Ggz-webinar: angststoornissen

Angst is een van de basisemoties en binnen de ggz een veel voorkomende klacht. Als angst het dominante symptoom is spreken we van een angststoornis, en deze worden veelvuldig in de ggz behandeld. Maar wat is angst eigenlijk? En wanneer wordt het een stoornis? In dit webinar krijgt u hierin inzicht. We spreken over het ontstaan van een angststoornis, de verschillende angststoornissen die onderscheiden worden en de behandeling daarvan. Voor de behandeling van ernstige angstklachten heeft de hulpverlener ‘lef’ nodig. Wat betekent dit voor de tolk?

Dit is het 6e en laatste webinar van het totaalpakket: Ggz voor tolken, tolken in de Ggz, dat op 7 maart start/is gestart.

Programma

Het webinar duurt 2 uur met een korte pauze halverwege.

Leeraspecten:
Taalkennis: Nederlands vakjargon aangaande angststoornissen (1 uur)
Tolkvaardigheid: Positionering en werkhouding van de tolk t.b.v. van patiënten met angststoornissen (1 uur)

Inhoud:
1) Wat is angst;
2) Effecten van langdurige angst en stress (fysiologisch, psychologisch en in gedrag);
3) Wanneer is angst een stoornis?
4) de onderscheiden angststoornissen in de DSM-5;
5) Behandeling van angst (de belangrijkste principes hiervan) en de taak van de tolk hierin.

Dit webinar is onderdeel van de ggz-webinarserie (welke onderdeel is van het totaalpakket: Ggz voor tolken, tolken in de Ggz).

Leerdoelen

Aan het eind van het webinar weet de deelnemer hoe angst zich manifesteert, wat de functie van angst is, wanneer angst als een stoornis wordt gezien, hoe angst in het algemeen wordt behandeld en wat de moeilijke aspecten voor de tolk hierbij zijn.

Leesopdracht

De leesopdracht bevindt zich in Mijn KTV>[Cursusnaam]>Documentatie

  • Hoofdstuk 9 Angststoornissen - Van Deth

Voor deze voorbereidingsopdracht kunt u pe-punten registreren. Meer hierover leest u onder het tabje ‘Punten’.

Drs. Rembrant Aarts (1975) is als psychiater en manager behandelzaken werkzaam bij GGZ Arkin in Amsterdam. De Herstelondersteunende Vervolgklinieken bieden op 5 locaties langerdurende intensieve zorg in een beschermde omgeving. Er is bij de patiënten sprake van chronische ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). De behandeling richt zich vooral op het leren omgaan met en accepteren van de psychiatrische aandoening. Als arts Internationale Gezondheidszorg en tropengeneeskunde KNMG (AIGT) is hij betrokken als docent en lid van de werkgroep global mental health. Daarnaast is hij betrokken bij het opleiden van verschillende disciplines.

Zijn aandachtsgebieden qua expertise en publicaties zijn: transculturele psychiatrie, Global Mental Health, opleiding en onderwijs, forensische asielrechterlijke rapportages, EPA doelgroep, complex psychotrauma en herstelgericht werken.

Hij is geregistreerd volwassenenpsychiater (NvVP), psychotraumatherapeut (NtVP) en arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (KNMG). Rembrant Aarts is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NvVP), Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde (NVTG), Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), European Society of Traumatic Stress en de afdeling transculturele psychiatrie van de NVvP.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
1,00
Totaal
3,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Let op:

RTGS-accreditatie: alleen als onderdeel van het Ggz-totaalpakket.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een instructiebericht met betrekking tot het registreren en inloggen op het webinarplatform zodat u het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Certificaat van deelname
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat:

1) het webinar volledig live bijwoont of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"De ggz-webinars zijn als achtergrondinformatie zeker verrijkend."

"Rembrandt Aart, prettige man, fijne sfeer en inhoudelijk zeer deskundig"

"De docent heeft een fijne, rustgevende stem om naar te luisteren en legt alles op een prettige en neutrale manier uit."

"Echt een hele fijne spreker dit!"

"Rembrant heeft een duidelijke lijn en structuur in zijn webinar, dat vond ik fijn. Er is veel uitgelegd, en ik was geboeid tot het eind."

GGZ-webinar: angststoornissen
Datum: 18 mei 2022
  • PE 3
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online