Vertaalproblemen tussen het Nederlands en Engels

Online trainingssessie voor vertalers Nederlands-Engels en Engels-Nederlands. Tijdens de cursus worden de meest voorkomende fouten behandeld op het gebied van equivalentie en taalbeheersing (zowel lexicaal als grammaticaal). Daarnaast maakt en bespreekt u vier examenteksten (twee per vertaalrichting) en krijgt u een proefexamen + revisie door de examencommissie Engels <> Nederlands. 

In het eerste dagdeel beginnen we met de vaak gemaakte lexicale en grammaticale vertaalfouten in het Engels, waarna we de huiswerkopdracht (vertaling) gaan bespreken en een examentekst vertalen. Voorafgaand aan dit praktische onderdeel besteden we de nodige aandacht aan het grondig lezen en interpreteren van de bronteksten in Nederlands; een secure analyse van de tekst is cruciaal om een goede vertaling te kunnen produceren. Daarnaast bekijken we de belangrijkste naslagwerken voor een vertaler, en bekijken we hoe we deze effectief kunnen gebruiken in de dagelijkse vertaalpraktijk. Problemen die tijdens het vertalen voorkomen worden ter plekke behandeld en besproken. Vertaalkundig gezien zullen we ons beperken tot Grit en Catford. De teksten tot deze theorieën worden voorafgaand aan de cursus aangereikt, en zullen tijdens de cursus kort worden besproken.

In het tweede deel van de cursus draaien we bron- en doeltaal om, en bekijken we veel voorkomende problemen in vertaalexamens Nederlands-Engels. We gaan in dit onderdeel ook de huiswerkopdracht (vertaling) bekijken en een examentekst vertalen. We zullen hierbij ook aandacht besteden aan analyse en begrip van de Engelse brontekst, zodat we onnodige fouten in tekstbegrip voorkomen voordat we gaan vertalen.

In beide onderdelen wordt de grammatica en lexis contrastief behandeld; wanneer we problemen tegenkomen, bekijken we deze in de bron- en doeltaal.

De online sessies worden gegeven op Zoom (webinarplatform) en er wordt gewerkt in blokken van 1,5 uur, waarbij u tussentijds kunt pauzeren en lunchen.

Na de online training ontvangen deelnemers toegang tot het examenplatform (TranslationQ) waar een proefexamen klaarstaat. Deelnemers mogen kiezen in welke vertaalrichting zij dit proefexamen doen. De vertaling wordt door de examencommissie vertalen Engels voorzien van feedback en een cijfer.  

Doelgroep: Vertalers Engels <> Nederlands

Leerdoelen:

 • voorkomen van veelgemaakte fouten lexico-grammaticale fouten in het Nederlands en Engels
 • vertalen op hoog niveau Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands

Vertaalopdracht (beschikbaar in Mijn KTV):

 • U maakt twee vertalingen van elk ca. 300 woorden (Nederlands > Engels en Engels > Nederlands) en dient deze uiterlijk 28 oktober in via e-learning@ktv-kennisnet.nl. Indien u beide vertalingen inlevert, kunt u 2 pe-punten extra registreren.

Leesopdracht (beschikbaar in Mijn KTV):

 • D. Grit, Vertaling van Realia
 • J.C. Catford, A Linguistic Theory of Translation (alleen hoofdstuk 12 'Translation Shifts')
 
Totaal: 19 bladzijden (1 pe)

Martijn Lemmen deed de bachelor Engelse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Leiden. Daarna deed hij daar de MA-opleiding Translation in Theory and Practice, met als specialisatie Legal Translation. Na zijn afstuderen werd hij docent Taalvaardigheid aan dezelfde universiteit, waar hij nu ook bezig is met zijn dissertatie.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
1,00
Vertaalopdracht
2,00
Totaal
9,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

ONLINE TRAINING

Data: 6 november 2020   |    Tijdstip dagtraining: 9:30-17:00 uur 

Dagindeling:

09:30 – 11:00 uur          
11:20 – 12:50 uur
13:45 – 15:15 uur
15:30 – 17:00 uur


Praktische informatie t.b.v. de trainingsdag:

 • Maximaal 12 deelnemers
 • Inloggen vanaf 9.00 uur. 
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht u het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij u deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van de eerste onlinesessies ontvangt u een unieke link waarmee u kunt inloggen op het platform waar u de livesessies kunt bijwonen. De sessies bestaan uit interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een sessie kunt u mondeling uw vragen stellen aan de spreker en uw webcam delen. U ziet ook de spreker en de andere deelnemers.


Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat u

1) de online trainingsdag volledig volgt; én
3) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

BETALING
U kunt deze training ook in termijnen betalen. Indien u voor deze optie kiest, neemt u eerst contact op met de administratie (administratie@ktv-kennisnet.nl).

 

"This was an excellent day course! The tutor was not only very knowledgeable about the subject but also enthusiastic which added to the learning."

"Martijn was heel goed, legde alles goed uit en kon de thema's goed overbrengen. Hij is enthousiast en gepassioneerd over wat hij doet en dat komt duidelijk over. Ik stel op prijs dat hij heeft aangeboden om de vertalingen die we tijdens de training hebben gemaakt na te kijken."

"Goede tips over literatuur gekregen, dat ik meer aan cross-referencing zou moeten doen, goede herhaling van de Engelse werkwoordstijden en hun gebruik."

"Heel nuttig vond ik de tips om van een tekst te bepalen of het nu informatief is of een opiniestuk of een literair werk, etc. Ook handige weetjes (opfrissers) voor wat betreft het weglaten en gebruiken van bepaalde leestekens. De directe praktische behandeling van ter plekke gemaakte vertalingen vond ik zeer verhelderend en prettig."

Vertaalproblemen
Datum: 6 nov. 2020
 • PE 9
 • 09:30
 • 319,- (excl. BTW)
 • Online