uiteengerafeld, waaronder:

(1) de definitie van politiediscriminatie;

(2) de methoden van onderzoek;

(3) de sterke en zwakke kanten van het bestaande onderzoek;

(4) de politieke en maatschappelijke context waarin politiediscriminatie ontstaat;

(5) levendige voorbeelden van het mechanisme van politiediscriminatie; en,

(6) een bespreking van de thematiek in relatie tot de effectiviteit van het politieoptreden en de legitimiteit van de politieorganisatie.

 

De docent heeft zelf een boek gepubliceerd over politiediscriminatie. Hij heeft vijf jaar lang observatieonderzoek verricht bij de politie Amsterdam-Amstelland en neemt deelnemers dan ook mee in zijn verhaal middels anekdotes en filmpjes die de thematiek verduidelijken.

Na dit webinar hebben deelnemers een beter inzicht in de complexiteit en gelaagdheid van het onderwerp politiediscriminatie. Politiediscriminatie gaat over veel meer dan “de vooroordelen” van politieagenten. Zo kan de deelnemer na afloop het bestaande onderzoek beter beoordelen, door kritisch te reflecteren op de  sterke en zwakke kanten.

Voor politieagenten in de praktijk kan dit webinar leiden tot  bewustwording over de criteria op basis van mensen worden aangesproken en gecontroleerd. Voor beleidsmedewerkers biedt dit webinar aanknopingspunten om verder na te denken over interventies in de praktijk. 


Dit webinar maakt deel uit van de elfdelige webinarserie 'Werken voor politiediensten: terminologie en wetgeving' (start/gestart op 29 januari 2020).

----

[i] European Commission against Racism and Intolerance (2013) ‘ECRI rapport over Nederland’

[ii] Amnesty International (2013),‘Proactief Politieoptreden Vormt Risico voor Mensenrechten. Etnisch  Profileren Onderkennen en Aanpakken.

[iii] Volkskrant (2013), Ombudsman: discriminatie zit in politiecultuur, 28 oktober

[iv] Andriessen, I., Fernee, H. & K. Wittebrood (2014) Ervaren discriminatie in Nederland. Sociaal Cultureel Planbureau

[v] Çankaya, S. (2012). De controle van marsmannetjes en ander schorriemorrie. het beslissingsproces tijdens proactief politiewerk. Den Haag: Boom Lemma

[vi] Adang, O., R. van der Wal en H. Quint (2010). Zijn wij anders? Waarom Nederland geen grootschalige etnische rellen heeft. Apeldoorn: Politieacademie.

[vii] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/30950/kst-30950-62?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4

Dr. Sinan Çankaya promoveerde in 2011 op een onderzoek naar het in- en uitsluitingsproces van politieagenten uit etnische minderheidsgroepen aan de Universiteit Tilburg. Verder heeft hij ruim vijf jaar voor de Politie Amsterdam-Amstelland gewerkt in de hoedanigheid van onderzoeker, adviseur en trainer.

Hij schreef Welkom in Politië (2008) en Buiten veiliger dan binnen (2011); twee boeken over in- en uitsluiting binnen de politieorganisatie. Zijn laatste boek heet: De controle van marsmannetjes en ander schorriemorrie (2012). In deze etnografische studie stelt Sinan de praktijk van etnisch profileren binnen de Nederlandse politieorganisatie ter discussie. Momenteel is Sinan verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, evenals de Adviesraad Diversiteit en Integratie van de gemeente Amsterdam. Bekijk ook zijn persoonlijke website: http://www.sinancankaya.nl

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolken en vertalen in strafzaken
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 29 januari 2020 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u:
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier op uitgebreide wijze invult zodat daaruit blijkt dat u de opname daadwerkelijk integraal beluisterd heeft.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 29 jan. 2020
  • PE 2
  • 20:00
  • 50,- (excl. BTW)
  • Online