Specialisatie 'Komt een tolk bij de dokter' voor tolken NGT

Tolken voor huisartsen vergt verschillende vaardigheden en kennis van de gebarentolk. Een huisarts vraagt niet voor niets of een pijn drukkend, brandend, zeurderig of snijdend is. Of er sprake is van een blafhoest, kriebelhoest of droge hoest. Het antwoord is bepalend voor de volgende vraag en uiteindelijk ook voor de diagnose of beslissing om al dan niet door te verwijzen naar een medisch specialist. Een goede vertolking in gebarentaal is daarom van cruciaal en soms zelfs van fataal belang. In deze specialisatie van zes webinars en vijf trainingsdagen wordt ingegaan op de veelvoorkomende pathologische aandoeningen waarover de tolk NGT behoort te weten en te kunnen gebaren.

Programma

Programma:

Deze training is erop gericht om de terminologie, de woordkeuze, zinskeuze, vraagstelling in gesprekken tussen de patiënt en huisarts echt te begrijpen en te kunnen vertalen in gebaren. De gebarentolk dient niet alleen de gebaren voor de terminologie te kennen maar ook de gevoelsmatige nuancering die in woorden overgebracht wordt, te leren vertalen naar genuanceerde expressie en gebaar. Kleine dingen kunnen grote verschillen maken.

Het programma van deze cursus bestaat uit zes webinars en vijf trainingsdagen. Tijdens de livewebinars vertelt een huisarts over de veelgebruikte medische terminologie gerelateerd aan twee pathologische deelgebieden. Zij focust op de vraagstelling, de diagnosticering en de essentiële aspecten van ziektebeelden die bepalend zijn voor doorverwijzing. Deelnemers moeten tijdens de livewebinars begrippenlijsten opstellen van woorden, begrippen en uitdrukkingen die zij niet paraat hebben in NGT. Ook in de readers worden relevante begrippen aangereikt. Tijdens de trainingsdagen worden de gebaren voor deze begrippen met de trainers en collega’s besproken en geoefend.

Per module komen specifieke pathologische deelgebieden aan bod.

Tijdens de trainingsdagen worden tijdens de ochtend termen, begrippen en nuances die in het webinar zijn uitgelegd in gebaren aangeleerd en geoefend. Tijdens de middag worden gesprekken in scéne gezet tussen huisarts en dove patiënt over bovengenoemde onderwerpen. Tijdens deze gesprekken wordt het jargon in de context geplaatst en worden de gebarentolken gecoacht door de dove NGT-docent en de trainer om de communicatie zo integraal en nauwkeurig mogelijk tot stand te brengen.

Klik op onderstaande links om het programma van elk afzonderlijk onderdeel te bekijken. Op de pagina's van deze afzonderlijke onderdelen kunt u weer doorklikken naar het bijbehorende webinar om ook de informatie hierover te lezen.

Planning

 

Onderwerp

Datum

Webinar 1

Kno- en griepklachten

8 maart 2022

Training 1

Kno- en griepklachten

16 maart 2022

 

 

 

Webinar 2

Kinderziektes

29 maart 2022

Training 2

Consultatiebureau en kinderziektes

6 april 2022

 

 

 

Webinar 3

Maag- en darmklachten

26 april 2022

Webinar 4

Suikerziekte & levensstijl

10 mei 2022

Training 3

Buikklachten, suikerziekte en levensstijl

18 mei 2022

 

 

 

Webinar 5

Psychische aandoeningen

7 juni 2022

Training 4

Psychische aandoeningen

15 juni 2022

 

 

 

Webinar 6

Geslachtsziektes & voortplanting

21 juni 2022

Training 5

Geslachtsziektes en anticonceptie

6 juli 2022

 

Relevantie & meerwaarde voor de gebarentolk

Goed tolken begint bij goed begrijpen. Gebarentolken moeten beschikken over een zeer brede algemene kennis die raakt aan verschillende expertises. De gezondheidszorg is er daar één van: een tolk zonder medische basiskennis kan niet goed de boodschap van artsen vertolken.  In gesprekken tussen patiënten en (huis-)artsen krijgen zij te maken met veel vaktermen en begrippen maar ook informeel aanvoelende terminologie die een specifieke reactie oproept of doel beoogt. Door middel van deze training vergaren gebarentolken relevante kennis, gebarenlexicon en tolkoefening. Hiermee kunnen zij de terminologie, de woordkeuze, zinskeuze en vraagstelling in gesprekken tussen de patiënt en huisarts echt begrijpen en goed vertolken in gebaren. De gebarentolk leert niet alleen over de veelgebruikte formele terminologie van de pathologische deelgebieden, maar ook over de achtergrond hiervan en wordt bewust van de gevoelsmatige nuancering die in woorden en gebaren overgebracht worden.

Kennis verkrijgen van de terminologie, jargon, de woordkeuze, zinskeuze, vraagstelling in gesprekken tussen de patiënt en (huis-)arts om de juiste vertolking tot stand te kunnen brengen. Het antwoord van de dove patiënt is bepalend voor de volgende vraag van de arts en uiteindelijk ook voor de diagnose of beslissing om al dan niet door te verwijzen naar een specialist. Kleine nuances in expressie en gebaar kunnen grote verschillen maken. Een goede vertolking is daarom van cruciaal en soms zelfs van fataal belang.

Leerdoelen:

  • de betekenis van de veelgebruikte formele terminologie van de pathologische de achtergrond van de veelgebruikte terminologie van de pathologische deelgebieden,
  • leert de gebaren bij de veelgebruikte terminologie van de pathologische deelgebieden,
  • wordt bewust van de gevoelsmatige nuancering die in woorden en gebaren overgebracht worden.

Leesopdracht

In uw KTV-account bevinden zich 6 readers van 10 pagina's met informatie over het onderwerp. In de readers zijn woorden en begrippen grijs gearceerd. U  maakt een lijst van de begrippen uit de reader en uit het webinar die u niet paraat heeft in NGT

Upload uw termenlijst uiterlijk 1 week voor aanvang van de trainingsdag in uw KTV-account. De docenten kunnen zich dan optimaal voorbereiden.

Webinardocent:
Carolien Jonkers is huisarts, werkt onder andere in een asielzoekerscentrum en geeft bij de hogeschool van Utrecht les aan verpleegkundigen die in opleiding zijn tot verpleegkundig specialist.

Docenten trainingsdag:

Sebastiaan Boogaard is professioneel tolk Nederlandse gebarentaal. Over hem werd geschreven: "Sebastiaan is universitair opgeleid, en neemt als gebarentolk ook o.m. op dat niveau opdrachten aan. Zo is hij geselecteerd en getraind om het journaal en andere live-uitzendingen op hoog niveau te tolken. Daarnaast tolkt hij bij congressen, wetenschappelijke opleidingen en in buitengewoon bijzondere opdrachten voor Kentalis". Naast het werk als gebarentolk is Sebastiaan werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, hij is specialist familieverhoudingen, docent aan hogere- en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. NRC Handelsblad: “Bovenal is hij een inspirerend mens. Dankzij zijn enthousiaste no nonsens aanpak weet Sebastiaan mensen in beweging te krijgen. Hij begeleidt je op een prettige manier bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat je je optimaal in je omgeving kunt ontplooien". "Sebastiaan heeft oprechte belangstelling in mensen. Hij houdt van openheid en vindt het belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten.”

Iris Wijnen is docent Nederlands Gebarentaal en ervaringsdeskundige. Naast haar werkzaamheden als zelfstandige schrijft ze graag blogs over haar leven als dove vrouw in de samenleving. Ze heeft zichzelf ontwikkeld tot trainer TPRS (= een didactische taalleermethode: Teaching Proficiency through Reading and Storytelling) en samen met een collega een eigen lespakket: ‘Het hele verhaal in gebarentaal’ geschreven voor docenten gebarentaal.

Voordat Iris de opleiding tot docent NGT ging doen was ze werkzaam in de jeugdhulpverlening als Pedagogisch Groepsbegeleider in de dagbehandeling voor dove kinderen. Hier heeft ze drie jaar met plezier gewerkt. Iris: “Met de opleidingen SPH en docent NGT is deze training voor mij een leuke koppeling waarin ik mijn ervaringen op beide vlakken kan verenigen en delen met iedereen die aan de training meedoet”.

Teatske Heidstra (Actrice): Sinds 2005 werk ik als theaterdocent, trainingsacteur en actrice. In al mijn werk gebruik ik mijn lijf en stem. Daar liggen voor mij de antwoorden op de vele vragen die ik heb en altijd zal hebben. De theatervloer is voor mij een plek om te onderzoeken en te ontdekken. Als docent zoek ik naar dat wat raakt. Wanneer gaat iets stromen en wanneer komt er energie vrij.

Nieuwsgierig, leergierig, kritisch, eerlijk en open. Als trainingsacteur gebruik ik die krachten om samen te werken, te ontwikkelen en te leren. Ik geef heldere feedback over het effect van gedrag op mij als mens. Daarnaast houd ik van duidelijkheid en openheid in het samen werken.

Teatske volgde van 2001 tot 2005 de theateropleiding aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en werd bij Bureau Veermans opgeleid tot trainingsactrice.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
42,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
3,00
Totaal
45,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
23472, 23473, 23474, 23475 en 23476
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
21,000
Doelgroepen
21,000
Totaal
42,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

NB: U ontvangt alleen nascholingspunten van de stichting RTGS voor de combinatie van de webinars met de trainingsdagen. U ontvangt dus geen punten voor het volgen van de webinars alleen!

Webinar 1: Kno- & griepklachten 8 mrt. 2022 20:00u. - 22:00u.
Trainingsdag 1: Kno- & griepklachten 16 mrt. 2022 09:30u. - 17:00u.
Webinar 2: Kinderziektes 29 mrt. 2022 20:00u. - 22:00u.
Trainingsdag 2: Consultatiebureau en kinderziektes 6 apr. 2022 09:30u. - 17:00u.
Webinar 3: Maag- en darmklachten 26 apr. 2022 20:00u. - 22:00u.
Webinar 4: Suikerziekte & levensstijl 10 mei 2022 20:00u. - 22:00u.
Trainingsdag 3: Buikklachten, suikerziekte en levensstijl 18 mei 2022 09:30u. - 17:00u.
Webinar 5: Psychische aandoeningen 7 jun. 2022 20:00u. - 22:00u.
Trainingsdag 4: Psychische aandoeningen 15 jun. 2022 09:30u. - 17:00u.
Webinar 6: Geslachtsziektes & voortplanting 21 jun. 2022 20:00u. - 22:00u.
Trainingsdag 5: Geslachtsziektes & anticonceptie 6 jul. 2022 09:30u. - 17:00u.

Webinars

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het eerste webinar ontvangt u een instructiebericht met betrekking tot het registreren en inloggen op het webinarplatform zodat u de afzonderlijke webinars kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.


De dagtrainingen

Locatie:
KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

Praktische informatie t.b.v. de trainingsdag:

- Maximaal 12 deelnemers in de training
- Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur
- Catering bij de prijs inbegrepen

 

EVALUATIE
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten/nascholingspunten door de stichting RTGS is het vereist dat u

1) de zes livewebinars volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt;
2) deelneemt aan de vijf trainingsdagen; én
3) het evaluatieformulier invult; u vindt dit formulier in uw KTV-account > Cursussen.

NB: U vult het online evaluatieformulier in voor zowel de webinars als voor de trainingsdagen. (U kunt het formulier tussentijds opslaan en pas insturen als u beide onderdelen heeft geëvalueerd.)

"Ik vond dat alle drie docenten enthousiast waren over de stof en betrokken ook de deelnemers . De lesstof was goed voorbereid en werd duidelijk uitgelegd. Er was ruimte voor vragen."

"De presentatie van de docenten was fijn. Veel praktijkvoorbeelden waarmee je wat kon of waardoor je er over ging nadenken. Verschillende werkvormen waardoor de dag afwisselend werd. Beide docenten hebben hun kennis paraat en je merkte dat ze voorbereid waren."

"Waardevol voor mijn werk als tolk. Fijn om te horen hoe collega's het doen en hoe een huisarts het vanaf zijn kant ziet.  De webinars hadden ook een duidelijke indeling en ik vond dat alles evenveel aandacht heeft gekregen."

"Sebastiaan creëert een fijne sfeer waardoor je je vanaf het eerste moment prettig voelt."

Dokter
Startdatum: 8 mrt. 2022
  • PE 45
  • 1.325,- (excl. BTW)
  • Online & Nijkerk