Forensische linguïstiek: juridisch taalgebruik

Juridisch taalgebruik is anders dan ons alledaagse taalgebruik. Mensen die er elke dag mee bezig zijn (advocaten, rechters, politieagenten) kunnen dat nog weleens vergeten. Dat betekent dat mensen die te maken krijgen met juridisch taalgebruik niet altijd snappen wat er wordt bedoeld. Wat maakt juridische taal nou zou moeilijk? En waarom doen ze het niet makkelijker?

Dit webinar is het eerste deel van de webinarserie Forensische linguïstiek.

Als je als tolk of vertaler te maken krijgt met juridisch taalgebruik, kan dat even wennen zijn. Het is namelijk zo specialistisch, dat je bijna zelf een juridische opleiding gevolgd moet hebben om het te begrijpen. Dit webinar geeft inzicht in de elementen die juridisch taalgebruik zo anders en moeilijk maken. Zo wordt bij de deelnemer meer bewustzijn gecreëerd over dit specifieke genre, wat het makkelijker maakt om hierop in te spelen. Samen zullen we op zoek gaan naar strategieën die je kunt toepassen om tot een zo accuraat mogelijke vertolking of vertaling te komen.

Tegelijkertijd wordt in dit webinar aandacht besteed aan het (on)begrip van de gemiddelde burger die te maken krijgt met juridisch taalgebruik. Dat betekent dat je met een perfecte vertolking of vertaling nog steeds niet bijdraagt aan het overbrengen van de boodschap. Dat kan frustrerend zijn. Door tips en ervaringen uit te wisselen komen we samen tot mogelijke manieren om hiermee om te gaan.

Dit webinar bespreekt tevens waarom het juridisch taalgebruik nóg moeilijker is voor tweede taalsprekers – met en zonder tolk – en waarom jouw aanwezigheid zo belangrijk is. Een persoon kan namelijk een taal ogenschijnlijk heel goed beheersen, maar tekort schieten in het juridische domein. Deze kennis kan van pas komen wanneer je een inschatting wilt maken van het taalniveau van jouw cliënt.

Door tot slot uit te leggen waar de complexiteit van juridisch taalgebruik vandaan komt en welke positieve ontwikkelingen daarin momenteel gaande zijn, krijgt de deelnemer meer inzicht in deze kwestie. Dat kan er hopelijk toe bijdragen dat je je in de discussie durft te mengen en aandacht durft te vragen voor het onbegrip van jouw cliënt.

Dit webinar is het eerste deel van de webinarserie Forensische linguïstiek.

Leerdoelen

- De tolk verkrijgt inzicht in de lastige elementen van juridisch taalgebruik.
- De tolk weet om te gaan met frustraties bij de gemiddelde burger en zijn (on)begrip van juridische taal.
- De tolk weet waar de complexiteit vandaan komt en wat de actuele ontwikkelingen zijn van het juridisch taalgebruik.

Leesopdracht

In jouw KTV-account tref je het volgende artikel aan:

 • Burgers over de begrijpelijkheid van rechtbankbrieven: Een onderzoek naar lezerreacties op een tekstherziening van Els van der Pool en Carel van Wijk (2010).

Lees het artikel van Van der Pool en Van Wijk goed door en noteer welke elementen juridisch taalgebruik typeren.
Noteer per kenmerk:

 1. hoe je hiermee zou omgaan in een schriftelijke vertaling (vertalers), in een mondelinge vertaling (tolken), in een geschreven vertaling (schrijftolken), in een vertaling naar NGT (tolken NGT);
 2. en hoe je denkt dat het kenmerk simultaan tolken kan beïnvloeden:
  - Tolken: heb je het nodige juridisch jargon paraat? Bestaat het in jouw taal? Zo niet, hoe los je dit op?
  - Schrijftolken: welke juridische concepten zijn lastig te typen? Wijk je uit naar conceptueel tolken?
  - Tolken NGT: bestaan er gebaren voor deze juridische concepten? Heb je ze paraat? 

Vertaal daarnaast de volgende wetsartikelen naar het Nederlands:

 1. Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.
 2. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance.

Markeer welke woorden je hebt opgezocht en geef de bron (bv. welk woordenboek). Houd ook de tijd bij.

Voor deze opdracht kun je 1 pe-punt registreren bij Bureau Wbtv (leesopdracht: 0,25 | vertaalopdracht: 0,25 | schrijfopdracht: 0,50). Om hiervoor in aanmerking te komen, upload je jouw schrijf- en/of vertaalopdracht uiterlijk twee dagen voor het webinar via Mijn KTV > Cursussen.

Meike de Boer heeft een achtergrond in de criminologie, rechtspsychologie en forensische linguïstiek. Ze houdt zich bezig met een diversiteit aan onderwerpen op het gebied van taal en recht, maar is vooral geïnteresseerd in onderwerpen die de rechtsgang eerlijker maken. Zo onderzocht ze meerdere strafdossiers van mogelijk onterecht veroordeelden en deed ze onderzoek naar onder meer (on)eerlijke verhoortechnieken, de accuratesse van processen-verbaal, en bias in forensische transcripties. Momenteel werkt ze binnen het veld forensische fonetiek aan kennisvergroting over de taalkundige elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij (eerlijke) forensische sprekervergelijkingen. Meike ziet het als haar persoonlijke missie om haar wetenschappelijke kennis te verspreiden onder het algemene publiek. Ze is dan ook regelmatig te vinden op wetenschapsbeurzen voor kinderen of volwassenen. Meer informatie over haar projecten is te vinden op https://linguaforensica.home.blog

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,25
Schrijfopdracht
0,50
Vertaalopdracht
0,25
Totaal
3,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk/vertaler in strafzaken
3,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
33758
Categorie
 
Contacturen
2,000
Leesopdracht
0,500
Schrijfopdracht
0,500
Totaal
3,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvang je een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm. Tijdens een livewebinar kun je schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat je

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 8 mrt. 2023
 • PE 3
 • van 20:00 tot 22:00
 • 70,- (excl. BTW)
 • Online