Fraudewetgeving en -vormen

Tolken worden bij het vertalen en tolken ingezet bij tactisch/operationele financiële opsporingsonderzoeken. Dit webinar bevat algemene oriëntatie m.b.t. definitie van fraude, de verschillende fraudevormen, het verschil tussen horizontale en verticale fraude en de behandeling van de verschillende fraudeartikelen.

In de praktijk blijkt dat tolken/vertalers termen met betrekking tot financieel economische criminaliteit niet snel herkennen gedurende opdrachten. Gesprekken worden daardoor vaak als niet relevant beschouwd waardoor voor de opdrachtgever belangrijke financieel economische informatie wordt gemist. Volgens de Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten moet een gesprek of vertaling 1 op 1 worden vertaald.
In de praktijk kan dat vaak niet, omdat er termen gebruikt worden die niet of erg lastig te vertalen zijn vanuit de moedertaal naar het Nederlands. Het juist interpreteren van een gesprek of een stuk tekst is dan van groot belang. Indien u in staat bent dit te doen, zult u in de toekomst voor uw partner een professioneel betere partner zijn.

 
Inhoud webinar:

1e uur: definitie fraude, horizontale- en verticale fraude, welke opsporingsdiensten onderzoeken welke vorm van fraude en behandeling wetsartikelen.
2e uur: vervolg behandeling wetsartikelen en vormen van fraude.

 

Relevantie van het programma voor de doelgroep:

Het juist interpreteren van fraudevormen tijdens het vertalen en tolken.

 

Dit webinar maakt deel uit van de elfdelige webinarserie 'Werken voor politiediensten: terminologie en wetgeving' (start/gestart op 29 januari 2020).

Marcel de Munck heeft bijna 35 jaar bij de Koninklijke Marechaussee gewerkt, waarvan de laatste jaren als Hoofd Bureau Financieel Economische Criminaliteit. Verder heeft hij als trainer een training- en adviesbureau gespecialiseerd in het geven van korte beroepsopleidingen in het kader van onder andere bestrijding van fraude en witwassen. 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolken en vertalen in strafzaken
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 12 februari 2020 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u:
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier op uitgebreide wijze invult zodat daaruit blijkt dat u de opname daadwerkelijk integraal beluisterd heeft.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 12 feb. 2020
  • PE 2
  • 20:00
  • 50,- (excl. BTW)
  • Online