Affectieve en talige functies van gelaatsexpressie binnen NGT

In dit webinar gaat docente Connie Vos diverse onderzoeksresultaten uiteenzetten. Het webinar biedt verdieping voor tolken Nederlandse Gebarentaal over de verschillende functies van gelaatsexpressies in de Nederlandse Gebarentaal. 

Programma

Docente Connie de Vos presenteert de uitkomsten van een vragenlijstonderzoek onder tolken-en tolkgebruikers over de verschillende tolksituaties waarbij het stemtolken van gelaatsuitdrukkingen een belangrijke rol speelt. Tevens worden verschillende wetenschappelijke studies over NGT gepresenteerd die zowel de affectieve als talige functies van gelaatsexpressies in kaart brengen. Gedurende het webinar is er ruimte voor discussie en reflectie voor de tolkpraktijk.

Lesschema

Het betreft een webinar van twee lesblokken van één uur. Tijdens het online hoorcollege wordt de lezing van de docente afgewisseld met discussie en reflectie. 

Leerdoelen

  • De tolk NGT weet in welke tolksituaties gelaatsuitdrukkingen een belangrijke rol spelen.
  • De tolk NGT kan de verschillende talige en affectieve functies van gelaatsexpressies herkennen.
  • De tolk NGT kan reflecteren op zijn/haar eigen vermogen om gelaatsexpressies te stemtolken.

Relevantie

Voor tolken NGT is het van grote meerwaarde om zich te verdiepen in taalkundige kennis over de talige en affectieve functies van gelaatsexpressies in NGT. Hoe meer begrip en kennis een tolk hierover heeft, hoe beter hij de intentie en boodschap van een dove tolkgebruiker zal kunnen bevatten en kunnen stemtolken. 

Voertaal

Nederlands

Instapniveau

Dit webinar is met name geschikt voor tolken NGT met 1 tot 5 jaar werkervaring.

Connie de Vos is universitair hoofddocent (associate professor) bij de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen van Tilburg University en doceert daar over non-verbale communicatie. Ze promoveerde in 2012 op een proefschrift over Kata Kolok, eeen gebarentaal die in een klein dorp op Bali is ontstaan. Ook heeft ze gepubliceerd over diverse andere gebarentaaltypes, waaronder de Nederlandse Gebarentaal, homesign en International Sign. Haar missie is een bredere maatschappelijke bewustwording over en toepassing van gebarentaal te bevorderen.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
33485
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen op het webinarplatform, zodat u het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Gelaatsexpressie
Datum: 16 nov. 2021
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online