Etnolecten en straattaal. Etnische variatie in het Nederlands

Dit webinar is voor tolken/vertalers en andere geïnteresseerden, die beschikken over enige kennis van en belangstelling voor taalwetenschap en een verdieping willen in het onderwerp ‘straattaal’ en ‘etnische variëteiten in het Nederlands’.

Allereerst een korte behandeling van de verschijnselen straattaal en etnolect. Daarna komt een aantal vragen aan bod. Wat valt er wel onder, en wat niet? Hoe zit het met straattalen en etnolecten in Europees perspectief? Verschillen de straattaal en etnolecten van verschillende bevolkingsgroepen? Hoe ontstaat ze? Leidt het gebruik van straattaal of etnolect tot permanente veranderingen in de algemene taal of blijft het marginaal?

Inhoud van het programma 

 1. Introductie, definities, afbakening. Wat is straattaal? Wat is een etnolect?
 2. Welke begrippen spelen een rol bij het analyseren van straattaal en van een etnolect?
 3. Factoren bij het ontstaan van straattaal en etnolecten
 4. Verschillen tussen etnische groepen
 5. Betekenisnuances en mogelijke misverstanden in straattaal
 6. Sociale waardering van straattaal en etnolect

Werkvormen

Alle begrippen worden geïllustreerd met concrete voorbeelden en enkele onderzoeksbevindingen.

Leerdoelen

 • Inzicht in de achtergronden van de verschijnselen ‘straattaal’ en ‘etnolect het Nederlands’.
 • Kennis van de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van de beide soorten taalvariëteit.
 • Kennis van de beoordeling van dit soort variëteiten door verschillende sectoren van de samenleving.
 • Inzicht in de betekenisnuances in de straattaal.

Relevantie

Het herkennen van 'straattaal' en 'etnische variëteit'. Jezelf en degene(n) voor wie je tolkt of vertaalt een geïnformeerd beeld kunnen verschaffen van wat een spreker door het gebruik ervan eventueel (bedoeld of onbedoeld) over zichzelf onthult.

Voertaal

Nederlands

Frans Hinskens is als taalwetenschappelijk onderzoeker werkzaam aan het Meertens Instituut en als hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij onderzoekt tegenwoordig vooral processen van klankverandering en Nederlandse etnolecten. Hij doceert over taalvariatie en taalcontact en hij begeleidt ook promovendi die onderzoek verrichten op die gebieden.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvang je een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm. Tijdens een livewebinar kun je schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je

1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Straattaal
Datum: 24 mei 2023
 • PE 2
 • van 10:00 tot 12:00
 • 70,- (excl. BTW)
 • Online