GGZ voor tolken, tolken in de GGZ: de GGZ-specialisatie voor tolken

In de ggz is taal buitengewoon belangrijk en voor tolken is het een groot werkveld. De gesprekken zijn vaak lastig en zwaar. Er wordt over moeilijke en schaamtevolle gebeurtenissen gesproken, patiënten zijn soms in de war en slecht te begrijpen. Ook zeggen hulpverleners soms ‘vreemde’ dingen. Deze cursus geeft een antwoord op vragen als  ‘waarom doen hulpverleners wat ze doen? Hoe moet mijn houding zijn als de patiënt vreselijk verdrietig is? Hoe tolk of beschrijf ik het taalgebruik van een ernstig verwarde patiënt?’

Wanneer een cliënt of patiënt niet dezelfde taal spreekt als de hulpverleners, is er al snel behoefte aan een tolk. De ggz is daarmee een relatief grote opdrachtgever voor tolken.

Het werken in de ggz stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid en de tolkhouding van de tolk. De gesprekken volgen niet de regels die in de algemene omgang gebruikelijk zijn. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk:

 • de achtergrond van de interventies van de hulpverlener begrijpt (tolkattitude binnen het kader van verschillende therapeutische werkvormen)
 • inzicht heeft in moeilijkheden die zich kunnen voordoen in de manier van spreken en de gedragingen van de patiënt (tolkattitude aangaande ziektebeelden en daaraan gerelateerd gedrag)
 • de therapeutische, psychologische en psychiatrische taal goed begrijpt (tolk- en taalvaardigheid: specialistisch lexicon)
 • bij gebrek aan het juiste vreemde woord of gebaar kan uitleggen wat de boodschap behelst (taal- en tolkvaardigheden)
 • weet wat de optimale tolkhouding is voor wat betreft integriteit en neutraliteit (tolkattitude)
 • kan aangeven wanneer de communicatie hapert (tolkattitude)

Om deze redenen heeft KTV, in nauwe samenwerking met dr. Hanneke Bot, een 40-urige specialisatie ‘ggz voor tolken, tolken in de ggz’ opgezet. 

Het curriculum bestaat uit drie modules van in totaal zes webinars van twee uur en vier cursusdagen van zeven lesuren. De integrale beschrijving leest u in een pdf-bestand.

 • Module tolkhouding in de ggz (Attitude)
  • Webinar 1: Inleiding in de ggz (2 uur)
  • Trainingsdag 1: Houding in de ggz (7 uur)
 • Module ziektebeelden en jargon (Taal- en tolkvaardigheden)
  • Webinar 2: Angststoornissen (2 uur)
  • Webinar 4: Persoonlijkheidsstoornissen (2 uur)
  • Webinar 5: Psychotische stoornissen (2 uur)
  • Webinar 6: Stemmingsstoornissen en suïcidaliteit (2 uur)
  • Trainingsdag 3: Tolkvaardigheden in de ggz (7 uur)
 • Module tolken bij therapeutische gespreksvoering en psychische behandelmethoden (Attitude en taal- en tolkvaardigheden)
  • Webinar 3: Psychologische behandelmethoden (2 uur)
  • Trainingsdag 2: Psychologische gespreksvoering & ‘vertalen’ in de ggz (3,5 Attitude + 3,5 Taal- en tolkvaardigheid)
  • Trainingsdag 4: Tolken bij de behandeling van PTSS en complexe PTSS (3,5 Attitude + 3,5 Taal- en tolkvaardigheid)

De cursus kan in alleen in zijn geheel geboekt worden óf indien u in het bijzonder geïnteresseerd bent in de theoretische kaders, dan kunt u er voor kiezen om de webinarserie te volgen en niet aan de cursusdagen deel te nemen. (Schrijf- en gebarentolken krijgen geen losse punten voor deelname aan de webinarserie.) 

De cursus is deels taaloverstijgend en deels taalspecifiek.

In de webinars wordt de theorie die ten grondslag ligt aan de trainingsdagen uiteengezet. Het voordeel hiervan is dat op deze wijze de trainingstijd optimaal benut kan worden voor interactieve trainingselementen. De focus kan in de trainingen volledig gelegd worden op de toepassing van nieuw aangeleerd (gebaren)lexicon, tolkvaardigheden, bewustzijn van tolkhouding in het specifieke vakgebied, beroepsmatige verantwoordelijkheden, ethische kwesties, etc.

Deelnemers moeten tijdens de webinars een begrippenlijst aanleggen van woorden, begrippen en uitdrukkingen die zij niet paraat hebben in hun tolktaal en die zij met de NGT-docent, hoofdtrainer of collega’s willen bespreken tijdens de trainingsdagen. Tijdens twee van de vier trainingsdagen is een co-trainer (dove docent NGT) en acteur aanwezig. Deelnemers met andere werktalen worden waar mogelijk aan elkaar gekoppeld tijdens de oefeningen zodat zij in hun tolktaal kunnen trainen. Deelnemers die geen taalmaatje in de groep hebben, voeren de praktische oefeningen in het Nederlands < > Nederlands uit.

Bij de cursus ontvangt u een uitgebreide syllabus, die u als naslagwerk kunt blijven gebruiken.  


Planning:

Datum

Webinar (2 uur) / Training (7 uur)

Rbtv*

RTGS

Din. 30-10-2018

Webinar 1: Inleiding in de ggz

3,00

**

Din. 6-11-2018

Training 1: Houding in de ggz

8,75

**

Din. 13-11-2018

Webinar 2: Angststoornissen

3,00

**

Din. 20-11-2018

Webinar 3: Psychologische behandelmethoden

3,75

**

Din. 27-11-2018

Training 2: Psychologische gespreksvoering & ‘vertalen’ in de ggz

9,50

**

Din. 4-12-2018

Webinar 4: Persoonlijkheidsstoornissen

2,25

**

Din. 11-12-2018

Training 3: Tolkvaardigheden in de ggz

8,75

**

Din. 18-12-2018

Webinar 5: Psychotische stoornissen

2,75

**

Din. 8-1-2019

Webinar 6: Stemmingsstoornissen en suïcidaliteit

3,00

**

Din. 15-1-2019

Training 4: Tolken bij de behandeling van PTSS en complexe PTSS

7,25

**

* Inclusief voorbereidingsopdrachten. Meer informatie vindt u op de webpagina van het desbetreffende onderdeel.

** Nieuwe code aangevraagd in verband met het verlopen van de 1ste accreditatieaanvraag

 

 

Bij de cursus hoort een uitgebreide syllabus. Per cursusonderdeel wordt aangegeven welke artikelen uit de syllabus u dient te lezen ter voorbereiding. Ook bevat de syllabus een zeer uitgebreide verklarende woorden- en begrippenlijst die u als naslagwerk kunt raadplegen. Deze wordt in de cursusdag ‘terminologie in de ggz’ (geen onderdeel van deze specialisatie!) verder uitgewerkt.
Voor de cursusdagen wordt van u gevraagd van tevoren casuïstiek in te leveren.

Voor deze voorbereidingsopdracht kunt u pe-punten registreren. Meer hierover leest u onder het tabje ‘Punten’.

De cursus staat onder leiding van dr. Hanneke Bot. Zij verzorgt een groot deel van de cursus en zorgt voor de verbinding tussen de verschillende onderdelen. Daarnaast is een aantal gastdocenten bij de cursus betrokken – ervaren hulpverleners en trainers die hun sporen hebben verdiend in de hulpverlening en bekend zijn met de samenwerking met tolken.

Dr. Ir. Hanneke Bot (5 webinars + trainingsdag 1 en 2)
Is internationaal bekend als specialist op het gebied van de tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Zij is psychotherapeut en was tot eind 2016 programmaleider van Phoenix, een klinische afdeling voor asielzoekers en vluchtelingen met psychiatrische problematiek, onderdeel van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Pro Persona. Zij is enige tijd betrokken geweest als adviseur bij De Riethorst, afdeling voor de behandeling van doven en slechthorenden met psychische problematiek, ook onderdeel van Pro Persona. Van 2010 – 2015 gaf zij les in de master Tolken van de Katholieke Universiteit Leuven waar zij studenten begeleidde bij hun masteronderzoek. 

Zij promoveerde op onderzoek naar de communicatieprocessen met een tolk in de ggz, Utrecht 2005, en publiceert nog steeds regelmatig over tolken, taal en gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten.  

Sinds haar pensionering eind 2016 werkt zij nog door in haar eigen bedrijf: onderzoek, training en advies op het gebied van de tweetalige communicatie. Zij wordt internationaal gevraagd voor het geven van workshops op dit gebied voor tolken en over het tolken in zowel gebarentaal als in gesproken talen.   

In februari 2017 treedt zij toe tot het Kwaliteitsinstituut Wbtv.

Marijke Roelofsen (Trainingsdag 3)

Marijke Roelofsen (1975) groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. In 2002 startte zij haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. Zij werkte 10 jaar als gespreks- en gerechtstolk. Zij is nog steeds werkzaam als congrestolk. Daarnaast heeft zij ervaring als mediator, coach en Eigen Krachtcoördinator. Sinds eind 2010 is Marijke haar tijd gaan investeren in de oprichting van KTV en het ontwikkelen van trainingen. Onlangs volgde zij een opleiding voor het begeleiden van intervisiebijeenkomsten.

"Is het überhaupt mogelijk neutraal te zijn? Hoe stel je je op als tolk? Wanneer grijp je in? Hoe bewaak je je grenzen? Dit zijn thema’s die mij enorm boeien en waar intervisie tussen tolken voor nodig is!"

Rosé Lindenhof (Workshopleider NGT - Trainingsdag 2 en 3) 

Rosé is doof geboren en opgegroeid in een doof gezin. Rosé is actief in de Dovenwereld, niet alleen als vrijwilliger in stichtingen: zij heeft zelf ook een doof gezin. Rosé heeft veel ervaring in het ontwikkelen en aanbieden van diverse NGT-cursussen voor verschillende doelgroepen. Ook gaf zij opleidingen en coachte zij nieuwe NGT-docenten. Rosé heeft jarenlang lesgegeven en recent heeft zij de TPRS-opleiding NGT Niveau 1, 2 en 3 afgerond. Humor en uitdaging staan in haar trainingen hoog op het lijstje. 

Dr. Jackie June ter Heide (Trainingsdag 4)
Studeerde klinische en gezondheidspsychologie in Leiden en systematische theologie in Cambridge, Engeland. Sinds 2006 is zij als klinisch psycholoog/psychotherapeut en onderzoeker werkzaam bij Stichting Centrum ’45, landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma. Als klinisch psycholoog is zij hoofdbehandelaar voor patiënten in de polikliniek en dagkliniek, waaronder met name getraumatiseerde vluchtelingen en politiemensen. Zij is EMDR-practitioner en tevens geschoold in NET, BEPP en exposure.
Daarnaast heeft zij promotieonderzoek gedaan naar de effectiviteit van EMDR bij getraumatiseerde vluchtelingen. Over dit onderwerp heeft zij nationaal en internationaal gepresenteerd en gepubliceerd. Jackie June is tevens coördinator van onderzoek naar en behandeling van complexe PTSS binnen Stichting Centrum ’45 en aanverwante zorginstellingen vallend onder Arq Psychotrauma Expert Groep. Ook is zij is assistent-redacteur van het tijdschrift Intervention (International Journal of Mental Health, Psychosocial Work and Counselling in Areas of Armed Conflict).


Dr. Erwin van Meekeren (Webinar 4)
Psychiater/psychotherapeut. Werkzaam via eigen bedrijf (ZZP). En: spreker, schrijver van boeken, coaching, deskundigheidsbevordering, teambuilding, expertises, second opinions (www.Meek-it.com)

Betrokkenheid bij kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen (www.kenniscentrumPS.nl):

 1. Voorzitter podium naastbetrokkenen, Triade, E health, werk & PS
 2. Deelnemer podium EPA-PS, Richtlijnbehandeling
 3. Deskundige (te raadplegen)

Overige: 
-Redacteur rubriek persoonlijkheidsstoornissen van www.psychiatrienet.nl
-Medeorganisator sinds 2002 van het curriculum Persoonlijkheidsstoornissen (www.benecke.nl), acht landelijke congressen per jaar en een buitenlandse week nascholing.

Specialismen:
Persoonlijkheidsstoornissen (ihb Borderline PS)
Contextuele psychiatrie (naastbetrokkenen, cultuur, werk ea omgevingsfactoren)

Drs. Ruth Roelofsen (treedt op als behandelaar tijdens trainingsdag 3)
Ruth is werkzaam als psychiater en groepsbehandelaar bij PsyQ Rotterdam.

  

 

Contacturen 40
Competentie Tolkcompetentie en linguïstische competentie
Voorbereiding Max. 12 pe-punten (Zie tab voorbereiding)
Totaal te registreren punten Max. 52
 
 
 
Nascholingspunten 4,0 
Categorie Categorie 1 Taal- en tolkvaardigheden: 2,4 npt.
Categorie 2 Attitude: 1,60 npt.
Categorie 3 Doelgroepen: 0,00 npt
Code 20241
Voorbereiding Niet van toepassing bij RTGS
 Doelgroep Schrijf- en gebarentolken
 
 

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Betaling in termijnen is mogelijk. Neemt u daartoe contact op met administratie@ktv-kennisnet.nl

Voor de zes webinars (20.00-22.00 uur) geldt:

Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.


De vier trainingsdagen volgen het dagprogramma:

09:00 uur          Aankomst, koffie en thee
09:30 uur          Start van de training 
11:00 uur          Pauze
11:15 uur          Vervolg training 
12:45 uur          Lunchpauze
13:30 uur          Vervolg van de training 
15:30 uur          Pauze
15:45 uur          Vervolg van de training 
17:30 uur          Einde


LOCATIE TRAININGSDAGEN

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


Catering en studiemap zijn bij de prijs inbegrepen.

"Mooi hoe je van elkaars leerproces leert!"

"Ik ben één drempel verder."

"Blij dat ik mij heb opgegeven!" 

"Mooi om te zien hoe kleine veranderingen een groot effect op je tolkhouding hebben."

"Mijn rugzakje is mooi gevuld met nieuwe opties over hoe ik kan reageren tijdens tolkdiensten."

"Opbouw (afwisseling studiedagen en webinars) prima!"

"Webinars als achtergrondinformatie zijn zeker verrijkend."

"Genoten!"

"Leerzaam: theoretisch en praktisch."

 

 

1.250,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
30-10-2018
Locatie:
Nijkerk
Lestype:
Op locatie
Lestijd:
Hele dag