Geheugentraining

Als tolk heb je je geheugen iedere dag nodig. In deze training leer je meer over de werking van je brein, over hoe je effectiever leert en beter onthoudt. Zo kun jij je werk makkelijker en beter uitvoeren.  Hiervoor krijg je tijdens de training technieken aangereikt die verder gaan dan de ‘plaats in de ruimte’-techniek die je tijdens je opleiding hebt gehad.

Programma

De training bestaat uit een afgewogen mix van theoretische kennisoverdracht over de werking van het brein, geheugentechnieken en uiteenlopende oefeningen. De deelnemers krijgen praktische handvatten om gebaren en andere informatie effectief in hun geheugen op te slaan, zodat zij deze snel terug weten te vinden wanneer ze deze nodig hebben. De trainer gebruikt de persoonlijke leerwensen van de deelnemers als basis voor de oefeningen. De oefeningen sluiten daarmee optimaal aan op de behoefte en praktijk van de (gebaren)tolk. We voeren de oefeningen afwisselend plenair, in subgroepjes en op individuele basis uit. 

Na de training kunnen de deelnemers effectiever onthouden en informatie effectief terugvinden. Hierdoor kunnen ze uiteraard hun werk beter uitvoeren. Daarnaast geven (gebaren)tolken aan dat ze zich veel zekerder voelen na de training. Hierdoor voeren ze hun werk relaxter uit, wat de kwaliteit ten goede komt. Stress zorgt er namelijk voor dat informatie minder goed onthouden wordt, waardoor de vertaling ook minder compleet is.

Leerdoelen

 • Kennis vergroten over het brein
 • Scala aan geheugentechnieken uitbreiden
 • Effectiever onthouden
 • Efficiënter werken
 • Kwaliteit van consecutief vertalen verhogen

 

Overzicht theorie

 • Werkgeheugen trainen, Tracy Alloway
 • Beïnvloeden van je hersenen, Margriet Sitskoorn
 • Breinversnellers  en geheugentechnieken, John Cliteur
 • Breinprincipes, Ria van Dinteren
 • Het onbewuste, Ap Dijksterhuis

 

Meerwaarde

Tolken doen tijdens hun werk een bovengemiddeld zwaar beroep op hun korte- en langetermijngeheugen. Weet een tolk een vertaling niet snel genoeg of goed genoeg te maken, dan doet dat afbreuk aan de kwaliteit van hun werk. Ze raken daar bovendien vaak gestrest van tijdens het tolken. In de geheugentraining leren ze technieken die zij tijdens hun studie nog niet hebben gehad. Daarmee leren ze beter gebruik te maken van hun korte- en langetermijngeheugen.  Ze optimaliseren hun brein, krijgen meer inzicht in de werking ervan en kunnen daarom hun werk beter uitoefenen.

Uit eerdere trainingen kwam de volgende meerwaarde naar voren ten opzichte van dat wat in de opleiding wordt geleerd:

 • Je reduceert stress, waardoor je beter onthoudt
 • Je onthoudt namen, cijfers, losse informatie beter
 • Je legt meer verbindingen dan bij alleen in de ruimte plaatsen van informatie
 • Zowel de grote lijn als de details blijven goed bewaard en vertaald
 • Je leert beter en zekerder consecutief tolken

 

Programma

09.30 uur

Kennismaken aan de hand van een actieve oefening om direct elkaars namen te onthouden.

Inventariseren persoonlijke leerwensen binnen het werk als gebarentolk

09:50 uur

Geheugentest om vast te stellen hoeveel de tolk van een gedetailleerd verhaal onthoudt.

Nabespreking om bewust te maken van de technieken die de tolken nu al hanteren.

10:00 uur

Uiteenzetting theorie:

Theorie over de werking van het brein: korte- en langetermijngeheugen.

Oefenen met nieuwe geheugentechnieken: visualiseren in kleur, beweging en 3D.

Toepassen en oefenen in groepjes.

11.00 uur

Pauze

11:20 uur

Uiteenzetting theorie:

Theorie over de werking van het brein: het bewuste en onbewuste en de invloed van stress

Oefenen met nieuwe geheugentechnieken: met overdrijving, vergroting en mnemotechnieken.

Toepassen en oefenen in groepjes.

12:50 uur

Lunchpauze

13:45 uur

Uiteenzetting theorie:

Theorie over de werking van het brein: filters en werking van linker- en rechterhersenhelft.

Oefenen met nieuwe geheugentechnieken: aandacht, focus, herhaling, imitatie en geheugenkamers.

Toepassen en oefenen in groepjes.

15:15 uur

Pauze

15:30 uur

Terugblik op de diverse geheugentechnieken en onderzoek naar wat het beste werkt bij de individuele cursist. Aan de hand van dit bewustwordingsproces wordt weer een geheugentest uitgevoerd.

Nabespreking: wat heb je toegepast, wat heb je geleerd, wat neem je mee naar de praktijk.

16:40 uur

Evaluatie

17:00 uur

Einde

 

Vooraf ontvangen de deelnemers pagina’s 93 tot en met 128 uit het boek Breinwijzer van John Cliteur in hun KTV-account Deze informatie dienen de deelnemers vooraf gelezen te hebben voor de trainingsdag.

Leesopdracht

Deelnemers ontvangen voor aanvang pagina’s 93 tot en met 128 uit het boek Breinwijzer van John Cliteur in hun KTV-account. Deze tekst dienen zij vooraf gelezen te hebben. Mocht u het prettig vinden om de tekst uitgeprint te hebben, dan adviseren wij u deze zelf van tevoren uit te printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de tekst niet uitprinten.

Marja Talens

Marja Talens studeerde Communicatiekunde in Groningen. Sinds 1998 is zij met enorm veel plezier aan het werk als trainer en coach. In 2007 volgde zij de opleiding tot neurocoach bij het PMA Institute in Orlando, Florida. Ook deed zij een opleiding tot EFT-coach. Daarnaast is zij gecertificeerd in DISC- en MapsTellgedragsstijlen. Marja heeft een eigen trainingsbureau (Extra Trainers). 

Door haar werkervaring in verschillende branches is Marja uitstekend in staat om haar training praktijkgericht neer te zetten. Zij voelt zich als een vis in het water in commerciële bedrijven en springt vervolgens net zo graag in het diepe bij non-profitorganisaties. Haar trainingen en coachsessies zijn volgens cursisten altijd levendig, helder en to the point. Haar betrokkenheid is voelbaar en zij staat voor wat ze zegt. 

Marja vindt het belangrijk dat cursisten zich veilig voelen. Ze creëert daarvoor een omgeving waarin mensen zich kwetsbaar kunnen opstellen. Een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren, aldus Marja. Verder wil Marja dat cursisten de trainingsdag ook leuk vinden, dus een portie humor en gezelligheid is zeker ook te vinden in haar trainingen. Zij sluit in al haar trainingen aan op de werking van het brein, om zo tot een uitstekend resultaat te komen. 

Trefwoorden: vrolijk, enthousiast, kundig, betrokken en praktijkgericht.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
1,75
Totaal
7,75
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
20229
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
6,000
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Maximaal 12 deelnemers
 • Catering bij de prijs inbegrepen.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht u het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij u deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.
 • Op de coronanieuwspagina leest u de laatste update van de toepassing van de coronamaatregelen bij KTV.


 

 

"Erg leuke training. Theoretisch, maar ook praktisch gezien geeft het veel fijne toepassingen in mijn leven."

"Super leuke en leerzame dag gehad! Veel nuttige en bruikbare tips!" 

"Heel interactief en prettig."

"Een van de betere trainingen die ik tot nu toe heb gevolgd. Goed opgezet, niet overload aan informatie. Genoeg afwisseling in oefeningen en luisteren."

"Interessant, nieuwe dingen gehoord. Helder en met humor gebracht."

"Goed om gesproken taaltolken en gebarentaaltolken te mixen. Zo kan je van elkaars ervaringen leren."

"Marja buigt de kennis om naar ons vak, dat is erg prettig."

"Goede tools ontvangen om mee te oefenen. Ik zie uit naar de toepassing in de praktijk."

"Marja kan op een leuke manier vertellen en heeft veel herkenbare voorbeelden."

 

Geheugentraining
Datum: 11 jun. 2021
 • PE 7.75
 • van 09:30 tot 17:00
 • 240,- (excl. BTW)
 • Nijkerk